·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·  
Συνδεθείτε στο LastSticker

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;


Νέος στο LastSticker;

Pro Set The Little Mermaid


Pro Set The Little Mermaid

Χρονιά: 1991
Συνολικές κάρτες: 133


Προεπισκόπηση συλλογής (100% σκαναρισμένων εικόνων)

Στατιστικά:
Συλλέγω: 4 / συμπληρωμένα: 1


Λίστα

Νο.ΤίτλοςΤμήμαΤύποςΧρειάζομαιΠροσφέρωΖήτηση/Προσφορά.
1Once a mermaid princess named ArielStory CardBase Card111.00
2King TritonStory CardBase Card111.00
3We are the daughters of Triton...Story CardBase Card111.00
4Sebastian, the King's right-hand-crab...Story CardBase Card111.00
5Miles away from the concert hallStory CardBase Card111.00
6We really shouldn't be doing thisStory CardBase Card111.00
7Have you ever seen anythingStory CardBase Card111.00
8Ariel and Flounder swim for their lives.Story CardBase Card111.00
9Swimming to the surfaceStory CardBase Card111.00
10Furious because Ariel has disobeyed himStory CardBase Card111.00
11Sebastian follows Ariel to her special placeStory CardBase Card111.00
12I just don't see how a worldStory CardBase Card111.00
13I've got gadgets and gizmos aplentyStory CardBase Card111.00
14Ariel gazes longingly at a painting and knowStory CardBase Card111.00
15Sebastian is too shocked by Ariel's words toStory CardBase Card111.00
16Just then, the hull of a ship passes overStory CardBase Card111.00
17Fireworks blossom in the night sky as ArielStory CardBase Card111.00
18Sebastian follows Ariel unwillingly, stayingStory CardBase Card111.00
19On board is the most handsome human ArielStory CardBase Card111.00
20It is Prince Eric, himself, with hisStory CardBase Card111.00
21He's very handsome isn't he," Ariel sighsStory CardBase Card111.00
22Eric's advisor, Grimsby, announcesStory CardBase Card111.00
23As if responding to Eric's wordsStory CardBase Card111.00
24Fire races through the ship as it careens inStory CardBase Card111.00
25The statue plummets past Ariel intoStory CardBase Card111.00
26Safe ashore, Ariel gazes at Eric and singsStory CardBase Card010.00
27Ariel's sisters are amazed at her behavior.Story CardBase Card111.00
28King Triton is puzzled by Ariel's change ofStory CardBase Card111.00
29Meanwhile, in a sea garden, Ariel isStory CardBase Card111.00
30Sebastian is beside himself! "ArielStory CardBase Card111.00
31Sebastian tries talking sense into Ariel.Story CardBase Card111.00
32Ariel gets into the rhythm of Sebastian'sStory CardBase Card111.00
33Even the seaweed is swinging! "Since life isStory CardBase Card111.00
34Everyone on the ocean floor joins the act.Story CardBase Card111.00
35The ocean floor is really jumping now!Story CardBase Card111.00
36Even Ariel can't resist Sebastian's rhythmicStory CardBase Card111.00
37While Sebastian sings, Flounder flits upStory CardBase Card111.00
38Sebastian winds up for a grand finaleStory CardBase Card111.00
39Inside her treasure grotto, Ariel can hardlyStory CardBase Card111.00
40Meanwhile, a seahorse messenger has come forStory CardBase Card111.00
41Sebastian quakes in his shell as TritonStory CardBase Card111.00
42In a volcanic rage, Triton goes after ArielStory CardBase Card010.00
43As father and daughter argue, Ariel blurtsStory CardBase Card111.00
44Ariel collapses sobbing as Triton leaves.Story CardBase Card111.00
45Unknown to Triton and Ariel, someone hasStory CardBase Card010.00
46As Ariel sobs, Flotsam and Jetsam slinkStory CardBase Card111.00
47As Ariel approaches Ursula's lair of whaleStory CardBase Card010.00
48Ariel hesitates before she follows FlotsamStory CardBase Card111.00
49Ursula pretends to offer Ariel her help.Story CardBase Card010.00
50Take a gulp and take a breath, go ahead andStory CardBase Card111.00
51Ursula bends over her teeming cauldronStory CardBase Card111.00
52The mists form glowing hands that encircleStory CardBase Card111.00
53Ursula's spell takes effect, and Ariel'sStory CardBase Card111.00
54Soaked and covered in seaweed, ArielStory CardBase Card111.00
55As Ariel happily regards her new legsStory CardBase Card111.00
56Max leads Eric to Ariel, and the young manStory CardBase Card111.00
57At the palace, Ariel is taken over byStory CardBase Card111.00
58Meanwhile, Sebeastian, who has hidden in theStory CardBase Card111.00
59As Ariel enters the dining room, evenStory CardBase Card111.00
60Meanwhile, Sebastian isn't having such aStory CardBase Card111.00
61Leaping from the pot, Sebastian pinchesStory CardBase Card111.00
62Ariel spends a blissful day with EricStory CardBase Card111.00
63Time is passing, and although Eric isStory CardBase Card111.00
64At last, Sebastian takes matters into hisStory CardBase Card111.00
65The setting is perfect, the mood just rightStory CardBase Card111.00
66Ariel smiles shyly as Eric leands forwardStory CardBase Card111.00
67Suddenly the boat tips over, spilling Eric aStory CardBase Card111.00
68That was a close one ..." Ursula muttersStory CardBase Card111.00
69With Ariel's beautiful voice echoing fromStory CardBase Card010.00
70As evening falls on Ariel's third dayStory CardBase Card010.00
71Scuttle races to warn Ariel and the others.Story CardBase Card111.00
72Back on shore, Ariel's friends mount anStory CardBase Card111.00
73Ariel reaches the ship and climbs aboardStory CardBase Card111.00
74But it is too late! The sun has setStory CardBase Card010.00
75Ursula grabs Ariel and drags her overboard.Story CardBase Card111.00
76Ursula begins to turn Ariel into a polypStory CardBase Card111.00
77Showing Triton the contract with Ariel'sStory CardBase Card111.00
78Solemnly, Triton bargains with Ursula.Story CardBase Card010.00
79Laughing hideously, Ursula puts on Triton'sStory CardBase Card111.00
80Eric dives into the water and attacks UrsulaStory CardBase Card111.00
81Eric surfaces and swims toward the ship.Story CardBase Card111.00
82Frantically, Eric clambers aboard the ship aStory CardBase Card111.00
83Beneath the sea, Ursula's terrible garden ofStory CardBase Card111.00
84While Eric is unconscious on the beachStory CardBase Card111.00
85Ariel is unaware that her father andStory CardBase Card111.00
86Knowing it means he is giving Ariel away forStory CardBase Card111.00
87Once again, wedding bells ring out, but thisStory CardBase Card111.00
88Even the happiest moments are sometimes aStory CardBase Card111.00
89Ariel turns to her father, knowing now thatStory CardBase Card111.00
90As the merfolk wave farewell, the weddingStory CardBase Card111.00
CI1Ariel & Flounder / FlounderColor-In Activity CardChase Card111.00
CI2Ariel / "Under the Sea"Color-In Activity CardChase Card111.00
CI3Ursula / Flotsam & JetsamColor-In Activity CardChase Card111.00
CI4Grimsby / MaxColor-In Activity CardChase Card111.00
CI5Sebastian / Chef Louie & SebastianColor-In Activity CardChase Card111.00
CI6Ariel & Flounder / "Under the Sea"Color-In Activity CardChase Card111.00
CI7Eric & Ariel / Eric & ArielColor-In Activity CardChase Card111.00
CI8Eric / Eric & ArielColor-In Activity CardChase Card111.00
CI9Scuttle / Ariel & FlounderColor-In Activity CardChase Card111.00
CI10Ariel / "Under the Sea"Color-In Activity CardChase Card111.00
CI11Ariel / "Under the Sea"Color-In Activity CardChase Card111.00
CI12Flounder / Ariel & FlounderColor-In Activity CardChase Card111.00
CI13Scuttle / Ariel & FlounderColor-In Activity CardChase Card111.00
CI14Ariel & Flounder / "Under the Sea"Color-In Activity CardChase Card111.00
CI15King Triton / ArielColor-In Activity CardChase Card111.00
S1ArielCharacter SpongeBonus Card212.00
S2EricCharacter SpongeBonus Card212.00
S3FlounderCharacter SpongeBonus Card212.00
S4MaxCharacter SpongeBonus Card212.00
S5SebastianCharacter SpongeBonus Card212.00
S6UrsulaCharacter SpongeBonus Card212.00
SS1Ariel (Mermaid)Static Stick 'EmsChase Card111.00
SS2Ariel (Human)Static Stick 'EmsChase Card111.00
SS3SebastianStatic Stick 'EmsChase Card111.00
SS4FlounderStatic Stick 'EmsChase Card111.00
SS5EricStatic Stick 'EmsChase Card111.00
SS6ScuttleStatic Stick 'EmsChase Card111.00
SS7UrsulaStatic Stick 'EmsChase Card111.00
SU1SharkStand-Up Activity CardChase Card111.00
SU2UrsulaStand-Up Activity CardChase Card111.00
SU3ScuttleStand-Up Activity CardChase Card111.00
SU4MaxStand-Up Activity CardChase Card111.00
SU5Grimsby & EricStand-Up Activity CardChase Card111.00
SU6Eric & MaxStand-Up Activity CardChase Card111.00
SU7VanessaStand-Up Activity CardChase Card111.00
SU8Eric & ArielStand-Up Activity CardChase Card111.00
SU9SebastianStand-Up Activity CardChase Card111.00
SU10King TritonStand-Up Activity CardChase Card111.00
SU11Chef LouieStand-Up Activity CardChase Card111.00
SU12FlounderStand-Up Activity CardChase Card111.00
SU13Flounder, Sebastian, & ArielStand-Up Activity CardChase Card111.00
SU14Daughters of TritonStand-Up Activity CardChase Card111.00
SU15Flotsam & JetsamStand-Up Activity CardChase Card111.00
site