·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·  
Συνδεθείτε στο LastSticker

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;


Νέος στο LastSticker;

Pro Set The Little Mermaid

The Little Mermaid

Χρονιά: 1991
Συνολικές κάρτες: 133


Προεπισκόπηση συλλογής (100% σκαναρισμένων εικόνων)

Στατιστικά:
Συλλέγω: 3 / συμπληρωμένα: 1


Λίστα

Νο.ΤίτλοςΤμήμαΤύποςΧρειάζομαιΠροσφέρωΖήτηση/Προσφορά.
1Once a mermaid princess named ArielStory CardBase Card000.00
2King TritonStory CardBase Card101.00
3We are the daughters of Triton...Story CardBase Card010.00
4Sebastian, the King's right-hand-crab...Story CardBase Card010.00
5Miles away from the concert hallStory CardBase Card000.00
6We really shouldn't be doing thisStory CardBase Card000.00
7Have you ever seen anythingStory CardBase Card010.00
8Ariel and Flounder swim for their lives.Story CardBase Card010.00
9Swimming to the surfaceStory CardBase Card000.00
10Furious because Ariel has disobeyed himStory CardBase Card010.00
11Sebastian follows Ariel to her special placeStory CardBase Card010.00
12I just don't see how a worldStory CardBase Card010.00
13I've got gadgets and gizmos aplentyStory CardBase Card000.00
14Ariel gazes longingly at a painting and knowStory CardBase Card010.00
15Sebastian is too shocked by Ariel's words toStory CardBase Card010.00
16Just then, the hull of a ship passes overStory CardBase Card000.00
17Fireworks blossom in the night sky as ArielStory CardBase Card000.00
18Sebastian follows Ariel unwillingly, stayingStory CardBase Card010.00
19On board is the most handsome human ArielStory CardBase Card010.00
20It is Prince Eric, himself, with hisStory CardBase Card010.00
21He's very handsome isn't he," Ariel sighsStory CardBase Card000.00
22Eric's advisor, Grimsby, announcesStory CardBase Card010.00
23As if responding to Eric's wordsStory CardBase Card010.00
24Fire races through the ship as it careens inStory CardBase Card010.00
25The statue plummets past Ariel intoStory CardBase Card000.00
26Safe ashore, Ariel gazes at Eric and singsStory CardBase Card000.00
27Ariel's sisters are amazed at her behavior.Story CardBase Card000.00
28King Triton is puzzled by Ariel's change ofStory CardBase Card010.00
29Meanwhile, in a sea garden, Ariel isStory CardBase Card000.00
30Sebastian is beside himself! "ArielStory CardBase Card101.00
31Sebastian tries talking sense into Ariel.Story CardBase Card000.00
32Ariel gets into the rhythm of Sebastian'sStory CardBase Card000.00
33Even the seaweed is swinging! "Since life isStory CardBase Card010.00
34Everyone on the ocean floor joins the act.Story CardBase Card000.00
35The ocean floor is really jumping now!Story CardBase Card000.00
36Even Ariel can't resist Sebastian's rhythmicStory CardBase Card010.00
37While Sebastian sings, Flounder flits upStory CardBase Card010.00
38Sebastian winds up for a grand finaleStory CardBase Card010.00
39Inside her treasure grotto, Ariel can hardlyStory CardBase Card010.00
40Meanwhile, a seahorse messenger has come forStory CardBase Card101.00
41Sebastian quakes in his shell as TritonStory CardBase Card010.00
42In a volcanic rage, Triton goes after ArielStory CardBase Card000.00
43As father and daughter argue, Ariel blurtsStory CardBase Card000.00
44Ariel collapses sobbing as Triton leaves.Story CardBase Card000.00
45Unknown to Triton and Ariel, someone hasStory CardBase Card000.00
46As Ariel sobs, Flotsam and Jetsam slinkStory CardBase Card010.00
47As Ariel approaches Ursula's lair of whaleStory CardBase Card010.00
48Ariel hesitates before she follows FlotsamStory CardBase Card000.00
49Ursula pretends to offer Ariel her help.Story CardBase Card010.00
50Take a gulp and take a breath, go ahead andStory CardBase Card010.00
51Ursula bends over her teeming cauldronStory CardBase Card000.00
52The mists form glowing hands that encircleStory CardBase Card000.00
53Ursula's spell takes effect, and Ariel'sStory CardBase Card010.00
54Soaked and covered in seaweed, ArielStory CardBase Card000.00
55As Ariel happily regards her new legsStory CardBase Card000.00
56Max leads Eric to Ariel, and the young manStory CardBase Card000.00
57At the palace, Ariel is taken over byStory CardBase Card010.00
58Meanwhile, Sebeastian, who has hidden in theStory CardBase Card010.00
59As Ariel enters the dining room, evenStory CardBase Card010.00
60Meanwhile, Sebastian isn't having such aStory CardBase Card000.00
61Leaping from the pot, Sebastian pinchesStory CardBase Card010.00
62Ariel spends a blissful day with EricStory CardBase Card000.00
63Time is passing, and although Eric isStory CardBase Card010.00
64At last, Sebastian takes matters into hisStory CardBase Card101.00
65The setting is perfect, the mood just rightStory CardBase Card000.00
66Ariel smiles shyly as Eric leands forwardStory CardBase Card010.00
67Suddenly the boat tips over, spilling Eric aStory CardBase Card000.00
68That was a close one ..." Ursula muttersStory CardBase Card010.00
69With Ariel's beautiful voice echoing fromStory CardBase Card000.00
70As evening falls on Ariel's third dayStory CardBase Card000.00
71Scuttle races to warn Ariel and the others.Story CardBase Card010.00
72Back on shore, Ariel's friends mount anStory CardBase Card010.00
73Ariel reaches the ship and climbs aboardStory CardBase Card010.00
74But it is too late! The sun has setStory CardBase Card010.00
75Ursula grabs Ariel and drags her overboard.Story CardBase Card010.00
76Ursula begins to turn Ariel into a polypStory CardBase Card010.00
77Showing Triton the contract with Ariel'sStory CardBase Card010.00
78Solemnly, Triton bargains with Ursula.Story CardBase Card010.00
79Laughing hideously, Ursula puts on Triton'sStory CardBase Card010.00
80Eric dives into the water and attacks UrsulaStory CardBase Card010.00
81Eric surfaces and swims toward the ship.Story CardBase Card000.00
82Frantically, Eric clambers aboard the ship aStory CardBase Card101.00
83Beneath the sea, Ursula's terrible garden ofStory CardBase Card010.00
84While Eric is unconscious on the beachStory CardBase Card000.00
85Ariel is unaware that her father andStory CardBase Card000.00
86Knowing it means he is giving Ariel away forStory CardBase Card101.00
87Once again, wedding bells ring out, but thisStory CardBase Card000.00
88Even the happiest moments are sometimes aStory CardBase Card010.00
89Ariel turns to her father, knowing now thatStory CardBase Card010.00
90As the merfolk wave farewell, the weddingStory CardBase Card000.00
CI1Ariel & Flounder / FlounderColor-In Activity CardChase Card000.00
CI2Ariel / "Under the Sea"Color-In Activity CardChase Card000.00
CI3Ursula / Flotsam & JetsamColor-In Activity CardChase Card000.00
CI4Grimsby / MaxColor-In Activity CardChase Card000.00
CI5Sebastian / Chef Louie & SebastianColor-In Activity CardChase Card000.00
CI6Ariel & Flounder / "Under the Sea"Color-In Activity CardChase Card000.00
CI7Eric & Ariel / Eric & ArielColor-In Activity CardChase Card000.00
CI8Eric / Eric & ArielColor-In Activity CardChase Card000.00
CI9Scuttle / Ariel & FlounderColor-In Activity CardChase Card000.00
CI10Ariel / "Under the Sea"Color-In Activity CardChase Card000.00
CI11Ariel / "Under the Sea"Color-In Activity CardChase Card000.00
CI12Flounder / Ariel & FlounderColor-In Activity CardChase Card000.00
CI13Scuttle / Ariel & FlounderColor-In Activity CardChase Card000.00
CI14Ariel & Flounder / "Under the Sea"Color-In Activity CardChase Card000.00
CI15King Triton / ArielColor-In Activity CardChase Card000.00
S1ArielCharacter SpongeBonus Card202.00
S2EricCharacter SpongeBonus Card202.00
S3FlounderCharacter SpongeBonus Card202.00
S4MaxCharacter SpongeBonus Card202.00
S5SebastianCharacter SpongeBonus Card202.00
S6UrsulaCharacter SpongeBonus Card202.00
SS1Ariel (Mermaid)Static Stick 'EmsChase Card000.00
SS2Ariel (Human)Static Stick 'EmsChase Card000.00
SS3SebastianStatic Stick 'EmsChase Card000.00
SS4FlounderStatic Stick 'EmsChase Card000.00
SS5EricStatic Stick 'EmsChase Card000.00
SS6ScuttleStatic Stick 'EmsChase Card101.00
SS7UrsulaStatic Stick 'EmsChase Card101.00
SU1SharkStand-Up Activity CardChase Card101.00
SU2UrsulaStand-Up Activity CardChase Card000.00
SU3ScuttleStand-Up Activity CardChase Card101.00
SU4MaxStand-Up Activity CardChase Card101.00
SU5Grimsby & EricStand-Up Activity CardChase Card101.00
SU6Eric & MaxStand-Up Activity CardChase Card000.00
SU7VanessaStand-Up Activity CardChase Card000.00
SU8Eric & ArielStand-Up Activity CardChase Card101.00
SU9SebastianStand-Up Activity CardChase Card101.00
SU10King TritonStand-Up Activity CardChase Card000.00
SU11Chef LouieStand-Up Activity CardChase Card000.00
SU12FlounderStand-Up Activity CardChase Card000.00
SU13Flounder, Sebastian, & ArielStand-Up Activity CardChase Card000.00
SU14Daughters of TritonStand-Up Activity CardChase Card000.00
SU15Flotsam & JetsamStand-Up Activity CardChase Card000.00
site