·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·  
Συνδεθείτε στο LastSticker

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;


Νέος στο LastSticker;

Panini Dinogame


Panini Dinogame

Χρονιά: 1993
Συνολικά αυτοκόλλητα: 180


Στατιστικά:
Συλλέγω: 2 / συμπληρωμένα: 1


Λίστα

Νο.ΤίτλοςΤμήμαΤύποςΧρειάζομαιΠροσφέρωΖήτηση/Προσφορά.
1"Did you dad get ideasDinogame-101.00
2"Did you dad get ideasDinogame-101.00
3"Maybe. I haven't played it yetDinogame-101.00
4"I know, Neil! While your dad's outDinogame-101.00
5While a storm raged outsideDinogame-101.00
6While a storm raged outsideDinogame-101.00
7Eagerly, Danny inserted the diskDinogame-101.00
8The glove, and the order to playDinogame-101.00
9"Wow! The dinosaurs are so realDinogame-101.00
10As Neil reached out to feel the dinosaurDinogame-101.00
11Suddenly, lightning struck Neil's house!Dinogame-101.00
12The machine went crazyDinogame-101.00
13Danny grabbed Neil's legs and tried to pull him freeDinogame-101.00
14Neil was whirling helplesslyDinogame-101.00
15Danny could not believe his eyesDinogame-101.00
16But, amazingly, there was Neil on the computer screenDinogame-111.00
17Phew! It was hot. Neil took off the helmetInto the-101.00
18He jumped as a huge animalInto the-101.00
19Another odd creature - DimetrodonInto the-101.00
20A Mussaurus scuttled pastInto the-111.00
21Nearby stood a ProcompsognathusInto the-101.00
22And what was that thing?Into the-111.00
23Neil decided to climb a hillInto the-101.00
24"Wow! What a wonderful Triassic landscape!" (puzzle 1)Into the-101.00
25"Wow! What a wonderful Triassic landscape!" (puzzle 2)Into the-111.00
26"Wow! What a wonderful Triassic landscape!" (puzzle 3)Into the-111.00
27"Wow! What a wonderful Triassic landscape!" (puzzle 4)Into the-101.00
28Danny scanned the screenInto the-101.00
29As he came down the hillInto the-101.00
30As he came down the hillInto the-101.00
31But the Coelophysis soon gained on himInto the-101.00
32Then, suddenly, Neil found himself grindingInto the-101.00
33Danny fiddled anxiously with the controlsInto the-101.00
34Now, according to the rules of the gameInto the-101.00
35A baby Plateosaurus had spotted NeilInto the-101.00
36Neil was delighted, and stroked the dinosaur on its headInto the-101.00
37But the baby's mother was suspiciousInto the-101.00
38The Plateosaurus were frightened of NeilInto the-101.00
39Putting on his Cloak of InvisibilityInto the-101.00
40"It worked!" Neil yelledInto the-101.00
41"That's some sort of crocodile!"Into the-101.00
42The Protosuchus had also spied NeilInto the-101.00
43At that moment, a Protoavis in a tree squawkedInto the-101.00
44The Syntarsus rushed at NeilInto the-101.00
45The Syntarsus rushed at NeilInto the-101.00
46"Yeah! Go for it!"Into the-101.00
47Syntarsus kept comingInto the-101.00
48Neil turned and ran, feeling Syntarsus' hot breathInto the-101.00
49Danny helped Neil cross the riverInto the-101.00
50Neil was made to leap on the back of another ProtosuchusInto the-101.00
51"Just one more croc - if it doesn't swallow me - Into the-101.00
52Once Neil had crossed the riverInto the-101.00
53Once Neil had crossed the riverInto the-101.00
54Suddenly, a Halticosaurus stepped out from behind a treeInto the-101.00
55"Look at those sharp teeth!"Into the-101.00
56Danny panicked, realizing that his friendInto the-101.00
57"This had better work!"Into the-101.00
58Kerpow! The rock struck the dinosaur smack in the faceInto the-101.00
59At the controls, Danny forced Neil to runInto the-111.00
60On the way, he found himself being chasedInto the-101.00
61"It's going to get me!" Neil felt sureInto the-101.00
62So this was the time cave!Into the-101.00
63Neil scrambled up a slope, towards a beam of lightInto the-101.00
64Neil emerged in a new landscape (puzzle 1)Into the-101.00
65Neil emerged in a new landscape (puzzle 2)Into the-101.00
66He looked around. Wicked!Into the-101.00
67And, to his right, he saw two armoured ScelidosaurusInto the-101.00
68Neil was wondering how he could get downInto the-101.00
69"Hey, that's a great idea!" thought DannyInto the-101.00
70The Brachiosaurus watched, intrigued, as Neil climbed downInto the-101.00
71Danger at every turn! Neil now found himself face to faceInto the-101.00
72Phew! The Dilophosaurus had spottedInto the-101.00
73Phew! The Dilophosaurus had spottedInto the-101.00
74The carnivore got his dinnerInto the-101.00
75Four magic eggs appeared in a nestInto the-101.00
76But a mean-looking Ornitholestes stoodInto the-101.00
77"What's happening?" cried Neil,Into the-101.00
78Neil's foot struck with deadly accuracy,Into the-101.00
79Now Neil, operated by Danny, began climbing up the tall treeInto the-101.00
80Suddenly, a black shape swooped downInto the-101.00
81Neil reached the nest and took two eggsInto the-101.00
82Squawk! The pterosaur dug its sharp clawsInto the-101.00
83There was no time to lose!Into the-101.00
84Neil whacked at the flying reptileInto the-101.00
85The pterosaur fell into the volcano below,... (puzzle 1)Into the-101.00
86The pterosaur fell into the volcano below,... (puzzle 2)Into the-101.00
87Swiftly, Neil flew back to the nestInto the-101.00
88Neil's reward was a Giant LeafInto the-101.00
89He was soon to see (puzzle 1)Into the-101.00
90He was soon to see (puzzle 2)Into the-101.00
91"This leaf is no good," thought NeilInto the-101.00
92Then, Neil spotted on the other side of the tree,Into the-101.00
93Suddenly, Neil had a bright ideaInto the-101.00
94The plant-eating dinosaur gobbled up the snack (puzzle 1)Into the-101.00
95The plant-eating dinosaur gobbled up the snack (puzzle 2)Into the-101.00
96Up flashed another reward on the screenInto the-101.00
97Neil climbed between the Stegosaurus' plates,Into the-101.00
98"Goodbye! I won't forget the way you helped meInto the-101.00
99Neil was immediately threatened by a fearsome DeinonychusInto the-101.00
100A whole pack was also chasing giant turtles down to the sea (puzzle 1)Into the-101.00
101A whole pack was also chasing giant turtles down to the sea (puzzle 2)Into the-101.00
102Neil clambered on to the back of one of the turtles,Into the-101.00
103Neil clambered on to the back of one of the turtles,Into the-101.00
104A mosasaur snapped angrily at the fear-crazed turtle (puzzle 1)Into the-101.00
105A mosasaur snapped angrily at the fear-crazed turtle (puzzle 2)Into the-101.00
106He scrabbled for a hold on the turtle's slippery shellInto the-101.00
107A Pteranodon had seen that Neil was now unarmed and flew downInto the-101.00
108Time to crack another egg!Into the-101.00
109Neil felt the power surging through his armInto the-101.00
110"It's good to be back on dry landInto the-101.00
111In the Cretaceous landscape, Iguanodon, AnkylosaurusInto the-101.00
112In the Cretaceous landscape, Iguanodon, AnkylosaurusInto the-111.00
113Nearby, a giant Triceratops lay on its sideInto the-101.00
114"Poor you! There's a stone in your toe," said Neil,Into the-101.00
115A Magic Whistle flashed up as Neil's rewardInto the-101.00
116Suddenly, Neil stumbled as a heavy branchInto the-101.00
117Neil's leg was trappedInto the-101.00
118"What's wrong with me!..."Into the-101.00
119Neil was amazed to hear Danny's voice shouting at himInto the-101.00
120At its shrill tone, the Triceratops rushed backInto the-101.00
121A whole herd of Triceratops now gathered in a circle to wardInto the-111.00
122What next? Five Oviraptor rushed through the trees (puzzle 1)Into the-101.00
123What next? Five Oviraptor rushed through the trees (puzzle 2)Into the-101.00
124As one of them nipped at Neil's legs,Into the-101.00
125An Oviraptor snatched as itInto the-101.00
126But it was a magic egg and, if cracked, released a lethal FireballInto the-101.00
127Boom! The greedy dinosaur didn't know what it was that had hit itInto the-111.00
128Neil now jumped on the other OviraptorInto the-101.00
129"They look odd", mumbled Neil,Into the-101.00
130A Parasaurolophus hooted from the edge of the forestInto the-101.00
131Maybe it wouldn't harm himInto the-101.00
132Both boys knew that this was the deadliest dinosaur of them allInto the-101.00
133Danny watched the screen, terrified,Into the-101.00
134Danny watched the screen, terrified,Into the-101.00
135Neil stopped at the edge of a cliffInto the-101.00
136"Go on! Jump!" screamed DannyInto the-101.00
137Tyrannosaurus rex was too big to stop itself in timeInto the-101.00
138The game's next reward was a can of Sleeping GasInto the-101.00
139Neil ran on through the forest until he saw three time cavesInto the-101.00
140"Wait! Don't move!" said DannyInto the-101.00
141The creature emerged and sped after Neil,Into the-101.00
142Then it drew backInto the-101.00
143Back in the bedroom, Danny leapt to his feetInto the-202.00
144"Wow!" thought Neil (puzzle 1)Into the-101.00
145"Wow!" thought Neil (puzzle 2)Into the-101.00
146"Wow!" thought Neil (puzzle 3)Into the-101.00
147"Wow!" thought Neil (puzzle 4)Into the-101.00
148"Six Mutosaurs have escaped from the safari park,"Into the-101.00
149Tuheddosaurus was the most vicious of the AggrosaursInto the-101.00
150Spikosaurus was a nasty-looking Aggrosaur with very sharp clawsInto the-101.00
151"Is that a cousin of the ostrich?" wondered Neil,Into the-101.00
152"Look at that!" said Neil, gazing up at Eyesaurus,Into the-101.00
153Ultraskull was another VegesaurInto the-101.00
154Quartzosaurus had frills all over itInto the-101.00
155"I've got to try out this hovercar!" said NeilInto the-101.00
156Ferocious Aggrosaurs were on the rampageInto the-101.00
157"Whoah!" yelled Neil in the hovercar,Into the-101.00
158"Now! Let him have it!" cried Danny (puzzle 1)Into the-101.00
159"Now! Let him have it!" cried Danny (puzzle 2)Into the-101.00
160It took just one more blastInto the-101.00
161"Good work!" yelled DannyInto the-101.00
162Stunned Aggrosaurs were quickly loaded on to army trucksInto the-101.00
163"This will cut you down to size!" cried Neil,Into the-101.00
164In an instant, the 10-tonne giant had shrunk to the size of a small toyInto the-101.00
165"Got to fly these Vegesaurs to the safari park," thought Neil (puzzle 1)Into the-101.00
166"Got to fly these Vegesaurs to the safari park," thought Neil (puzzle 2)Into the-101.00
167Neil had saved the city from the Mutosaur terror (puzzle 1)Into the-101.00
168Neil had saved the city from the Mutosaur terror (puzzle 2)Into the-101.00
169Outside the entrance to City Hall,Into the-111.00
170"For catching the Mutosaurs," announced the mayor,Into the-101.00
171But before he could take the medal,Into the-101.00
172It was the final time cave!Into the-101.00
173"Hey! Here are my helmet and glove!Into the-101.00
174Neil put them on, then pressed the elevator buttonInto the-101.00
175Danny watched open-mouthed as Neil whizzed in throughInto the-111.00
176"Yowee! You're back at last! Said Danny, greeting his friendInto the-101.00
177Amazingly, Neil still had the last eggInto the-101.00
178"Crawk!" There was a strange croak as the shell began to crack openInto the-101.00
179"It's hatching! I can't believe it!" gasped Neil (puzzle 1)Into the-101.00
180"It's hatching! I can't believe it!" gasped Neil (puzzle 2)Into the-101.00
site