·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·  
Συνδεθείτε στο LastSticker

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;


Νέος στο LastSticker;

Panini Football France 1982-1983


Panini Football France 1982-1983

Χρονιά: 1982
Συνολικά αυτοκόλλητα: 518


Στατιστικά:
Συλλέγω: 8 / συμπληρωμένα: 14


Λίστα

Νο.ΤίτλοςΤμήμαΤύποςΧρειάζομαιΠροσφέρωΖήτηση/Προσφορά.
1Αυτοκόλλητο 1--111.00
2Αυτοκόλλητο 2--212.00
3Αυτοκόλλητο 3--212.00
4Αυτοκόλλητο 4--212.00
5Αυτοκόλλητο 5--313.00
6Αυτοκόλλητο 6--313.00
7Αυτοκόλλητο 7--101.00
8Αυτοκόλλητο 8--313.00
9Αυτοκόλλητο 9--212.00
10Αυτοκόλλητο 10--321.50
11Αυτοκόλλητο 11--111.00
12Αυτοκόλλητο 12--212.00
13Αυτοκόλλητο 13--221.00
14Αυτοκόλλητο 14--212.00
15Αυτοκόλλητο 15--212.00
16Αυτοκόλλητο 16--221.00
17Αυτοκόλλητο 17--221.00
18Αυτοκόλλητο 18--313.00
19Αυτοκόλλητο 19--221.00
20Αυτοκόλλητο 20--313.00
21Αυτοκόλλητο 21--202.00
22Αυτοκόλλητο 22--120.50
23Αυτοκόλλητο 23--101.00
24Αυτοκόλλητο 24--120.50
25Αυτοκόλλητο 25--212.00
26Αυτοκόλλητο 26--313.00
27Αυτοκόλλητο 27--101.00
28Αυτοκόλλητο 28--120.50
29Αυτοκόλλητο 29--321.50
30Αυτοκόλλητο 30--221.00
31Αυτοκόλλητο 31--212.00
32Αυτοκόλλητο 32--212.00
33Αυτοκόλλητο 33--212.00
34Αυτοκόλλητο 34--101.00
35Αυτοκόλλητο 35--321.50
36Αυτοκόλλητο 36--120.50
37Αυτοκόλλητο 37--212.00
38Αυτοκόλλητο 38--230.67
39Αυτοκόλλητο 39--221.00
40Αυτοκόλλητο 40--111.00
41Αυτοκόλλητο 41--212.00
42Αυτοκόλλητο 42--313.00
43Αυτοκόλλητο 43--212.00
44Αυτοκόλλητο 44--331.00
45Αυτοκόλλητο 45--313.00
46Αυτοκόλλητο 46--313.00
47Αυτοκόλλητο 47--313.00
48Αυτοκόλλητο 48--212.00
49Αυτοκόλλητο 49--321.50
50Αυτοκόλλητο 50--221.00
51Αυτοκόλλητο 51--313.00
52Αυτοκόλλητο 52--221.00
53Αυτοκόλλητο 53--303.00
54Αυτοκόλλητο 54--221.00
55Αυτοκόλλητο 55--221.00
56Αυτοκόλλητο 56--221.00
57Αυτοκόλλητο 57--221.00
58Αυτοκόλλητο 58--212.00
59Αυτοκόλλητο 59--120.50
60Αυτοκόλλητο 60--212.00
61Αυτοκόλλητο 61--313.00
62Αυτοκόλλητο 62--130.33
63Αυτοκόλλητο 63--120.50
64Αυτοκόλλητο 64--111.00
65Αυτοκόλλητο 65--212.00
66Αυτοκόλλητο 66--120.50
67Αυτοκόλλητο 67--202.00
68Αυτοκόλλητο 68--120.50
69Αυτοκόλλητο 69--202.00
70Αυτοκόλλητο 70--120.50
71Αυτοκόλλητο 71--230.67
72Αυτοκόλλητο 72--212.00
73Αυτοκόλλητο 73--140.25
74Αυτοκόλλητο 74--230.67
75Αυτοκόλλητο 75--321.50
76Αυτοκόλλητο 76--120.50
77Αυτοκόλλητο 77--321.50
78Αυτοκόλλητο 78--212.00
79Αυτοκόλλητο 79--321.50
80Αυτοκόλλητο 80--120.50
81Αυτοκόλλητο 81--221.00
82Αυτοκόλλητο 82--212.00
83Αυτοκόλλητο 83--111.00
84Αυτοκόλλητο 84--111.00
85Αυτοκόλλητο 85--321.50
86Αυτοκόλλητο 86--212.00
87Αυτοκόλλητο 87--212.00
88Αυτοκόλλητο 88--313.00
89Αυτοκόλλητο 89--230.67
90Αυτοκόλλητο 90--230.67
91Αυτοκόλλητο 91--240.50
92Αυτοκόλλητο 92--303.00
93Αυτοκόλλητο 93--321.50
94Αυτοκόλλητο 94--221.00
95Αυτοκόλλητο 95--212.00
96Αυτοκόλλητο 96--212.00
97Αυτοκόλλητο 97--221.00
98Αυτοκόλλητο 98--212.00
99Αυτοκόλλητο 99--331.00
100Αυτοκόλλητο 100--313.00
101Αυτοκόλλητο 101--221.00
102Αυτοκόλλητο 102--321.50
103Αυτοκόλλητο 103--221.00
104Αυτοκόλλητο 104--120.50
105Αυτοκόλλητο 105--313.00
106Αυτοκόλλητο 106--221.00
107Αυτοκόλλητο 107--221.00
108Αυτοκόλλητο 108--130.33
109Αυτοκόλλητο 109--230.67
110Αυτοκόλλητο 110--221.00
111Αυτοκόλλητο 111--321.50
112Αυτοκόλλητο 112--212.00
113Αυτοκόλλητο 113--212.00
114Αυτοκόλλητο 114--212.00
115Αυτοκόλλητο 115--221.00
116Αυτοκόλλητο 116--321.50
117Αυτοκόλλητο 117--221.00
118Αυτοκόλλητο 118--212.00
119Αυτοκόλλητο 119--130.33
120Αυτοκόλλητο 120--212.00
121Αυτοκόλλητο 121--221.00
122Αυτοκόλλητο 122--221.00
123Αυτοκόλλητο 123--120.50
124Αυτοκόλλητο 124--101.00
125Αυτοκόλλητο 125--221.00
126Αυτοκόλλητο 126--321.50
127Αυτοκόλλητο 127--230.67
128Αυτοκόλλητο 128--120.50
129Αυτοκόλλητο 129--120.50
130Αυτοκόλλητο 130--111.00
131Αυτοκόλλητο 131--111.00
132Αυτοκόλλητο 132--111.00
133Αυτοκόλλητο 133--212.00
134Αυτοκόλλητο 134--221.00
135Αυτοκόλλητο 135--313.00
136Αυτοκόλλητο 136--202.00
137Αυτοκόλλητο 137--130.33
138Αυτοκόλλητο 138--111.00
139Αυτοκόλλητο 139--313.00
140Αυτοκόλλητο 140--101.00
141Αυτοκόλλητο 141--212.00
142Αυτοκόλλητο 142--221.00
143Αυτοκόλλητο 143--120.50
144Αυτοκόλλητο 144--120.50
145Αυτοκόλλητο 145--130.33
146Αυτοκόλλητο 146--212.00
147Αυτοκόλλητο 147--313.00
148Αυτοκόλλητο 148--221.00
149Αυτοκόλλητο 149--321.50
150Αυτοκόλλητο 150--313.00
151Αυτοκόλλητο 151--212.00
152Αυτοκόλλητο 152--313.00
153Αυτοκόλλητο 153--120.50
154Αυτοκόλλητο 154--313.00
155Αυτοκόλλητο 155--212.00
156Αυτοκόλλητο 156--221.00
157Αυτοκόλλητο 157--202.00
158Αυτοκόλλητο 158--130.33
159Αυτοκόλλητο 159--212.00
160Αυτοκόλλητο 160--120.50
161Αυτοκόλλητο 161--221.00
162Αυτοκόλλητο 162--230.67
163Αυτοκόλλητο 163--221.00
164Αυτοκόλλητο 164--230.67
165Αυτοκόλλητο 165--303.00
166Αυτοκόλλητο 166--221.00
167Αυτοκόλλητο 167--212.00
168Αυτοκόλλητο 168--321.50
169Αυτοκόλλητο 169--303.00
170Αυτοκόλλητο 170--140.25
171Αυτοκόλλητο 171--303.00
172Αυτοκόλλητο 172--202.00
173Αυτοκόλλητο 173--120.50
174Αυτοκόλλητο 174--321.50
175Αυτοκόλλητο 175--321.50
176Αυτοκόλλητο 176--111.00
177Αυτοκόλλητο 177--111.00
178Αυτοκόλλητο 178--101.00
179Αυτοκόλλητο 179--120.50
180Αυτοκόλλητο 180--321.50
181Αυτοκόλλητο 181--140.25
182Αυτοκόλλητο 182--313.00
183Αυτοκόλλητο 183--221.00
184Αυτοκόλλητο 184--111.00
185Αυτοκόλλητο 185--321.50
186Αυτοκόλλητο 186--111.00
187Αυτοκόλλητο 187--221.00
188Αυτοκόλλητο 188--130.33
189Αυτοκόλλητο 189--221.00
190Αυτοκόλλητο 190--313.00
191Αυτοκόλλητο 191--212.00
192Αυτοκόλλητο 192--313.00
193Αυτοκόλλητο 193--221.00
194Αυτοκόλλητο 194--340.75
195Αυτοκόλλητο 195--111.00
196Αυτοκόλλητο 196--101.00
197Αυτοκόλλητο 197--120.50
198Αυτοκόλλητο 198--321.50
199Αυτοκόλλητο 199--221.00
200Αυτοκόλλητο 200--212.00
201Αυτοκόλλητο 201--321.50
202Αυτοκόλλητο 202--212.00
203Αυτοκόλλητο 203--111.00
204Αυτοκόλλητο 204--313.00
205Αυτοκόλλητο 205--111.00
206Αυτοκόλλητο 206--111.00
207Αυτοκόλλητο 207--212.00
208Αυτοκόλλητο 208--202.00
209Αυτοκόλλητο 209--212.00
210Αυτοκόλλητο 210--101.00
211Αυτοκόλλητο 211--212.00
212Αυτοκόλλητο 212--130.33
213Αυτοκόλλητο 213--313.00
214Αυτοκόλλητο 214--212.00
215Αυτοκόλλητο 215--111.00
216Αυτοκόλλητο 216--212.00
217Αυτοκόλλητο 217--130.33
218Αυτοκόλλητο 218--313.00
219Αυτοκόλλητο 219--221.00
220Αυτοκόλλητο 220--111.00
221Αυτοκόλλητο 221--111.00
222Αυτοκόλλητο 222--230.67
223Αυτοκόλλητο 223--212.00
224Αυτοκόλλητο 224--101.00
225Αυτοκόλλητο 225--221.00
226Αυτοκόλλητο 226--140.25
227Αυτοκόλλητο 227--313.00
228Αυτοκόλλητο 228--230.67
229Αυτοκόλλητο 229--212.00
230Αυτοκόλλητο 230--130.33
231Αυτοκόλλητο 231--212.00
232Αυτοκόλλητο 232--221.00
233Αυτοκόλλητο 233--331.00
234Αυτοκόλλητο 234--230.67
235Αυτοκόλλητο 235--321.50
236Αυτοκόλλητο 236--331.00
237Αυτοκόλλητο 237--101.00
238Αυτοκόλλητο 238--321.50
239Αυτοκόλλητο 239--120.50
240Αυτοκόλλητο 240--212.00
241Αυτοκόλλητο 241--111.00
242Αυτοκόλλητο 242--212.00
243Αυτοκόλλητο 243--212.00
244Αυτοκόλλητο 244--212.00
245Αυτοκόλλητο 245--212.00
246Αυτοκόλλητο 246--111.00
247Αυτοκόλλητο 247--313.00
248Αυτοκόλλητο 248--202.00
249Αυτοκόλλητο 249--120.50
250Αυτοκόλλητο 250--303.00
251Αυτοκόλλητο 251--212.00
252Αυτοκόλλητο 252--212.00
253Αυτοκόλλητο 253--331.00
254Αυτοκόλλητο 254--321.50
255Αυτοκόλλητο 255--321.50
256Αυτοκόλλητο 256--230.67
257Αυτοκόλλητο 257--221.00
258Αυτοκόλλητο 258--313.00
259Αυτοκόλλητο 259--331.00
260Αυτοκόλλητο 260--202.00
261Αυτοκόλλητο 261--202.00
262Αυτοκόλλητο 262--111.00
263Αυτοκόλλητο 263--111.00
264Αυτοκόλλητο 264--202.00
265Αυτοκόλλητο 265--111.00
266Αυτοκόλλητο 266--212.00
267Αυτοκόλλητο 267--331.00
268Αυτοκόλλητο 268--321.50
269Αυτοκόλλητο 269--313.00
270Αυτοκόλλητο 270--303.00
271Αυτοκόλλητο 271--422.00
272Αυτοκόλλητο 272--221.00
273Αυτοκόλλητο 273--212.00
274Αυτοκόλλητο 274--101.00
275Αυτοκόλλητο 275--303.00
276Αυτοκόλλητο 276--221.00
277Αυτοκόλλητο 277--212.00
278Αυτοκόλλητο 278--321.50
279Αυτοκόλλητο 279--111.00
280Αυτοκόλλητο 280--101.00
281Αυτοκόλλητο 281--212.00
282Αυτοκόλλητο 282--321.50
283Αυτοκόλλητο 283--221.00
284Αυτοκόλλητο 284--313.00
285Αυτοκόλλητο 285--313.00
286Αυτοκόλλητο 286--212.00
287Αυτοκόλλητο 287--313.00
288Αυτοκόλλητο 288--111.00
289Αυτοκόλλητο 289--221.00
290Αυτοκόλλητο 290--404.00
291Αυτοκόλλητο 291--321.50
292Αυτοκόλλητο 292--313.00
293Αυτοκόλλητο 293--313.00
294Αυτοκόλλητο 294--230.67
295Αυτοκόλλητο 295--331.00
296Αυτοκόλλητο 296--313.00
297Αυτοκόλλητο 297--321.50
298Αυτοκόλλητο 298--313.00
299Αυτοκόλλητο 299--404.00
300Αυτοκόλλητο 300--321.50
301Αυτοκόλλητο 301--414.00
302Αυτοκόλλητο 302--313.00
303Αυτοκόλλητο 303--414.00
304Αυτοκόλλητο 304--221.00
305Αυτοκόλλητο 305--303.00
306Αυτοκόλλητο 306--404.00
307Αυτοκόλλητο 307--212.00
308Αυτοκόλλητο 308--221.00
309Αυτοκόλλητο 309--120.50
310Αυτοκόλλητο 310--230.67
311Αυτοκόλλητο 311--212.00
312Αυτοκόλλητο 312--111.00
313Αυτοκόλλητο 313--212.00
314Αυτοκόλλητο 314--101.00
315Αυτοκόλλητο 315--212.00
316Αυτοκόλλητο 316--111.00
317Αυτοκόλλητο 317--111.00
318Αυτοκόλλητο 318--120.50
319Αυτοκόλλητο 319--101.00
320Αυτοκόλλητο 320--414.00
321Αυτοκόλλητο 321--130.33
322Αυτοκόλλητο 322--120.50
323Αυτοκόλλητο 323--130.33
324Αυτοκόλλητο 324--221.00
325Αυτοκόλλητο 325--111.00
326Αυτοκόλλητο 326--303.00
327Αυτοκόλλητο 327--120.50
328Αυτοκόλλητο 328--321.50
329Αυτοκόλλητο 329--313.00
330Αυτοκόλλητο 330--212.00
331Αυτοκόλλητο 331--230.67
332Αυτοκόλλητο 332--212.00
333Αυτοκόλλητο 333--120.50
334Αυτοκόλλητο 334--303.00
335Αυτοκόλλητο 335--202.00
336Αυτοκόλλητο 336--321.50
337Αυτοκόλλητο 337--331.00
338Αυτοκόλλητο 338--221.00
339Αυτοκόλλητο 339--111.00
340Αυτοκόλλητο 340--212.00
341Αυτοκόλλητο 341--140.25
342Αυτοκόλλητο 342--212.00
343Αυτοκόλλητο 343--221.00
344Αυτοκόλλητο 344--221.00
345Αυτοκόλλητο 345--321.50
346Αυτοκόλλητο 346--111.00
347Αυτοκόλλητο 347--130.33
348Αυτοκόλλητο 348--202.00
349Αυτοκόλλητο 349--130.33
350Αυτοκόλλητο 350--212.00
351Αυτοκόλλητο 351--212.00
352Αυτοκόλλητο 352--313.00
353Αυτοκόλλητο 353--221.00
354Αυτοκόλλητο 354--212.00
355Αυτοκόλλητο 355--111.00
356Αυτοκόλλητο 356--120.50
357Αυτοκόλλητο 357--202.00
358Αυτοκόλλητο 358--221.00
359Αυτοκόλλητο 359--120.50
360Αυτοκόλλητο 360--120.50
361Αυτοκόλλητο 361--212.00
362Αυτοκόλλητο 362--212.00
363Αυτοκόλλητο 363--221.00
364Αυτοκόλλητο 364--120.50
365Αυτοκόλλητο 365--221.00
366Αυτοκόλλητο 366--111.00
367Αυτοκόλλητο 367--111.00
368Αυτοκόλλητο 368--130.33
369Αυτοκόλλητο 369--140.25
370Αυτοκόλλητο 370--331.00
371Αυτοκόλλητο 371--212.00
372Αυτοκόλλητο 372--221.00
373Αυτοκόλλητο 373--202.00
374Αυτοκόλλητο 374--321.50
375Αυτοκόλλητο 375--240.50
376Αυτοκόλλητο 376--331.00
377Αυτοκόλλητο 377--221.00
378Αυτοκόλλητο 378--221.00
379Αυτοκόλλητο 379--111.00
380Αυτοκόλλητο 380--221.00
381Αυτοκόλλητο 381--101.00
382Αυτοκόλλητο 382--221.00
383Αυτοκόλλητο 383--120.50
384Αυτοκόλλητο 384--120.50
385Αυτοκόλλητο 385--221.00
386Αυτοκόλλητο 386--221.00
387Αυτοκόλλητο 387--221.00
388Αυτοκόλλητο 388--111.00
389Αυτοκόλλητο 389--212.00
390Αυτοκόλλητο 390--101.00
391Αυτοκόλλητο 391--221.00
392Αυτοκόλλητο 392--130.33
393Αυτοκόλλητο 393--202.00
394Αυτοκόλλητο 394--202.00
395Αυτοκόλλητο 395--120.50
396Αυτοκόλλητο 396--120.50
397Αυτοκόλλητο 397--111.00
398Αυτοκόλλητο 398--230.67
399Αυτοκόλλητο 399--321.50
400Αυτοκόλλητο 400--230.67
401Αυτοκόλλητο 401--212.00
402Αυτοκόλλητο 402--111.00
403Αυτοκόλλητο 403--230.67
404Αυτοκόλλητο 404--313.00
405Αυτοκόλλητο 405--221.00
406Αυτοκόλλητο 406--221.00
407Αυτοκόλλητο 407--303.00
408Αυτοκόλλητο 408--202.00
409Αυτοκόλλητο 409--230.67
410Αυτοκόλλητο 410--221.00
411Αυτοκόλλητο 411--101.00
412Αυτοκόλλητο 412--111.00
413Αυτοκόλλητο 413--221.00
414Αυτοκόλλητο 414--221.00
415Αυτοκόλλητο 415--212.00
416Αυτοκόλλητο 416--212.00
417Αυτοκόλλητο 417--221.00
418Αυτοκόλλητο 418--212.00
419Αυτοκόλλητο 419--221.00
420Αυτοκόλλητο 420--212.00
421Αυτοκόλλητο 421--111.00
422Αυτοκόλλητο 422--120.50
423Αυτοκόλλητο 423--221.00
424Αυτοκόλλητο 424--221.00
425Αυτοκόλλητο 425--120.50
426Αυτοκόλλητο 426--130.33
427Αυτοκόλλητο 427--303.00
428Αυτοκόλλητο 428--230.67
429Αυτοκόλλητο 429--221.00
430Αυτοκόλλητο 430--140.25
431Αυτοκόλλητο 431--120.50
432Αυτοκόλλητο 432--221.00
433Αυτοκόλλητο 433--331.00
434Αυτοκόλλητο 434--221.00
435Αυτοκόλλητο 435--111.00
436Αυτοκόλλητο 436--221.00
437Αυτοκόλλητο 437--321.50
438Αυτοκόλλητο 438--130.33
439Αυτοκόλλητο 439--230.67
440Αυτοκόλλητο 440--221.00
441Αυτοκόλλητο 441--111.00
442Αυτοκόλλητο 442--230.67
443Αυτοκόλλητο 443--111.00
444Αυτοκόλλητο 444--120.50
445Αυτοκόλλητο 445--111.00
446Αυτοκόλλητο 446--221.00
447Αυτοκόλλητο 447--212.00
448Αυτοκόλλητο 448--212.00
449Αυτοκόλλητο 449--221.00
450Αυτοκόλλητο 450--340.75
451Αυτοκόλλητο 451--120.50
452Αυτοκόλλητο 452--111.00
453Αυτοκόλλητο 453--212.00
454Αυτοκόλλητο 454--111.00
455Αυτοκόλλητο 455--140.25
456Αυτοκόλλητο 456--160.17
457Αυτοκόλλητο 457--221.00
458Αυτοκόλλητο 458--202.00
459Αυτοκόλλητο 459--331.00
460Αυτοκόλλητο 460--120.50
461Αυτοκόλλητο 461--313.00
462Αυτοκόλλητο 462--130.33
463Αυτοκόλλητο 463--212.00
464Αυτοκόλλητο 464--202.00
465Αυτοκόλλητο 465--120.50
466Αυτοκόλλητο 466--120.50
467Αυτοκόλλητο 467--212.00
468Αυτοκόλλητο 468--221.00
469Αυτοκόλλητο 469--230.67
470Αυτοκόλλητο 470--221.00
471Αυτοκόλλητο 471--221.00
472Αυτοκόλλητο 472--120.50
473Αυτοκόλλητο 473--212.00
474Αυτοκόλλητο 474--230.67
475Αυτοκόλλητο 475--212.00
476Αυτοκόλλητο 476--230.67
477Αυτοκόλλητο 477--120.50
478Αυτοκόλλητο 478--212.00
479Αυτοκόλλητο 479--202.00
480Αυτοκόλλητο 480--130.33
481Αυτοκόλλητο 481--221.00
482Αυτοκόλλητο 482--313.00
483Αυτοκόλλητο 483--221.00
484Αυτοκόλλητο 484--212.00
485Αυτοκόλλητο 485--230.67
486Αυτοκόλλητο 486--221.00
487Αυτοκόλλητο 487--303.00
488Αυτοκόλλητο 488--313.00
489Αυτοκόλλητο 489--313.00
490Αυτοκόλλητο 490--111.00
491Αυτοκόλλητο 491--230.67
492Αυτοκόλλητο 492--221.00
493Αυτοκόλλητο 493--120.50
494Αυτοκόλλητο 494--120.50
495Αυτοκόλλητο 495--202.00
496Αυτοκόλλητο 496--221.00
497Αυτοκόλλητο 497--313.00
498Αυτοκόλλητο 498--331.00
499Αυτοκόλλητο 499--212.00
500Αυτοκόλλητο 500--321.50
501Αυτοκόλλητο 501--202.00
502Αυτοκόλλητο 502--313.00
503Αυτοκόλλητο 503--313.00
504Αυτοκόλλητο 504--303.00
505Αυτοκόλλητο 505--230.67
506Αυτοκόλλητο 506--230.67
507Αυτοκόλλητο 507--212.00
508Αυτοκόλλητο 508--221.00
509Αυτοκόλλητο 509--120.50
510Αυτοκόλλητο 510--303.00
511Αυτοκόλλητο 511--321.50
512Αυτοκόλλητο 512--331.00
513Αυτοκόλλητο 513--120.50
514Αυτοκόλλητο 514--221.00
515Αυτοκόλλητο 515--313.00
516Αυτοκόλλητο 516--313.00
517Αυτοκόλλητο 517--202.00
518Αυτοκόλλητο 518--212.00
site