·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·  
Συνδεθείτε στο LastSticker

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;


Νέος στο LastSticker;

Panini Northern Ireland. We're going to France!


Panini Northern Ireland. We're going to France!

Χρονιά: 2015
Συνολικά αυτοκόλλητα: 204


Στατιστικά:
Συλλέγω: 27 / συμπληρωμένα: 27


Λίστα

Νο.ΤίτλοςΤμήμαΤύποςΧρειάζομαιΠροσφέρωΖήτηση/Προσφορά.
1Badge--531.67
2Team Photo--450.80
3Team Photo--632.00
4Windsor Park Stadium--531.67
5Michael O'Neill--641.50
6Michael McGovernNorthern Ireland Squad-441.00
7Roy CarrollNorthern Ireland Squad-531.67
8Alan MannusNorthern Ireland Squad-570.71
9Trevor CarsonNorthern Ireland Squad-623.00
10Chris BairdNorthern Ireland Squad-641.50
11Conor McLaughlinNorthern Ireland Squad-641.50
12Lee HodgsonNorthern Ireland Squad-531.67
13Gareth McAuleyNorthern Ireland Squad-431.33
14Ryan McLaughlinNorthern Ireland Squad-623.00
15Ryan McGivernNorthern Ireland Squad-441.00
16Luke McCulloughNorthern Ireland Squad-531.67
17Paddy McNairNorthern Ireland Squad-541.25
18Jonny EvansNorthern Ireland Squad-522.50
19Aaron HughesNorthern Ireland Squad-541.25
20Craig CathcartNorthern Ireland Squad-431.33
21Daniel LaffertyNorthern Ireland Squad-623.00
22Stuart DallasNorthern Ireland Squad-623.00
23Niall McGinnNorthern Ireland Squad-531.67
24Ben ReevesNorthern Ireland Squad-431.33
25Sammy ClinganNorthern Ireland Squad-732.33
26Steven DavisNorthern Ireland Squad-522.50
27Corry EvansNorthern Ireland Squad-522.50
28Paddy McCourtNorthern Ireland Squad-551.00
29Oliver NorwoodNorthern Ireland Squad-632.00
30Paul PatonNorthern Ireland Squad-522.50
31Chris BruntNorthern Ireland Squad-522.50
32Shane FergusonNorthern Ireland Squad-450.80
33Will GriggNorthern Ireland Squad-441.00
34Billy McKayNorthern Ireland Squad-623.00
35Kyle LaffertyNorthern Ireland Squad-732.33
36Andrew LittleNorthern Ireland Squad-641.50
37Caolan LaveryNorthern Ireland Squad-632.00
38Liam BoyceNorthern Ireland Squad-450.80
39Josh MagennisNorthern Ireland Squad-431.33
40Martin PatersonNorthern Ireland Squad-431.33
41Jamie WardNorthern Ireland Squad-632.00
42Michael McGovernNorthern Ireland Squad-560.83
43Michael McGovernNorthern Ireland Squad-551.00
44Michael McGovernNorthern Ireland Squad-450.80
45Michael McGovernNorthern Ireland Squad-551.00
46Michael McGovernNorthern Ireland Squad-623.00
47Michael McGovernNorthern Ireland Squad-460.67
48Roy CarrollNorthern Ireland Squad-531.67
49Roy CarrollNorthern Ireland Squad-551.00
50Roy CarrollNorthern Ireland Squad-741.75
51Roy CarrollNorthern Ireland Squad-641.50
52Roy CarrollNorthern Ireland Squad-616.00
53Roy CarrollNorthern Ireland Squad-632.00
54Chris BairdNorthern Ireland Squad-450.80
55Chris BairdNorthern Ireland Squad-723.50
56Chris BairdNorthern Ireland Squad-522.50
57Chris BairdNorthern Ireland Squad-623.00
58Chris BairdNorthern Ireland Squad-441.00
59Chris BairdNorthern Ireland Squad-632.00
60Conor McLaughlinNorthern Ireland Squad-522.50
61Conor McLaughlinNorthern Ireland Squad-480.50
62Conor McLaughlinNorthern Ireland Squad-723.50
63Conor McLaughlinNorthern Ireland Squad-531.67
64Conor McLaughlinNorthern Ireland Squad-623.00
65Conor McLaughlinNorthern Ireland Squad-531.67
66Gareth McAuleyNorthern Ireland Squad-632.00
67Gareth McAuleyNorthern Ireland Squad-723.50
68Gareth McAuleyNorthern Ireland Squad-632.00
69Gareth McAuleyNorthern Ireland Squad-641.50
70Gareth McAuleyNorthern Ireland Squad-723.50
71Gareth McAuleyNorthern Ireland Squad-632.00
72Luke McCulloughNorthern Ireland Squad-541.25
73Luke McCulloughNorthern Ireland Squad-651.20
74Luke McCulloughNorthern Ireland Squad-632.00
75Luke McCulloughNorthern Ireland Squad-741.75
76Luke McCulloughNorthern Ireland Squad-541.25
77Luke McCulloughNorthern Ireland Squad-632.00
78Paddy McNairNorthern Ireland Squad-732.33
79Paddy McNairNorthern Ireland Squad-623.00
80Paddy McNairNorthern Ireland Squad-623.00
81Paddy McNairNorthern Ireland Squad-623.00
82Paddy McNairNorthern Ireland Squad-641.50
83Paddy McNairNorthern Ireland Squad-541.25
84Jonny EvansNorthern Ireland Squad-632.00
85Jonny EvansNorthern Ireland Squad-531.67
86Jonny EvansNorthern Ireland Squad-541.25
87Jonny EvansNorthern Ireland Squad-632.00
88Jonny EvansNorthern Ireland Squad-632.00
89Jonny EvansNorthern Ireland Squad-824.00
90Aaron HughesNorthern Ireland Squad-560.83
91Aaron HughesNorthern Ireland Squad-741.75
92Aaron HughesNorthern Ireland Squad-732.33
93Aaron HughesNorthern Ireland Squad-560.83
94Aaron HughesNorthern Ireland Squad-641.50
95Aaron HughesNorthern Ireland Squad-522.50
96Craig CathcartNorthern Ireland Squad-641.50
97Craig CathcartNorthern Ireland Squad-551.00
98Craig CathcartNorthern Ireland Squad-723.50
99Craig CathcartNorthern Ireland Squad-441.00
100Craig CathcartNorthern Ireland Squad-551.00
101Craig CathcartNorthern Ireland Squad-761.17
102Niall McGinnThe Road to France-531.67
103Kyle LaffertyThe Road to France-824.00
104Gareth McAuleyThe Road to France-741.75
105Kyle LaffertyThe Road to France-632.00
106Jamie WardThe Road to France-570.71
107Roy CarrollThe Road to France-641.50
108Chris BruntThe Road to France-651.20
109Gareth McAuleyThe Road to France-632.00
110Chris BairdThe Road to France-832.67
111Niall McGinnThe Road to France-570.71
112Conor McLaughlinThe Road to France-641.50
113Stuart DallasNorthern Ireland Squad-732.33
114Stuart DallasNorthern Ireland Squad-842.00
115Stuart DallasNorthern Ireland Squad-732.33
116Stuart DallasNorthern Ireland Squad-832.67
117Stuart DallasNorthern Ireland Squad-422.00
118Stuart DallasNorthern Ireland Squad-824.00
119Niall McGinnNorthern Ireland Squad-570.71
120Niall McGinnNorthern Ireland Squad-641.50
121Niall McGinnNorthern Ireland Squad-723.50
122Niall McGinnNorthern Ireland Squad-560.83
123Niall McGinnNorthern Ireland Squad-541.25
124Niall McGinnNorthern Ireland Squad-732.33
125Steven DavisNorthern Ireland Squad-1033.33
126Steven DavisNorthern Ireland Squad-632.00
127Steven DavisNorthern Ireland Squad-641.50
128Steven DavisNorthern Ireland Squad-632.00
129Steven DavisNorthern Ireland Squad-623.00
130Steven DavisNorthern Ireland Squad-623.00
131Corry EvansNorthern Ireland Squad-641.50
132Corry EvansNorthern Ireland Squad-632.00
133Corry EvansNorthern Ireland Squad-641.50
134Corry EvansNorthern Ireland Squad-641.50
135Corry EvansNorthern Ireland Squad-541.25
136Corry EvansNorthern Ireland Squad-723.50
137Oliver NorwoodNorthern Ireland Squad-522.50
138Oliver NorwoodNorthern Ireland Squad-732.33
139Oliver NorwoodNorthern Ireland Squad-541.25
140Oliver NorwoodNorthern Ireland Squad-741.75
141Oliver NorwoodNorthern Ireland Squad-723.50
142Oliver NorwoodNorthern Ireland Squad-632.00
143Chris BruntNorthern Ireland Squad-832.67
144Chris BruntNorthern Ireland Squad-832.67
145Chris BruntNorthern Ireland Squad-832.67
146Chris BruntNorthern Ireland Squad-723.50
147Chris BruntNorthern Ireland Squad-470.57
148Chris BruntNorthern Ireland Squad-651.20
149Shane FergusonNorthern Ireland Squad-623.00
150Shane FergusonNorthern Ireland Squad-570.71
151Shane FergusonNorthern Ireland Squad-531.67
152Shane FergusonNorthern Ireland Squad-723.50
153Shane FergusonNorthern Ireland Squad-741.75
154Shane FergusonNorthern Ireland Squad-450.80
155Kyle LaffertyNorthern Ireland Squad-580.63
156Kyle LaffertyNorthern Ireland Squad-741.75
157Kyle LaffertyNorthern Ireland Squad-832.67
158Kyle LaffertyNorthern Ireland Squad-732.33
159Kyle LaffertyNorthern Ireland Squad-723.50
160Kyle LaffertyNorthern Ireland Squad-623.00
161Josh MagennisNorthern Ireland Squad-522.50
162Josh MagennisNorthern Ireland Squad-723.50
163Josh MagennisNorthern Ireland Squad-541.25
164Josh MagennisNorthern Ireland Squad-661.00
165Josh MagennisNorthern Ireland Squad-723.50
166Josh MagennisNorthern Ireland Squad-723.50
167Jamie WardNorthern Ireland Squad-641.50
168Jamie WardNorthern Ireland Squad-824.00
169Jamie WardNorthern Ireland Squad-541.25
170Jamie WardNorthern Ireland Squad-632.00
171Jamie WardNorthern Ireland Squad-723.50
172Jamie WardNorthern Ireland Squad-832.67
173Jonny EvansThe Road to France-623.00
174Oliver NorwoodThe Road to France-651.20
175Gareth McAuleyThe Road to France-531.67
176Stuart DallasThe Road to France-651.20
177Kyle LaffertyThe Road to France-741.75
178Gareth McAuleyThe Road to France-741.75
179Steven DavisThe Road to France-632.00
180Josh MagennisThe Road to France-842.00
181Michael O'NeillThe Road to France-560.83
182Craig CathcartThe Road to France-723.50
183Craig Cathcart, Niall McGinnThe Road to France-723.50
184Michael McGovernCampaign Heroes-541.25
185Roy CarrollCampaign Heroes-670.86
186Gareth McAuleyCampaign Heroes-641.50
187Jonny EvansCampaign Heroes-732.33
188Craig CathcartCampaign Heroes-741.75
189Steven DavisCampaign Heroes-842.00
190Chris BruntCampaign Heroes-741.75
191Corry EvansCampaign Heroes-531.67
192Oliver NorwoodCampaign Heroes-641.50
193Kyle LaffertyCampaign Heroes-842.00
194Jamie WardCampaign Heroes-832.67
195Josh MagennisCampaign Heroes-541.25
196CelebrationBon Voyage-732.33
197CelebrationBon Voyage-723.50
198CelebrationBon Voyage-651.20
199CelebrationBon Voyage-824.00
200CelebrationBon Voyage-431.33
201CelebrationBon Voyage-551.00
202CelebrationBon Voyage-723.50
203CelebrationBon Voyage-431.33
204CelebrationBon Voyage-551.00
site