·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·  
Συνδεθείτε στο LastSticker

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;


Νέος στο LastSticker;

Panini Sporting Lisbon 2013-2014

Sporting Lisbon 2013-2014

Χρονιά: 2014
Συνολικά αυτοκόλλητα: 192


Colección oficial de cromos Sporting football club de Portugal 2013-2014.

Στατιστικά:
Συλλέγω: 12 / συμπληρωμένα: 7


Λίστα

Νο.ΤίτλοςΤμήμαΤύποςΧρειάζομαιΠροσφέρωΖήτηση/Προσφορά.
1EmblemPresentation-313.00
2Team (puzzel 1)Presentation-414.00
3Team (puzzel 2)Presentation-321.50
4Team (puzzel 3)Presentation-221.00
5Team (puzzel 4)Presentation-230.67
6Team kit (home)Presentation-313.00
7Team kit (away)Presentation-212.00
8StadiumPresentation-230.67
9Fans 1Presentation-212.00
10Fans 2Presentation-020.00
11Team (puzzel 1)Presentation-230.67
12Team (puzzel 2)Presentation-120.50
13Players 1Sporting 2013-2014-221.00
14Players 2Sporting 2013-2014-212.00
15Players 3Sporting 2013-2014-221.00
16Players 4Sporting 2013-2014-212.00
17Team (puzzel 1)Sporting 2013-2014-212.00
18Team (puzzel 2)Sporting 2013-2014-212.00
19MauricioUm novo Sporting-221.00
20JeffersonUm novo Sporting-221.00
21WilliamUm novo Sporting-212.00
22Heldon/ShikabalaUm novo Sporting-230.67
23MonteroUm novo Sporting-230.67
24SlimaniUm novo Sporting-221.00
25Leonardo Jardim (puzzel 1)Coach-313.00
26Leonardo Jardim (puzzel 2)Coach-221.00
27Leonardo JardimCoach-221.00
28Leonardo Jardim (hero)Coach-303.00
29Nelson Caldeira / Antonio VieiraCoach-212.00
30Miguel Moita / Nelson PereiraCoach-230.67
31Rui Patricio (puzzel 1)Rui Patricio-212.00
32Rui Patricio (puzzel 2)Rui Patricio-313.00
33Rui PatricioRui Patricio-221.00
34Rui Patricio (autograph)Rui Patricio-221.00
35Rui Patricio (hero)Rui Patricio-221.00
36Rui PatricioRui Patricio-212.00
37Marcelo (puzzel 1)Marcelo-111.00
38Marcelo (puzzel 2)Marcelo-120.50
39MarceloMarcelo-212.00
40Marcelo (autograph)Marcelo-212.00
41Marcelo (hero)Marcelo-212.00
42MarceloMarcelo-221.00
43Cedric (puzzel 1)Cedric-221.00
44Cedric (puzzel 2)Cedric-212.00
45CedricCedric-221.00
46Cedric (autograph)Cedric-212.00
47Cedric (hero)Cedric-230.67
48CedricCedric-221.00
49Piris (puzzel 1)Piris-221.00
50Piris (puzzel 2)Piris-221.00
51PirisPiris-212.00
52Piris (autograph)Piris-230.67
53Piris (hero)Piris-101.00
54PirisPiris-221.00
55Mauricio (puzzel 1)Mauricio-111.00
56Mauricio (puzzel 2)Mauricio-313.00
57MauricioMauricio-212.00
58Mauricio (autograph)Mauricio-212.00
59Mauricio (hero)Mauricio-221.00
60MauricioMauricio-321.50
61Marcos Rojo (puzzel 1)Marcos Rojo-313.00
62Marcos Rojo (puzzel 2)Marcos Rojo-221.00
63Marcos RojoMarcos Rojo-221.00
64Marcos Rojo (autograph)Marcos Rojo-221.00
65Marcos Rojo (hero)Marcos Rojo-120.50
66Marcos RojoMarcos Rojo-313.00
67Welder (puzzel 1)Welder-212.00
68Welder (puzzel 2)Welder-212.00
69WelderWelder-221.00
70Welder (autograph)Welder-212.00
71Welder (hero)Welder-221.00
72WelderWelder-303.00
73Eric (puzzel 1)Eric-230.67
74Eric (puzzel 2)Eric-221.00
75EricEric-313.00
76Eric (autograph)Eric-202.00
77Eric (hero)Eric-313.00
78EricEric-212.00
79Ruben Samedo (puzzel 1)Ruben Samedo-221.00
80Ruben Samedo (puzzel 2)Ruben Samedo-313.00
81Ruben SamedoRuben Samedo-212.00
82Esagio (puzzel 1)Esagio-120.50
83Esagio (puzzel 2)Esagio-221.00
84EsagioEsagio-212.00
85Jefferson (puzzel 1)Jefferson-212.00
86Jefferson (puzzel 2)Jefferson-212.00
87JeffersonJefferson-212.00
88Jefferson (autograph)Jefferson-221.00
89Jefferson (hero)Jefferson-212.00
90JeffersonJefferson-212.00
91William (puzzel 1)William-212.00
92William (puzzel 2)William-313.00
93WilliamWilliam-212.00
94William (autoraph)William-221.00
95William (hero)William-212.00
96WilliamWilliam-212.00
97Gerson Magrao (puzzel 1)Gerson Magrao-230.67
98Gerson Magrao (puzzel 2)Gerson Magrao-221.00
99Gerson MagraoGerson Magrao-221.00
100Gerson Magrao (autograph)Gerson Magrao-313.00
101Gerson Magrao (hero)Gerson Magrao-212.00
102Gerson MagraoGerson Magrao-212.00
103Andre Martins (puzzel 1)Andre Martins-120.50
104Andre Martins (puzzel 2)Andre Martins-120.50
105Andre MartinsAndre Martins-221.00
106Andre Martins (autograph)Andre Martins-212.00
107Andre Martins (hero)Andre Martins-202.00
108Andre MartinsAndre Martins-202.00
109Vitor Silva (puzzel 1)Vitor Silva-221.00
110Vitor Silva (puzzel 2)Vitor Silva-313.00
111Vitor SilvaVitor Silva-212.00
112Vitor Silva (autograph)Vitor Silva-303.00
113Vitor Silva (hero)Vitor Silva-313.00
114Vitor SilvaVitor Silva-212.00
115Adrien (puzzel 1)Adrien-221.00
116Adrien (puzzel 2)Adrien-221.00
117AdrienAdrien-313.00
118Adrien (autograph)Adrien-212.00
119Adrien (hero)Adrien-313.00
120AdrienAdrien-212.00
121Carrillo (puzzel 1)Carrillo-212.00
122Carrillo (puzzel 2)Carrillo-321.50
123CarrilloCarrillo-321.50
124Carrillo (autograph)Carrillo-321.50
125Carrillo (hero)Carrillo-321.50
126CarrilloCarrillo-212.00
127Carlos Mane (puzzel 1)Carlos Mane-221.00
128Carlos Mane (puzzel 2)Carlos Mane-212.00
129Carlos ManeCarlos Mane-212.00
130Carlos Mane (autograph)Carlos Mane-212.00
131Carlos Mane (hero)Carlos Mane-111.00
132Carlos ManeCarlos Mane-230.67
133Diego Capel (puzzel 1)Diego Capel-111.00
134Diego Capel (puzzel 2)Diego Capel-230.67
135Diego CapelDiego Capel-313.00
136Diego Capel (autograph)Diego Capel-221.00
137Diego Capel (hero)Diego Capel-221.00
138Diego CapelDiego Capel-120.50
139Shikabala (puzzel 1)Shikabala-212.00
140Shikabala (puzzel 2)Shikabala-212.00
141ShikabalaShikabala-212.00
142Shikabala (autograph)Shikabala-212.00
143Shikabala (hero)Shikabala-313.00
144ShikabalaShikabala-212.00
145Heldon (puzzel 1)Heldon-313.00
146Heldon (puzzel 2)Heldon-221.00
147HeldonHeldon-010.00
148Heldon (autograph)Heldon-212.00
149Heldon (hero)Heldon-212.00
150HeldonHeldon-212.00
151Montero (puzzel 1)Montero-111.00
152Montero (puzzel 2)Montero-313.00
153MonteroMontero-010.00
154Montero (autogaph)Montero-221.00
155Montero (hero)Montero-230.67
156MonteroMontero-212.00
157Wilson (puzzel 1)Wilson-221.00
158Wilson (puzzel 2)Wilson-212.00
159WilsonWilson-221.00
160Wilson (autograph)Wilson-212.00
161Wilson (hero)Wilson-221.00
162WilsonWilson-120.50
163Slimani (puzzel 1)Slimani-212.00
164Slimani (puzzel 2)Slimani-221.00
165SlimaniSlimani-313.00
166Slimani (autograph)Slimani-212.00
167Slimani (hero)Slimani-212.00
168SlimaniSlimani-230.67
169JardelIdols Sporting-221.00
170Paulo BentoIdols Sporting-212.00
171Cristiano RonaldoIdols Sporting-723.50
172LiedsonIdols Sporting-221.00
173Rui PatricioIdols Sporting-313.00
174MonteroIdols Sporting-313.00
175Team (puzzel 1)Forca Sporting !-313.00
176Team (puzzel 2)Forca Sporting !-221.00
177Team (puzzel 3)Forca Sporting !-313.00
178Team (puzzel 4)Forca Sporting !-221.00
179Team (puzzel 5)Forca Sporting !-313.00
180Team (puzzel 6)Forca Sporting !-212.00
ARui Patricio / MarceloTop 11-212.00
BCedric / PirisTop 11-313.00
CMauricio / Marcos RojoTop 11-313.00
DWelder / EricTop 11-313.00
ERuben Samedo / EsagioTop 11-313.00
FJefferson / WilliamTop 11-221.00
GGerson Magrao / Andre MartinsTop 11-221.00
HVitor Silva / AdrienTop 11-111.00
ICarrillo / Carlos ManeTop 11-313.00
JDiego Capel / ShikabalaTop 11-221.00
KHeldon / MonteroTop 11-313.00
LWilson / SlimaniTop 11-221.00
site