·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·  
Συνδεθείτε στο LastSticker

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;


Νέος στο LastSticker;

Panini Football France 1982-1983

Football France 1982-1983

Χρονιά: 1982
Συνολικά αυτοκόλλητα: 518


Στατιστικά:
Συλλέγω: 6 / συμπληρωμένα: 13


Λίστα

Νο.ΤίτλοςΤμήμαΤύποςΧρειάζομαιΠροσφέρωΖήτηση/Προσφορά.
1Αυτοκόλλητο 1--101.00
2Αυτοκόλλητο 2--111.00
3Αυτοκόλλητο 3--111.00
4Αυτοκόλλητο 4--212.00
5Αυτοκόλλητο 5--212.00
6Αυτοκόλλητο 6--212.00
7Αυτοκόλλητο 7--101.00
8Αυτοκόλλητο 8--212.00
9Αυτοκόλλητο 9--101.00
10Αυτοκόλλητο 10--221.00
11Αυτοκόλλητο 11--111.00
12Αυτοκόλλητο 12--111.00
13Αυτοκόλλητο 13--120.50
14Αυτοκόλλητο 14--111.00
15Αυτοκόλλητο 15--111.00
16Αυτοκόλλητο 16--212.00
17Αυτοκόλλητο 17--111.00
18Αυτοκόλλητο 18--111.00
19Αυτοκόλλητο 19--111.00
20Αυτοκόλλητο 20--202.00
21Αυτοκόλλητο 21--202.00
22Αυτοκόλλητο 22--111.00
23Αυτοκόλλητο 23--101.00
24Αυτοκόλλητο 24--111.00
25Αυτοκόλλητο 25--111.00
26Αυτοκόλλητο 26--212.00
27Αυτοκόλλητο 27--101.00
28Αυτοκόλλητο 28--111.00
29Αυτοκόλλητο 29--202.00
30Αυτοκόλλητο 30--202.00
31Αυτοκόλλητο 31--101.00
32Αυτοκόλλητο 32--111.00
33Αυτοκόλλητο 33--202.00
34Αυτοκόλλητο 34--101.00
35Αυτοκόλλητο 35--212.00
36Αυτοκόλλητο 36--111.00
37Αυτοκόλλητο 37--101.00
38Αυτοκόλλητο 38--111.00
39Αυτοκόλλητο 39--111.00
40Αυτοκόλλητο 40--111.00
41Αυτοκόλλητο 41--101.00
42Αυτοκόλλητο 42--202.00
43Αυτοκόλλητο 43--212.00
44Αυτοκόλλητο 44--212.00
45Αυτοκόλλητο 45--202.00
46Αυτοκόλλητο 46--212.00
47Αυτοκόλλητο 47--212.00
48Αυτοκόλλητο 48--212.00
49Αυτοκόλλητο 49--212.00
50Αυτοκόλλητο 50--111.00
51Αυτοκόλλητο 51--212.00
52Αυτοκόλλητο 52--111.00
53Αυτοκόλλητο 53--202.00
54Αυτοκόλλητο 54--212.00
55Αυτοκόλλητο 55--212.00
56Αυτοκόλλητο 56--111.00
57Αυτοκόλλητο 57--111.00
58Αυτοκόλλητο 58--111.00
59Αυτοκόλλητο 59--111.00
60Αυτοκόλλητο 60--101.00
61Αυτοκόλλητο 61--212.00
62Αυτοκόλλητο 62--120.50
63Αυτοκόλλητο 63--111.00
64Αυτοκόλλητο 64--111.00
65Αυτοκόλλητο 65--212.00
66Αυτοκόλλητο 66--111.00
67Αυτοκόλλητο 67--101.00
68Αυτοκόλλητο 68--101.00
69Αυτοκόλλητο 69--101.00
70Αυτοκόλλητο 70--111.00
71Αυτοκόλλητο 71--130.33
72Αυτοκόλλητο 72--101.00
73Αυτοκόλλητο 73--120.50
74Αυτοκόλλητο 74--221.00
75Αυτοκόλλητο 75--212.00
76Αυτοκόλλητο 76--111.00
77Αυτοκόλλητο 77--212.00
78Αυτοκόλλητο 78--202.00
79Αυτοκόλλητο 79--212.00
80Αυτοκόλλητο 80--111.00
81Αυτοκόλλητο 81--202.00
82Αυτοκόλλητο 82--202.00
83Αυτοκόλλητο 83--111.00
84Αυτοκόλλητο 84--111.00
85Αυτοκόλλητο 85--202.00
86Αυτοκόλλητο 86--212.00
87Αυτοκόλλητο 87--202.00
88Αυτοκόλλητο 88--212.00
89Αυτοκόλλητο 89--120.50
90Αυτοκόλλητο 90--212.00
91Αυτοκόλλητο 91--140.25
92Αυτοκόλλητο 92--202.00
93Αυτοκόλλητο 93--212.00
94Αυτοκόλλητο 94--212.00
95Αυτοκόλλητο 95--202.00
96Αυτοκόλλητο 96--111.00
97Αυτοκόλλητο 97--111.00
98Αυτοκόλλητο 98--212.00
99Αυτοκόλλητο 99--221.00
100Αυτοκόλλητο 100--212.00
101Αυτοκόλλητο 101--212.00
102Αυτοκόλλητο 102--212.00
103Αυτοκόλλητο 103--111.00
104Αυτοκόλλητο 104--111.00
105Αυτοκόλλητο 105--212.00
106Αυτοκόλλητο 106--111.00
107Αυτοκόλλητο 107--111.00
108Αυτοκόλλητο 108--111.00
109Αυτοκόλλητο 109--111.00
110Αυτοκόλλητο 110--111.00
111Αυτοκόλλητο 111--212.00
112Αυτοκόλλητο 112--202.00
113Αυτοκόλλητο 113--202.00
114Αυτοκόλλητο 114--303.00
115Αυτοκόλλητο 115--313.00
116Αυτοκόλλητο 116--313.00
117Αυτοκόλλητο 117--202.00
118Αυτοκόλλητο 118--212.00
119Αυτοκόλλητο 119--212.00
120Αυτοκόλλητο 120--313.00
121Αυτοκόλλητο 121--212.00
122Αυτοκόλλητο 122--313.00
123Αυτοκόλλητο 123--212.00
124Αυτοκόλλητο 124--202.00
125Αυτοκόλλητο 125--221.00
126Αυτοκόλλητο 126--221.00
127Αυτοκόλλητο 127--120.50
128Αυτοκόλλητο 128--111.00
129Αυτοκόλλητο 129--111.00
130Αυτοκόλλητο 130--111.00
131Αυτοκόλλητο 131--111.00
132Αυτοκόλλητο 132--111.00
133Αυτοκόλλητο 133--111.00
134Αυτοκόλλητο 134--111.00
135Αυτοκόλλητο 135--212.00
136Αυτοκόλλητο 136--101.00
137Αυτοκόλλητο 137--120.50
138Αυτοκόλλητο 138--101.00
139Αυτοκόλλητο 139--212.00
140Αυτοκόλλητο 140--101.00
141Αυτοκόλλητο 141--111.00
142Αυτοκόλλητο 142--120.50
143Αυτοκόλλητο 143--111.00
144Αυτοκόλλητο 144--111.00
145Αυτοκόλλητο 145--111.00
146Αυτοκόλλητο 146--111.00
147Αυτοκόλλητο 147--202.00
148Αυτοκόλλητο 148--212.00
149Αυτοκόλλητο 149--212.00
150Αυτοκόλλητο 150--212.00
151Αυτοκόλλητο 151--202.00
152Αυτοκόλλητο 152--202.00
153Αυτοκόλλητο 153--120.50
154Αυτοκόλλητο 154--212.00
155Αυτοκόλλητο 155--202.00
156Αυτοκόλλητο 156--101.00
157Αυτοκόλλητο 157--101.00
158Αυτοκόλλητο 158--120.50
159Αυτοκόλλητο 159--101.00
160Αυτοκόλλητο 160--101.00
161Αυτοκόλλητο 161--212.00
162Αυτοκόλλητο 162--221.00
163Αυτοκόλλητο 163--212.00
164Αυτοκόλλητο 164--212.00
165Αυτοκόλλητο 165--202.00
166Αυτοκόλλητο 166--111.00
167Αυτοκόλλητο 167--111.00
168Αυτοκόλλητο 168--212.00
169Αυτοκόλλητο 169--202.00
170Αυτοκόλλητο 170--120.50
171Αυτοκόλλητο 171--202.00
172Αυτοκόλλητο 172--202.00
173Αυτοκόλλητο 173--111.00
174Αυτοκόλλητο 174--212.00
175Αυτοκόλλητο 175--212.00
176Αυτοκόλλητο 176--101.00
177Αυτοκόλλητο 177--111.00
178Αυτοκόλλητο 178--101.00
179Αυτοκόλλητο 179--111.00
180Αυτοκόλλητο 180--120.50
181Αυτοκόλλητο 181--120.50
182Αυτοκόλλητο 182--202.00
183Αυτοκόλλητο 183--212.00
184Αυτοκόλλητο 184--111.00
185Αυτοκόλλητο 185--212.00
186Αυτοκόλλητο 186--111.00
187Αυτοκόλλητο 187--111.00
188Αυτοκόλλητο 188--111.00
189Αυτοκόλλητο 189--221.00
190Αυτοκόλλητο 190--212.00
191Αυτοκόλλητο 191--111.00
192Αυτοκόλλητο 192--212.00
193Αυτοκόλλητο 193--212.00
194Αυτοκόλλητο 194--221.00
195Αυτοκόλλητο 195--111.00
196Αυτοκόλλητο 196--101.00
197Αυτοκόλλητο 197--130.33
198Αυτοκόλλητο 198--221.00
199Αυτοκόλλητο 199--212.00
200Αυτοκόλλητο 200--101.00
201Αυτοκόλλητο 201--212.00
202Αυτοκόλλητο 202--212.00
203Αυτοκόλλητο 203--111.00
204Αυτοκόλλητο 204--212.00
205Αυτοκόλλητο 205--111.00
206Αυτοκόλλητο 206--111.00
207Αυτοκόλλητο 207--111.00
208Αυτοκόλλητο 208--101.00
209Αυτοκόλλητο 209--111.00
210Αυτοκόλλητο 210--101.00
211Αυτοκόλλητο 211--111.00
212Αυτοκόλλητο 212--120.50
213Αυτοκόλλητο 213--212.00
214Αυτοκόλλητο 214--111.00
215Αυτοκόλλητο 215--111.00
216Αυτοκόλλητο 216--202.00
217Αυτοκόλλητο 217--130.33
218Αυτοκόλλητο 218--212.00
219Αυτοκόλλητο 219--120.50
220Αυτοκόλλητο 220--111.00
221Αυτοκόλλητο 221--120.50
222Αυτοκόλλητο 222--130.33
223Αυτοκόλλητο 223--111.00
224Αυτοκόλλητο 224--111.00
225Αυτοκόλλητο 225--120.50
226Αυτοκόλλητο 226--130.33
227Αυτοκόλλητο 227--212.00
228Αυτοκόλλητο 228--221.00
229Αυτοκόλλητο 229--101.00
230Αυτοκόλλητο 230--120.50
231Αυτοκόλλητο 231--202.00
232Αυτοκόλλητο 232--120.50
233Αυτοκόλλητο 233--212.00
234Αυτοκόλλητο 234--221.00
235Αυτοκόλλητο 235--212.00
236Αυτοκόλλητο 236--221.00
237Αυτοκόλλητο 237--101.00
238Αυτοκόλλητο 238--221.00
239Αυτοκόλλητο 239--111.00
240Αυτοκόλλητο 240--212.00
241Αυτοκόλλητο 241--111.00
242Αυτοκόλλητο 242--111.00
243Αυτοκόλλητο 243--212.00
244Αυτοκόλλητο 244--111.00
245Αυτοκόλλητο 245--202.00
246Αυτοκόλλητο 246--111.00
247Αυτοκόλλητο 247--212.00
248Αυτοκόλλητο 248--202.00
249Αυτοκόλλητο 249--111.00
250Αυτοκόλλητο 250--111.00
251Αυτοκόλλητο 251--111.00
252Αυτοκόλλητο 252--212.00
253Αυτοκόλλητο 253--212.00
254Αυτοκόλλητο 254--221.00
255Αυτοκόλλητο 255--212.00
256Αυτοκόλλητο 256--120.50
257Αυτοκόλλητο 257--212.00
258Αυτοκόλλητο 258--221.00
259Αυτοκόλλητο 259--221.00
260Αυτοκόλλητο 260--111.00
261Αυτοκόλλητο 261--101.00
262Αυτοκόλλητο 262--111.00
263Αυτοκόλλητο 263--111.00
264Αυτοκόλλητο 264--101.00
265Αυτοκόλλητο 265--111.00
266Αυτοκόλλητο 266--212.00
267Αυτοκόλλητο 267--221.00
268Αυτοκόλλητο 268--230.67
269Αυτοκόλλητο 269--212.00
270Αυτοκόλλητο 270--202.00
271Αυτοκόλλητο 271--313.00
272Αυτοκόλλητο 272--212.00
273Αυτοκόλλητο 273--120.50
274Αυτοκόλλητο 274--101.00
275Αυτοκόλλητο 275--202.00
276Αυτοκόλλητο 276--120.50
277Αυτοκόλλητο 277--202.00
278Αυτοκόλλητο 278--212.00
279Αυτοκόλλητο 279--111.00
280Αυτοκόλλητο 280--101.00
281Αυτοκόλλητο 281--111.00
282Αυτοκόλλητο 282--212.00
283Αυτοκόλλητο 283--111.00
284Αυτοκόλλητο 284--212.00
285Αυτοκόλλητο 285--212.00
286Αυτοκόλλητο 286--212.00
287Αυτοκόλλητο 287--202.00
288Αυτοκόλλητο 288--111.00
289Αυτοκόλλητο 289--202.00
290Αυτοκόλλητο 290--303.00
291Αυτοκόλλητο 291--212.00
292Αυτοκόλλητο 292--313.00
293Αυτοκόλλητο 293--202.00
294Αυτοκόλλητο 294--221.00
295Αυτοκόλλητο 295--221.00
296Αυτοκόλλητο 296--313.00
297Αυτοκόλλητο 297--221.00
298Αυτοκόλλητο 298--313.00
299Αυτοκόλλητο 299--313.00
300Αυτοκόλλητο 300--313.00
301Αυτοκόλλητο 301--313.00
302Αυτοκόλλητο 302--313.00
303Αυτοκόλλητο 303--313.00
304Αυτοκόλλητο 304--230.67
305Αυτοκόλλητο 305--202.00
306Αυτοκόλλητο 306--303.00
307Αυτοκόλλητο 307--101.00
308Αυτοκόλλητο 308--111.00
309Αυτοκόλλητο 309--120.50
310Αυτοκόλλητο 310--111.00
311Αυτοκόλλητο 311--111.00
312Αυτοκόλλητο 312--111.00
313Αυτοκόλλητο 313--221.00
314Αυτοκόλλητο 314--101.00
315Αυτοκόλλητο 315--101.00
316Αυτοκόλλητο 316--101.00
317Αυτοκόλλητο 317--120.50
318Αυτοκόλλητο 318--111.00
319Αυτοκόλλητο 319--101.00
320Αυτοκόλλητο 320--202.00
321Αυτοκόλλητο 321--120.50
322Αυτοκόλλητο 322--111.00
323Αυτοκόλλητο 323--120.50
324Αυτοκόλλητο 324--212.00
325Αυτοκόλλητο 325--111.00
326Αυτοκόλλητο 326--212.00
327Αυτοκόλλητο 327--111.00
328Αυτοκόλλητο 328--202.00
329Αυτοκόλλητο 329--202.00
330Αυτοκόλλητο 330--111.00
331Αυτοκόλλητο 331--120.50
332Αυτοκόλλητο 332--212.00
333Αυτοκόλλητο 333--111.00
334Αυτοκόλλητο 334--111.00
335Αυτοκόλλητο 335--101.00
336Αυτοκόλλητο 336--221.00
337Αυτοκόλλητο 337--221.00
338Αυτοκόλλητο 338--111.00
339Αυτοκόλλητο 339--101.00
340Αυτοκόλλητο 340--101.00
341Αυτοκόλλητο 341--120.50
342Αυτοκόλλητο 342--202.00
343Αυτοκόλλητο 343--212.00
344Αυτοκόλλητο 344--111.00
345Αυτοκόλλητο 345--212.00
346Αυτοκόλλητο 346--111.00
347Αυτοκόλλητο 347--120.50
348Αυτοκόλλητο 348--101.00
349Αυτοκόλλητο 349--120.50
350Αυτοκόλλητο 350--202.00
351Αυτοκόλλητο 351--212.00
352Αυτοκόλλητο 352--212.00
353Αυτοκόλλητο 353--212.00
354Αυτοκόλλητο 354--111.00
355Αυτοκόλλητο 355--101.00
356Αυτοκόλλητο 356--111.00
357Αυτοκόλλητο 357--101.00
358Αυτοκόλλητο 358--212.00
359Αυτοκόλλητο 359--120.50
360Αυτοκόλλητο 360--120.50
361Αυτοκόλλητο 361--111.00
362Αυτοκόλλητο 362--212.00
363Αυτοκόλλητο 363--212.00
364Αυτοκόλλητο 364--111.00
365Αυτοκόλλητο 365--111.00
366Αυτοκόλλητο 366--111.00
367Αυτοκόλλητο 367--111.00
368Αυτοκόλλητο 368--120.50
369Αυτοκόλλητο 369--130.33
370Αυτοκόλλητο 370--221.00
371Αυτοκόλλητο 371--111.00
372Αυτοκόλλητο 372--212.00
373Αυτοκόλλητο 373--101.00
374Αυτοκόλλητο 374--221.00
375Αυτοκόλλητο 375--230.67
376Αυτοκόλλητο 376--221.00
377Αυτοκόλλητο 377--111.00
378Αυτοκόλλητο 378--212.00
379Αυτοκόλλητο 379--101.00
380Αυτοκόλλητο 380--120.50
381Αυτοκόλλητο 381--101.00
382Αυτοκόλλητο 382--120.50
383Αυτοκόλλητο 383--101.00
384Αυτοκόλλητο 384--111.00
385Αυτοκόλλητο 385--120.50
386Αυτοκόλλητο 386--120.50
387Αυτοκόλλητο 387--221.00
388Αυτοκόλλητο 388--111.00
389Αυτοκόλλητο 389--101.00
390Αυτοκόλλητο 390--101.00
391Αυτοκόλλητο 391--221.00
392Αυτοκόλλητο 392--120.50
393Αυτοκόλλητο 393--202.00
394Αυτοκόλλητο 394--101.00
395Αυτοκόλλητο 395--120.50
396Αυτοκόλλητο 396--111.00
397Αυτοκόλλητο 397--120.50
398Αυτοκόλλητο 398--140.25
399Αυτοκόλλητο 399--221.00
400Αυτοκόλλητο 400--120.50
401Αυτοκόλλητο 401--101.00
402Αυτοκόλλητο 402--111.00
403Αυτοκόλλητο 403--130.33
404Αυτοκόλλητο 404--202.00
405Αυτοκόλλητο 405--120.50
406Αυτοκόλλητο 406--221.00
407Αυτοκόλλητο 407--202.00
408Αυτοκόλλητο 408--202.00
409Αυτοκόλλητο 409--221.00
410Αυτοκόλλητο 410--202.00
411Αυτοκόλλητο 411--101.00
412Αυτοκόλλητο 412--111.00
413Αυτοκόλλητο 413--111.00
414Αυτοκόλλητο 414--111.00
415Αυτοκόλλητο 415--111.00
416Αυτοκόλλητο 416--111.00
417Αυτοκόλλητο 417--120.50
418Αυτοκόλλητο 418--101.00
419Αυτοκόλλητο 419--120.50
420Αυτοκόλλητο 420--111.00
421Αυτοκόλλητο 421--111.00
422Αυτοκόλλητο 422--111.00
423Αυτοκόλλητο 423--221.00
424Αυτοκόλλητο 424--212.00
425Αυτοκόλλητο 425--111.00
426Αυτοκόλλητο 426--111.00
427Αυτοκόλλητο 427--202.00
428Αυτοκόλλητο 428--212.00
429Αυτοκόλλητο 429--111.00
430Αυτοκόλλητο 430--111.00
431Αυτοκόλλητο 431--120.50
432Αυτοκόλλητο 432--111.00
433Αυτοκόλλητο 433--221.00
434Αυτοκόλλητο 434--230.67
435Αυτοκόλλητο 435--111.00
436Αυτοκόλλητο 436--221.00
437Αυτοκόλλητο 437--212.00
438Αυτοκόλλητο 438--120.50
439Αυτοκόλλητο 439--230.67
440Αυτοκόλλητο 440--221.00
441Αυτοκόλλητο 441--111.00
442Αυτοκόλλητο 442--120.50
443Αυτοκόλλητο 443--111.00
444Αυτοκόλλητο 444--120.50
445Αυτοκόλλητο 445--111.00
446Αυτοκόλλητο 446--221.00
447Αυτοκόλλητο 447--212.00
448Αυτοκόλλητο 448--221.00
449Αυτοκόλλητο 449--212.00
450Αυτοκόλλητο 450--221.00
451Αυτοκόλλητο 451--111.00
452Αυτοκόλλητο 452--111.00
453Αυτοκόλλητο 453--120.50
454Αυτοκόλλητο 454--111.00
455Αυτοκόλλητο 455--130.33
456Αυτοκόλλητο 456--140.25
457Αυτοκόλλητο 457--221.00
458Αυτοκόλλητο 458--202.00
459Αυτοκόλλητο 459--212.00
460Αυτοκόλλητο 460--111.00
461Αυτοκόλλητο 461--212.00
462Αυτοκόλλητο 462--111.00
463Αυτοκόλλητο 463--212.00
464Αυτοκόλλητο 464--202.00
465Αυτοκόλλητο 465--120.50
466Αυτοκόλλητο 466--120.50
467Αυτοκόλλητο 467--111.00
468Αυτοκόλλητο 468--212.00
469Αυτοκόλλητο 469--221.00
470Αυτοκόλλητο 470--120.50
471Αυτοκόλλητο 471--111.00
472Αυτοκόλλητο 472--111.00
473Αυτοκόλλητο 473--101.00
474Αυτοκόλλητο 474--120.50
475Αυτοκόλλητο 475--111.00
476Αυτοκόλλητο 476--212.00
477Αυτοκόλλητο 477--120.50
478Αυτοκόλλητο 478--111.00
479Αυτοκόλλητο 479--101.00
480Αυτοκόλλητο 480--130.33
481Αυτοκόλλητο 481--212.00
482Αυτοκόλλητο 482--212.00
483Αυτοκόλλητο 483--120.50
484Αυτοκόλλητο 484--111.00
485Αυτοκόλλητο 485--221.00
486Αυτοκόλλητο 486--221.00
487Αυτοκόλλητο 487--202.00
488Αυτοκόλλητο 488--202.00
489Αυτοκόλλητο 489--212.00
490Αυτοκόλλητο 490--111.00
491Αυτοκόλλητο 491--120.50
492Αυτοκόλλητο 492--221.00
493Αυτοκόλλητο 493--111.00
494Αυτοκόλλητο 494--111.00
495Αυτοκόλλητο 495--202.00
496Αυτοκόλλητο 496--111.00
497Αυτοκόλλητο 497--212.00
498Αυτοκόλλητο 498--212.00
499Αυτοκόλλητο 499--111.00
500Αυτοκόλλητο 500--221.00
501Αυτοκόλλητο 501--101.00
502Αυτοκόλλητο 502--212.00
503Αυτοκόλλητο 503--212.00
504Αυτοκόλλητο 504--202.00
505Αυτοκόλλητο 505--120.50
506Αυτοκόλλητο 506--130.33
507Αυτοκόλλητο 507--212.00
508Αυτοκόλλητο 508--111.00
509Αυτοκόλλητο 509--120.50
510Αυτοκόλλητο 510--202.00
511Αυτοκόλλητο 511--221.00
512Αυτοκόλλητο 512--230.67
513Αυτοκόλλητο 513--120.50
514Αυτοκόλλητο 514--221.00
515Αυτοκόλλητο 515--212.00
516Αυτοκόλλητο 516--212.00
517Αυτοκόλλητο 517--202.00
518Αυτοκόλλητο 518--111.00
site