·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·  
Συνδεθείτε στο LastSticker

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;


Νέος στο LastSticker;

Panini Barbie Vogue


Panini Barbie Vogue

Χρονιά: 1987
Συνολικά αυτοκόλλητα: 204


Προεπισκόπηση συλλογής (100% σκαναρισμένων εικόνων)

Στατιστικά:
Συλλέγω: 3 / συμπληρωμένα: 5


Λίστα

Νο.ΤίτλοςΤμήμαΤύποςΧρειάζομαιΠροσφέρωΖήτηση/Προσφορά.
1Pink with stars at photo shoot--030.00
2Green polkadot head scarf--120.50
3Brown western outfit with monkey--020.00
4Large starry earrings--020.00
5Purple head scarf--030.00
6Photomat with friend (puzzle 1)--020.00
7Photomat with friend (puzzle 2)--111.00
8Photomat with friend (puzzle 3)--010.00
9Photomat with friend (puzzle 4)--010.00
10Beach pyramid (puzzle 1)--040.00
11Beach pyramid (puzzle 2)--030.00
12Beach with lifeguards (puzzle 1)--111.00
13Beach with lifeguards (puzzle 2)--111.00
14Dear Diary--010.00
15Opening presents--020.00
16Ballerina--020.00
17Ballet practice at bar--120.50
18Ballet practice resting--111.00
19Christening ship--020.00
20Launching ship--020.00
21Dancine in blue with Ken--030.00
22Watching street filming (puzzle 1)--020.00
23Watching street filming (puzzle 2)--020.00
24Car loaded with shopping boxes--030.00
25Adopt-a-Pet--020.00
26Washing the dog--020.00
27Horseriding (puzzle 1)--030.00
28Horseriding (puzzle 2)--020.00
29Huge pink checked hat and boa (puzzle 1)--020.00
30Huge pink checked hat and train (puzzle 2)--020.00
31White fluffy top with boa (puzzle 1)--020.00
32White fluffy top with boa (puzzle 2)--020.00
33White with stars and pink, white boas (puzzle 1)--020.00
34White with stars and pink, white boas (puzzle 2)--030.00
35Red dress, blue sash belt (puzzle 1)--010.00
36Red dress, blue sash belt (puzzle 2)--120.50
37White cinch dress with knee skirt (puzzle 1)--030.00
38White cinch dress with knee skirt (puzzle 2)--020.00
39Pink gown (puzzle 1)--030.00
40Pink gown (puzzle 2)--030.00
41Applying makup on city street at night--020.00
42Getting hair styled (puzzle 1)--130.33
43Getting hair styled (puzzle 2)--120.50
44Applying pink hair appliance--130.33
45Bike riding with Ken--020.00
46Studying in pink--020.00
47Hanging clothes after shopping--130.33
48Two dancing couples--030.00
49Fluffing hair--120.50
50Holding rose--020.00
51Blue hair bows with L design--020.00
52Holding chin--020.00
53Creaming face after shower--010.00
54Splashing water on face--020.00
55Towelling face--020.00
56Brushing hair--030.00
57Fingering hair--010.00
58Before flowers in green--020.00
59Applying cold cream--120.50
60Brushing face--020.00
61Applying lipstick--020.00
62With beach ball on towel (puzzle 1)--120.50
63With beach ball on towel (puzzle 2)--020.00
643 girls laughing on beach--020.00
65Sydney Opera House with Ken (puzzle 1)--020.00
66Sydney Opera House with Ken (puzzle 2)--130.33
67Hiking with binoculars--030.00
68On western ranch porch (puzzle 1)--130.33
69On western ranch porch (puzzle 2)--010.00
70On western ranch porch (puzzle 3)--120.50
71Crossing creek (puzzle 1)--010.00
72Crossing creek (puzzle 2)--020.00
73Herding sheep--130.33
74Assessing abstract art--020.00
75Enjoying band (puzzle 1)--130.33
76Enjoying band (puzzle 2)--020.00
77In arbor with roses (puzzle 1)--120.50
78In arbor with roses (puzzle 2)--010.00
79Training ballet elephant (puzzle 1)--120.50
80Training ballet elephant (puzzle 2)--020.00
81Formula One racing (puzzle 1)--020.00
82Formula One racing (puzzle 2)--030.00
83Waving in restaurant--020.00
84Ice cream sodas with Ken (puzzle 1)--000.00
85Ice cream sodas with Ken (puzzle 2)--030.00
86Tennis backhand--010.00
87Horse jumping--010.00
88Dressage at hedge (puzzle 1)--030.00
89Dressage at hedge (puzzle 2)--020.00
90Stretching backwards--020.00
91Rope skipping--020.00
92In surf with flippers (puzzle 1)--111.00
93In surf with flippers (puzzle 2)--040.00
94Running past castle in dark pink--010.00
95Bicycle racing team--030.00
96Bicycle racing resting--130.33
97Shopping in stripes and yellow--120.50
98Stage Door--020.00
99Country singing trio--020.00
100Country singing duo--010.00
101It microphone before band (puzzle 1)--140.25
102It microphone before band (puzzle 2)--020.00
103Joining Ken and friend at table--020.00
104Record Dept.--030.00
105Video monitors (puzzle 1)--020.00
106Video monitors (puzzle 2)--030.00
107Bowing onstage in pink--120.50
108Singing in red--111.00
109Jukebox in red--130.33
110Entering club with Ken (puzzle 1)--020.00
111Entering club with Ken (puzzle 2)--020.00
112Dancing in blue--010.00
113Dancing in white and red--020.00
114In crowd with Ken--030.00
115Orange hair and pink-white--020.00
116Boogying in chartreuse--020.00
117Onstage in pink and black-white check--020.00
118Girl band in black-white check (puzzle 1)--130.33
119Girl band in black-white check (puzzle 2)--030.00
120Dance club in white-red-purple polka--020.00
121Pigtails on dance floor--030.00
122Dance floor with Ken in red--020.00
123Roller skating--020.00
124Holding Cola on beach--120.50
125Roller-skating drive-in waitress (puzzle 1)--111.00
126Roller-skating drive-in waitress (puzzle 2)--120.50
127Washing car (puzzle 1)--020.00
128Washing car (puzzle 2)--020.00
129Music group practice--212.00
130Spinning discs--020.00
131Pink villa on water--030.00
132Floating on pink air mattresses (puzzle 1)--020.00
133Floating on pink air mattresses (puzzle 2)--120.50
134Balloons at Eiffel Tower--020.00
135Rome photography in red--020.00
136Doctor visiting--020.00
137Rainbow in white-red--020.00
138Photo shoot in white-red with Cola--111.00
139Photo shoot of ballet dancing--130.33
140Film cel of white ballerina--130.33
141Photo shoot with zebra--010.00
142Receiving trophy (puzzle 1)--020.00
143Receiving trophy (puzzle 2)--020.00
144Applying lipstick with poodle (puzzle 1)--020.00
145Applying lipstick with poodle (puzzle 2)--010.00
146Accepting hot dog on skateboard--120.50
147Studying script--020.00
148Receiving massage--030.00
149Raising hands high--020.00
150On empty beach--040.00
151On beach with guys' legs behind--130.33
152Spinning kids--010.00
153Swinging--010.00
154Talk to the hand--020.00
155Wedding gown with roses--020.00
156Wedding gown at pavilion--120.50
157Wedding gown dropping bouquet--010.00
158Wedding gown with fur collar--020.00
159Wedding gown with white bouquet--020.00
160Wedding gown, pink ribbons--020.00
161Wedding gown, pink curtains--030.00
162Wedding gown, outdoor path--130.33
163Wedding gown, flowers on stand--130.33
164Wedding gown, flowered arbor above--120.50
165Wedding gown, pink posts--120.50
166Applauding the bride (puzzle 1)--030.00
167Applauding the bride (puzzle 2)--030.00
168Pink luggage at airport--020.00
169Skydiving (puzzle 1)--020.00
170Skydiving (puzzle 2)--020.00
171Braiding the horse's hair--111.00
172Sharing ice cream soda with Ken--030.00
173Fixing a flat (puzzle 1)--120.50
174Fixing a flat (puzzle 2)--120.50
175Mermaid pose--020.00
176Photgraphing wet mermaid (puzzle 1)--020.00
177Photgraphing wet mermaid (puzzle 2)--020.00
178Crowd waving goodbye (puzzle 1)--030.00
179Crowd waving goodbye (puzzle 2)--130.33
180Crowd waving goodbye (puzzle 3)--020.00
ARed-white and hearts schoolgirl-figure PVC020.00
BKen in blue-white stripes and grey-figure PVC020.00
CPink and white with tote bag-figure PVC020.00
DHolding pink camera-figure PVC030.00
EKen in red-blue and yellow shorts-figure PVC120.50
FFlowered and red in sunglasses-figure PVC120.50
GBlue gown and clutch purse-figure PVC020.00
HKen in white tuxedo-figure PVC020.00
IPink gown with starry top-figure PVC020.00
JPink top and black-white check skirt-figure PVC020.00
KKen in blue jacket-figure PVC120.50
LRed top, green jacket, blue skirt-figure PVC120.50
MBlue with yellow circle and pink schoolgirl-figure PVC020.00
NKen in white jacket and camo pants-figure PVC020.00
OPink fluffy jacket, green top-figure PVC020.00
Pblue-white broad stripes schoolgirl-figure PVC020.00
QKen with binoculars and suspenders-figure PVC010.00
RBlue pantsuit and bag-figure PVC120.50
SRed outfit and white tights-figure PVC020.00
TPink bowl and culottes schoolgirl-figure PVC020.00
UKen in blue patterned workout suit-figure PVC020.00
VBlue outfit and rope-figure PVC020.00
WKen in blue outfit and rope-figure PVC020.00
XCowgirl outfit and boots-figure PVC020.00
site