·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·  
Συνδεθείτε στο LastSticker

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;


Νέος στο LastSticker;

Panini Football France 1981-1982


Panini Football France 1981-1982

Χρονιά: 1981
Συνολικά αυτοκόλλητα: 488


Στατιστικά:
Συλλέγω: 14 / συμπληρωμένα: 12


Λίστα

Νο.ΤίτλοςΤμήμαΤύποςΧρειάζομαιΠροσφέρωΖήτηση/Προσφορά.
1Αυτοκόλλητο 1--303.00
2Αυτοκόλλητο 2--404.00
3Αυτοκόλλητο 3--404.00
4Αυτοκόλλητο 4--522.50
5Αυτοκόλλητο 5--321.50
6Αυτοκόλλητο 6--303.00
7Αυτοκόλλητο 7--313.00
8Αυτοκόλλητο 8--313.00
9Αυτοκόλλητο 9--212.00
10Αυτοκόλλητο 10--321.50
11Αυτοκόλλητο 11--321.50
12Αυτοκόλλητο 12--331.00
13Αυτοκόλλητο 13--313.00
14Αυτοκόλλητο 14--414.00
15Αυτοκόλλητο 15--221.00
16Αυτοκόλλητο 16--321.50
17Αυτοκόλλητο 17--431.33
18Αυτοκόλλητο 18--422.00
19Αυτοκόλλητο 19--522.50
20Αυτοκόλλητο 20--313.00
21Αυτοκόλλητο 21--212.00
22Αυτοκόλλητο 22--313.00
23Αυτοκόλλητο 23--313.00
24Αυτοκόλλητο 24--202.00
25Αυτοκόλλητο 25--111.00
26Αυτοκόλλητο 26--303.00
27Αυτοκόλλητο 27--414.00
28Αυτοκόλλητο 28--313.00
29Αυτοκόλλητο 29--212.00
30Αυτοκόλλητο 30--414.00
31Αυτοκόλλητο 31--303.00
32Αυτοκόλλητο 32--313.00
33Αυτοκόλλητο 33--303.00
34Αυτοκόλλητο 34--313.00
35Αυτοκόλλητο 35--707.00
36Αυτοκόλλητο 36--522.50
37Αυτοκόλλητο 37--414.00
38Αυτοκόλλητο 38--414.00
39Αυτοκόλλητο 39--303.00
40Αυτοκόλλητο 40--313.00
41Αυτοκόλλητο 41--130.33
42Αυτοκόλλητο 42--303.00
43Αυτοκόλλητο 43--414.00
44Αυτοκόλλητο 44--522.50
45Αυτοκόλλητο 45--422.00
46Αυτοκόλλητο 46--422.00
47Αυτοκόλλητο 47--212.00
48Αυτοκόλλητο 48--230.67
49Αυτοκόλλητο 49--212.00
50Αυτοκόλλητο 50--422.00
51Αυτοκόλλητο 51--422.00
52Αυτοκόλλητο 52--313.00
53Αυτοκόλλητο 53--313.00
54Αυτοκόλλητο 54--303.00
55Αυτοκόλλητο 55--313.00
56Αυτοκόλλητο 56--414.00
57Αυτοκόλλητο 57--221.00
58Αυτοκόλλητο 58--441.00
59Αυτοκόλλητο 59--422.00
60Αυτοκόλλητο 60--313.00
61Αυτοκόλλητο 61--303.00
62Αυτοκόλλητο 62--414.00
63Αυτοκόλλητο 63--515.00
64Αυτοκόλλητο 64--515.00
65Αυτοκόλλητο 65--321.50
66Αυτοκόλλητο 66--404.00
67Αυτοκόλλητο 67--616.00
68Αυτοκόλλητο 68--505.00
69Αυτοκόλλητο 69--414.00
70Αυτοκόλλητο 70--505.00
71Αυτοκόλλητο 71--313.00
72Αυτοκόλλητο 72--212.00
73Αυτοκόλλητο 73--404.00
74Αυτοκόλλητο 74--313.00
75Αυτοκόλλητο 75--313.00
76Αυτοκόλλητο 76--212.00
77Αυτοκόλλητο 77--321.50
78Αυτοκόλλητο 78--505.00
79Αυτοκόλλητο 79--404.00
80Αυτοκόλλητο 80--321.50
81Αυτοκόλλητο 81--414.00
82Αυτοκόλλητο 82--422.00
83Αυτοκόλλητο 83--723.50
84Αυτοκόλλητο 84--303.00
85Αυτοκόλλητο 85--404.00
86Αυτοκόλλητο 86--414.00
87Αυτοκόλλητο 87--313.00
88Αυτοκόλλητο 88--313.00
89Αυτοκόλλητο 89--414.00
90Αυτοκόλλητο 90--515.00
91Αυτοκόλλητο 91--522.50
92Αυτοκόλλητο 92--422.00
93Αυτοκόλλητο 93--303.00
94Αυτοκόλλητο 94--431.33
95Αυτοκόλλητο 95--212.00
96Αυτοκόλλητο 96--321.50
97Αυτοκόλλητο 97--404.00
98Αυτοκόλλητο 98--202.00
99Αυτοκόλλητο 99--422.00
100Αυτοκόλλητο 100--717.00
101Αυτοκόλλητο 101--515.00
102Αυτοκόλλητο 102--212.00
103Αυτοκόλλητο 103--404.00
104Αυτοκόλλητο 104--515.00
105Αυτοκόλλητο 105--515.00
106Αυτοκόλλητο 106--414.00
107Αυτοκόλλητο 107--321.50
108Αυτοκόλλητο 108--313.00
109Αυτοκόλλητο 109--212.00
110Αυτοκόλλητο 110--515.00
111Αυτοκόλλητο 111--422.00
112Αυτοκόλλητο 112--515.00
113Αυτοκόλλητο 113--404.00
114Αυτοκόλλητο 114--404.00
115Αυτοκόλλητο 115--404.00
116Αυτοκόλλητο 116--221.00
117Αυτοκόλλητο 117--522.50
118Αυτοκόλλητο 118--431.33
119Αυτοκόλλητο 119--414.00
120Αυτοκόλλητο 120--331.00
121Αυτοκόλλητο 121--321.50
122Αυτοκόλλητο 122--414.00
123Αυτοκόλλητο 123--321.50
124Αυτοκόλλητο 124--404.00
125Αυτοκόλλητο 125--321.50
126Αυτοκόλλητο 126--404.00
127Αυτοκόλλητο 127--404.00
128Αυτοκόλλητο 128--321.50
129Αυτοκόλλητο 129--404.00
130Αυτοκόλλητο 130--303.00
131Αυτοκόλλητο 131--606.00
132Αυτοκόλλητο 132--404.00
133Αυτοκόλλητο 133--321.50
134Αυτοκόλλητο 134--331.00
135Αυτοκόλλητο 135--414.00
136Αυτοκόλλητο 136--422.00
137Αυτοκόλλητο 137--202.00
138Αυτοκόλλητο 138--414.00
139Αυτοκόλλητο 139--422.00
140Αυτοκόλλητο 140--414.00
141Αυτοκόλλητο 141--321.50
142Αυτοκόλλητο 142--414.00
143Αυτοκόλλητο 143--321.50
144Αυτοκόλλητο 144--414.00
145Αυτοκόλλητο 145--414.00
146Αυτοκόλλητο 146--202.00
147Αυτοκόλλητο 147--623.00
148Αυτοκόλλητο 148--431.33
149Αυτοκόλλητο 149--522.50
150Αυτοκόλλητο 150--414.00
151Αυτοκόλλητο 151--515.00
152Αυτοκόλλητο 152--522.50
153Αυτοκόλλητο 153--441.00
154Αυτοκόλλητο 154--414.00
155Αυτοκόλλητο 155--313.00
156Αυτοκόλλητο 156--422.00
157Αυτοκόλλητο 157--422.00
158Αυτοκόλλητο 158--414.00
159Αυτοκόλλητο 159--522.50
160Αυτοκόλλητο 160--515.00
161Αυτοκόλλητο 161--414.00
162Αυτοκόλλητο 162--404.00
163Αυτοκόλλητο 163--515.00
164Αυτοκόλλητο 164--515.00
165Αυτοκόλλητο 165--515.00
166Αυτοκόλλητο 166--212.00
167Αυτοκόλλητο 167--321.50
168Αυτοκόλλητο 168--422.00
169Αυτοκόλλητο 169--321.50
170Αυτοκόλλητο 170--212.00
171Αυτοκόλλητο 171--230.67
172Αυτοκόλλητο 172--414.00
173Αυτοκόλλητο 173--505.00
174Αυτοκόλλητο 174--321.50
175Αυτοκόλλητο 175--212.00
176Αυτοκόλλητο 176--414.00
177Αυτοκόλλητο 177--404.00
178Αυτοκόλλητο 178--313.00
179Αυτοκόλλητο 179--616.00
180Αυτοκόλλητο 180--313.00
181Αυτοκόλλητο 181--522.50
182Αυτοκόλλητο 182--221.00
183Αυτοκόλλητο 183--616.00
184Αυτοκόλλητο 184--522.50
185Αυτοκόλλητο 185--515.00
186Αυτοκόλλητο 186--616.00
187Αυτοκόλλητο 187--515.00
188Αυτοκόλλητο 188--404.00
189Αυτοκόλλητο 189--321.50
190Αυτοκόλλητο 190--202.00
191Αυτοκόλλητο 191--414.00
192Αυτοκόλλητο 192--414.00
193Αυτοκόλλητο 193--606.00
194Αυτοκόλλητο 194--404.00
195Αυτοκόλλητο 195--732.33
196Αυτοκόλλητο 196--404.00
197Αυτοκόλλητο 197--321.50
198Αυτοκόλλητο 198--404.00
199Αυτοκόλλητο 199--313.00
200Αυτοκόλλητο 200--313.00
201Αυτοκόλλητο 201--422.00
202Αυτοκόλλητο 202--441.00
203Αυτοκόλλητο 203--331.00
204Αυτοκόλλητο 204--313.00
205Αυτοκόλλητο 205--422.00
206Αυτοκόλλητο 206--321.50
207Αυτοκόλλητο 207--303.00
208Αυτοκόλλητο 208--202.00
209Αυτοκόλλητο 209--414.00
210Αυτοκόλλητο 210--313.00
211Αυτοκόλλητο 211--623.00
212Αυτοκόλλητο 212--313.00
213Αυτοκόλλητο 213--221.00
214Αυτοκόλλητο 214--313.00
215Αυτοκόλλητο 215--230.67
216Αυτοκόλλητο 216--422.00
217Αυτοκόλλητο 217--321.50
218Αυτοκόλλητο 218--212.00
219Αυτοκόλλητο 219--404.00
220Αυτοκόλλητο 220--422.00
221Αυτοκόλλητο 221--422.00
222Αυτοκόλλητο 222--303.00
223Αυτοκόλλητο 223--623.00
224Αυτοκόλλητο 224--515.00
225Αυτοκόλλητο 225--404.00
226Αυτοκόλλητο 226--505.00
227Αυτοκόλλητο 227--808.00
228Αυτοκόλλητο 228--414.00
229Αυτοκόλλητο 229--522.50
230Αυτοκόλλητο 230--522.50
231Αυτοκόλλητο 231--515.00
232Αυτοκόλλητο 232--505.00
233Αυτοκόλλητο 233--606.00
234Αυτοκόλλητο 234--616.00
235Αυτοκόλλητο 235--616.00
236Αυτοκόλλητο 236--531.67
237Αυτοκόλλητο 237--321.50
238Αυτοκόλλητο 238--505.00
239Αυτοκόλλητο 239--422.00
240Αυτοκόλλητο 240--505.00
241Αυτοκόλλητο 241--313.00
242Αυτοκόλλητο 242--321.50
243Αυτοκόλλητο 243--606.00
244Αυτοκόλλητο 244--515.00
245Αυτοκόλλητο 245--303.00
246Αυτοκόλλητο 246--212.00
247Αυτοκόλλητο 247--321.50
248Αυτοκόλλητο 248--313.00
249Αυτοκόλλητο 249--303.00
250Αυτοκόλλητο 250--313.00
251Αυτοκόλλητο 251--221.00
252Αυτοκόλλητο 252--404.00
253Αυτοκόλλητο 253--212.00
254Αυτοκόλλητο 254--404.00
255Αυτοκόλλητο 255--414.00
256Αυτοκόλλητο 256--230.67
257Αυτοκόλλητο 257--313.00
258Αυτοκόλλητο 258--303.00
259Αυτοκόλλητο 259--717.00
260Αυτοκόλλητο 260--414.00
261Αυτοκόλλητο 261--515.00
262Αυτοκόλλητο 262--515.00
263Αυτοκόλλητο 263--313.00
264Αυτοκόλλητο 264--515.00
265Αυτοκόλλητο 265--321.50
266Αυτοκόλλητο 266--623.00
267Αυτοκόλλητο 267--515.00
268Αυτοκόλλητο 268--515.00
269Αυτοκόλλητο 269--616.00
270Αυτοκόλλητο 270--515.00
271Αυτοκόλλητο 271--522.50
272Αυτοκόλλητο 272--414.00
273Αυτοκόλλητο 273--505.00
274Αυτοκόλλητο 274--515.00
275Αυτοκόλλητο 275--505.00
276Αυτοκόλλητο 276--422.00
277Αυτοκόλλητο 277--321.50
278Αυτοκόλλητο 278--414.00
279Αυτοκόλλητο 279--422.00
280Αυτοκόλλητο 280--212.00
281Αυτοκόλλητο 281--414.00
282Αυτοκόλλητο 282--505.00
283Αυτοκόλλητο 283--221.00
284Αυτοκόλλητο 284--414.00
285Αυτοκόλλητο 285--313.00
286Αυτοκόλλητο 286--515.00
287Αυτοκόλλητο 287--313.00
288Αυτοκόλλητο 288--303.00
289Αυτοκόλλητο 289--313.00
290Αυτοκόλλητο 290--321.50
291Αυτοκόλλητο 291--616.00
292Αυτοκόλλητο 292--202.00
293Αυτοκόλλητο 293--313.00
294Αυτοκόλλητο 294--414.00
295Αυτοκόλλητο 295--422.00
296Αυτοκόλλητο 296--414.00
297Αυτοκόλλητο 297--321.50
298Αυτοκόλλητο 298--202.00
299Αυτοκόλλητο 299--321.50
300Αυτοκόλλητο 300--313.00
301Αυτοκόλλητο 301--202.00
302Αυτοκόλλητο 302--414.00
303Αυτοκόλλητο 303--313.00
304Αυτοκόλλητο 304--313.00
305Αυτοκόλλητο 305--212.00
306Αυτοκόλλητο 306--313.00
307Αυτοκόλλητο 307--414.00
308Αυτοκόλλητο 308--515.00
309Αυτοκόλλητο 309--313.00
310Αυτοκόλλητο 310--212.00
311Αυτοκόλλητο 311--321.50
312Αυτοκόλλητο 312--321.50
313Αυτοκόλλητο 313--313.00
314Αυτοκόλλητο 314--321.50
315Αυτοκόλλητο 315--414.00
316Αυτοκόλλητο 316--212.00
317Αυτοκόλλητο 317--313.00
318Αυτοκόλλητο 318--221.00
319Αυτοκόλλητο 319--202.00
320Αυτοκόλλητο 320--414.00
321Αυτοκόλλητο 321--404.00
322Αυτοκόλλητο 322--414.00
323Αυτοκόλλητο 323--515.00
324Αυτοκόλλητο 324--616.00
325Αυτοκόλλητο 325--422.00
326Αυτοκόλλητο 326--515.00
327Αυτοκόλλητο 327--404.00
328Αυτοκόλλητο 328--505.00
329Αυτοκόλλητο 329--606.00
330Αυτοκόλλητο 330--623.00
331Αυτοκόλλητο 331--505.00
332Αυτοκόλλητο 332--414.00
333Αυτοκόλλητο 333--606.00
334Αυτοκόλλητο 334--505.00
335Αυτοκόλλητο 335--515.00
336Αυτοκόλλητο 336--515.00
337Αυτοκόλλητο 337--522.50
338Αυτοκόλλητο 338--515.00
339Αυτοκόλλητο 339--515.00
340Αυτοκόλλητο 340--505.00
341Αυτοκόλλητο 341--505.00
342Αυτοκόλλητο 342--723.50
343Αυτοκόλλητο 343--515.00
344Αυτοκόλλητο 344--422.00
345Αυτοκόλλητο 345--522.50
346Αυτοκόλλητο 346--414.00
347Αυτοκόλλητο 347--321.50
348Αυτοκόλλητο 348--212.00
349Αυτοκόλλητο 349--404.00
350Αυτοκόλλητο 350--414.00
351Αυτοκόλλητο 351--414.00
352Αυτοκόλλητο 352--313.00
353Αυτοκόλλητο 353--414.00
354Αυτοκόλλητο 354--313.00
355Αυτοκόλλητο 355--313.00
356Αυτοκόλλητο 356--221.00
357Αυτοκόλλητο 357--313.00
358Αυτοκόλλητο 358--303.00
359Αυτοκόλλητο 359--313.00
360Αυτοκόλλητο 360--212.00
361Αυτοκόλλητο 361--313.00
362Αυτοκόλλητο 362--321.50
363Αυτοκόλλητο 363--303.00
364Αυτοκόλλητο 364--414.00
365Αυτοκόλλητο 365--404.00
366Αυτοκόλλητο 366--414.00
367Αυτοκόλλητο 367--202.00
368Αυτοκόλλητο 368--313.00
369Αυτοκόλλητο 369--303.00
370Αυτοκόλλητο 370--321.50
371Αυτοκόλλητο 371--321.50
372Αυτοκόλλητο 372--221.00
373Αυτοκόλλητο 373--414.00
374Αυτοκόλλητο 374--505.00
375Αυτοκόλλητο 375--414.00
376Αυτοκόλλητο 376--404.00
377Αυτοκόλλητο 377--414.00
378Αυτοκόλλητο 378--414.00
379Αυτοκόλλητο 379--313.00
380Αυτοκόλλητο 380--313.00
381Αυτοκόλλητο 381--212.00
382Αυτοκόλλητο 382--303.00
383Αυτοκόλλητο 383--404.00
384Αυτοκόλλητο 384--313.00
385Αυτοκόλλητο 385--414.00
386Αυτοκόλλητο 386--414.00
387Αυτοκόλλητο 387--404.00
388Αυτοκόλλητο 388--616.00
389Αυτοκόλλητο 389--313.00
390Αυτοκόλλητο 390--313.00
391Αυτοκόλλητο 391--515.00
392Αυτοκόλλητο 392--414.00
393Αυτοκόλλητο 393--404.00
394Αυτοκόλλητο 394--414.00
395Αυτοκόλλητο 395--414.00
396Αυτοκόλλητο 396--414.00
397Αυτοκόλλητο 397--515.00
398Αυτοκόλλητο 398--313.00
399Αυτοκόλλητο 399--414.00
400Αυτοκόλλητο 400--505.00
401Αυτοκόλλητο 401--606.00
402Αυτοκόλλητο 402--515.00
403Αυτοκόλλητο 403--606.00
404Αυτοκόλλητο 404--414.00
405Αυτοκόλλητο 405--641.50
406Αυτοκόλλητο 406--404.00
407Αυτοκόλλητο 407--531.67
408Αυτοκόλλητο 408--422.00
409Αυτοκόλλητο 409--414.00
410Αυτοκόλλητο 410--414.00
411Αυτοκόλλητο 411--414.00
412Αυτοκόλλητο 412--606.00
413Αυτοκόλλητο 413--313.00
414Αυτοκόλλητο 414--313.00
415Αυτοκόλλητο 415--313.00
416Αυτοκόλλητο 416--212.00
417Αυτοκόλλητο 417--313.00
418Αυτοκόλλητο 418--313.00
419Αυτοκόλλητο 419--313.00
420Αυτοκόλλητο 420--404.00
421Αυτοκόλλητο 421--313.00
422Αυτοκόλλητο 422--321.50
423Αυτοκόλλητο 423--414.00
424Αυτοκόλλητο 424--313.00
425Αυτοκόλλητο 425--303.00
426Αυτοκόλλητο 426--313.00
427Αυτοκόλλητο 427--313.00
428Αυτοκόλλητο 428--313.00
429Αυτοκόλλητο 429--303.00
430Αυτοκόλλητο 430--414.00
431Αυτοκόλλητο 431--303.00
432Αυτοκόλλητο 432--313.00
433Αυτοκόλλητο 433--313.00
434Αυτοκόλλητο 434--321.50
435Αυτοκόλλητο 435--202.00
436Αυτοκόλλητο 436--414.00
437Αυτοκόλλητο 437--313.00
438Αυτοκόλλητο 438--313.00
439Αυτοκόλλητο 439--414.00
440Αυτοκόλλητο 440--414.00
441Αυτοκόλλητο 441--313.00
442Αυτοκόλλητο 442--303.00
443Αυτοκόλλητο 443--303.00
444Αυτοκόλλητο 444--212.00
445Αυτοκόλλητο 445--303.00
446Αυτοκόλλητο 446--313.00
447Αυτοκόλλητο 447--202.00
448Αυτοκόλλητο 448--422.00
449Αυτοκόλλητο 449--414.00
450Αυτοκόλλητο 450--414.00
451Αυτοκόλλητο 451--313.00
452Αυτοκόλλητο 452--321.50
453Αυτοκόλλητο 453--313.00
454Αυτοκόλλητο 454--303.00
455Αυτοκόλλητο 455--414.00
456Αυτοκόλλητο 456--313.00
457Αυτοκόλλητο 457--414.00
458Αυτοκόλλητο 458--212.00
459Αυτοκόλλητο 459--212.00
460Αυτοκόλλητο 460--303.00
461Αυτοκόλλητο 461--313.00
462Αυτοκόλλητο 462--321.50
463Αυτοκόλλητο 463--515.00
464Αυτοκόλλητο 464--505.00
465Αυτοκόλλητο 465--505.00
466Αυτοκόλλητο 466--505.00
467Αυτοκόλλητο 467--414.00
468Αυτοκόλλητο 468--531.67
469Αυτοκόλλητο 469--522.50
470Αυτοκόλλητο 470--414.00
471Αυτοκόλλητο 471--515.00
472Αυτοκόλλητο 472--616.00
473Αυτοκόλλητο 473--515.00
474Αυτοκόλλητο 474--505.00
475Αυτοκόλλητο 475--515.00
476Αυτοκόλλητο 476--515.00
477Αυτοκόλλητο 477--422.00
478Αυτοκόλλητο 478--414.00
479Αυτοκόλλητο 479--522.50
480Αυτοκόλλητο 480--414.00
481Αυτοκόλλητο 481--522.50
482Αυτοκόλλητο 482--422.00
483Αυτοκόλλητο 483--616.00
484Αυτοκόλλητο 484--505.00
485Αυτοκόλλητο 485--422.00
486Αυτοκόλλητο 486--522.50
487Αυτοκόλλητο 487--522.50
488Αυτοκόλλητο 488--522.50
site