·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·  
Συνδεθείτε στο LastSticker

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;


Νέος στο LastSticker;

Pro Set The Little Mermaid

The Little Mermaid

Χρονιά: 1991
Συνολικές κάρτες: 133


Προεπισκόπηση συλλογής (100% σκαναρισμένων εικόνων)

Στατιστικά:
Συλλέγω: 3 / συμπληρωμένα: 1


Λίστα

Νο.ΤίτλοςΤμήμαΤύποςΧρειάζομαιΠροσφέρωΖήτηση/Προσφορά.
1Once a mermaid princess named ArielStory CardBase Card010.00
2King TritonStory CardBase Card111.00
3We are the daughters of Triton...Story CardBase Card020.00
4Sebastian, the King's right-hand-crab...Story CardBase Card020.00
5Miles away from the concert hallStory CardBase Card010.00
6We really shouldn't be doing thisStory CardBase Card010.00
7Have you ever seen anythingStory CardBase Card020.00
8Ariel and Flounder swim for their lives.Story CardBase Card020.00
9Swimming to the surfaceStory CardBase Card010.00
10Furious because Ariel has disobeyed himStory CardBase Card020.00
11Sebastian follows Ariel to her special placeStory CardBase Card020.00
12I just don't see how a worldStory CardBase Card020.00
13I've got gadgets and gizmos aplentyStory CardBase Card010.00
14Ariel gazes longingly at a painting and knowStory CardBase Card020.00
15Sebastian is too shocked by Ariel's words toStory CardBase Card020.00
16Just then, the hull of a ship passes overStory CardBase Card010.00
17Fireworks blossom in the night sky as ArielStory CardBase Card010.00
18Sebastian follows Ariel unwillingly, stayingStory CardBase Card020.00
19On board is the most handsome human ArielStory CardBase Card020.00
20It is Prince Eric, himself, with hisStory CardBase Card020.00
21He's very handsome isn't he," Ariel sighsStory CardBase Card010.00
22Eric's advisor, Grimsby, announcesStory CardBase Card020.00
23As if responding to Eric's wordsStory CardBase Card020.00
24Fire races through the ship as it careens inStory CardBase Card020.00
25The statue plummets past Ariel intoStory CardBase Card010.00
26Safe ashore, Ariel gazes at Eric and singsStory CardBase Card010.00
27Ariel's sisters are amazed at her behavior.Story CardBase Card010.00
28King Triton is puzzled by Ariel's change ofStory CardBase Card020.00
29Meanwhile, in a sea garden, Ariel isStory CardBase Card010.00
30Sebastian is beside himself! "ArielStory CardBase Card111.00
31Sebastian tries talking sense into Ariel.Story CardBase Card010.00
32Ariel gets into the rhythm of Sebastian'sStory CardBase Card010.00
33Even the seaweed is swinging! "Since life isStory CardBase Card020.00
34Everyone on the ocean floor joins the act.Story CardBase Card010.00
35The ocean floor is really jumping now!Story CardBase Card010.00
36Even Ariel can't resist Sebastian's rhythmicStory CardBase Card020.00
37While Sebastian sings, Flounder flits upStory CardBase Card020.00
38Sebastian winds up for a grand finaleStory CardBase Card020.00
39Inside her treasure grotto, Ariel can hardlyStory CardBase Card020.00
40Meanwhile, a seahorse messenger has come forStory CardBase Card111.00
41Sebastian quakes in his shell as TritonStory CardBase Card020.00
42In a volcanic rage, Triton goes after ArielStory CardBase Card010.00
43As father and daughter argue, Ariel blurtsStory CardBase Card010.00
44Ariel collapses sobbing as Triton leaves.Story CardBase Card010.00
45Unknown to Triton and Ariel, someone hasStory CardBase Card010.00
46As Ariel sobs, Flotsam and Jetsam slinkStory CardBase Card020.00
47As Ariel approaches Ursula's lair of whaleStory CardBase Card020.00
48Ariel hesitates before she follows FlotsamStory CardBase Card010.00
49Ursula pretends to offer Ariel her help.Story CardBase Card020.00
50Take a gulp and take a breath, go ahead andStory CardBase Card020.00
51Ursula bends over her teeming cauldronStory CardBase Card010.00
52The mists form glowing hands that encircleStory CardBase Card010.00
53Ursula's spell takes effect, and Ariel'sStory CardBase Card020.00
54Soaked and covered in seaweed, ArielStory CardBase Card010.00
55As Ariel happily regards her new legsStory CardBase Card010.00
56Max leads Eric to Ariel, and the young manStory CardBase Card010.00
57At the palace, Ariel is taken over byStory CardBase Card020.00
58Meanwhile, Sebeastian, who has hidden in theStory CardBase Card020.00
59As Ariel enters the dining room, evenStory CardBase Card020.00
60Meanwhile, Sebastian isn't having such aStory CardBase Card010.00
61Leaping from the pot, Sebastian pinchesStory CardBase Card020.00
62Ariel spends a blissful day with EricStory CardBase Card010.00
63Time is passing, and although Eric isStory CardBase Card020.00
64At last, Sebastian takes matters into hisStory CardBase Card111.00
65The setting is perfect, the mood just rightStory CardBase Card010.00
66Ariel smiles shyly as Eric leands forwardStory CardBase Card020.00
67Suddenly the boat tips over, spilling Eric aStory CardBase Card010.00
68That was a close one ..." Ursula muttersStory CardBase Card020.00
69With Ariel's beautiful voice echoing fromStory CardBase Card010.00
70As evening falls on Ariel's third dayStory CardBase Card010.00
71Scuttle races to warn Ariel and the others.Story CardBase Card020.00
72Back on shore, Ariel's friends mount anStory CardBase Card020.00
73Ariel reaches the ship and climbs aboardStory CardBase Card020.00
74But it is too late! The sun has setStory CardBase Card020.00
75Ursula grabs Ariel and drags her overboard.Story CardBase Card020.00
76Ursula begins to turn Ariel into a polypStory CardBase Card020.00
77Showing Triton the contract with Ariel'sStory CardBase Card020.00
78Solemnly, Triton bargains with Ursula.Story CardBase Card020.00
79Laughing hideously, Ursula puts on Triton'sStory CardBase Card020.00
80Eric dives into the water and attacks UrsulaStory CardBase Card020.00
81Eric surfaces and swims toward the ship.Story CardBase Card010.00
82Frantically, Eric clambers aboard the ship aStory CardBase Card111.00
83Beneath the sea, Ursula's terrible garden ofStory CardBase Card020.00
84While Eric is unconscious on the beachStory CardBase Card010.00
85Ariel is unaware that her father andStory CardBase Card010.00
86Knowing it means he is giving Ariel away forStory CardBase Card111.00
87Once again, wedding bells ring out, but thisStory CardBase Card010.00
88Even the happiest moments are sometimes aStory CardBase Card020.00
89Ariel turns to her father, knowing now thatStory CardBase Card020.00
90As the merfolk wave farewell, the weddingStory CardBase Card010.00
CI1Ariel & Flounder / FlounderColor-In Activity CardChase Card010.00
CI2Ariel / "Under the Sea"Color-In Activity CardChase Card010.00
CI3Ursula / Flotsam & JetsamColor-In Activity CardChase Card010.00
CI4Grimsby / MaxColor-In Activity CardChase Card010.00
CI5Sebastian / Chef Louie & SebastianColor-In Activity CardChase Card010.00
CI6Ariel & Flounder / "Under the Sea"Color-In Activity CardChase Card010.00
CI7Eric & Ariel / Eric & ArielColor-In Activity CardChase Card010.00
CI8Eric / Eric & ArielColor-In Activity CardChase Card010.00
CI9Scuttle / Ariel & FlounderColor-In Activity CardChase Card010.00
CI10Ariel / "Under the Sea"Color-In Activity CardChase Card010.00
CI11Ariel / "Under the Sea"Color-In Activity CardChase Card010.00
CI12Flounder / Ariel & FlounderColor-In Activity CardChase Card010.00
CI13Scuttle / Ariel & FlounderColor-In Activity CardChase Card010.00
CI14Ariel & Flounder / "Under the Sea"Color-In Activity CardChase Card010.00
CI15King Triton / ArielColor-In Activity CardChase Card010.00
S1ArielCharacter SpongeBonus Card212.00
S2EricCharacter SpongeBonus Card212.00
S3FlounderCharacter SpongeBonus Card212.00
S4MaxCharacter SpongeBonus Card212.00
S5SebastianCharacter SpongeBonus Card212.00
S6UrsulaCharacter SpongeBonus Card212.00
SS1Ariel (Mermaid)Static Stick 'EmsChase Card010.00
SS2Ariel (Human)Static Stick 'EmsChase Card010.00
SS3SebastianStatic Stick 'EmsChase Card010.00
SS4FlounderStatic Stick 'EmsChase Card010.00
SS5EricStatic Stick 'EmsChase Card010.00
SS6ScuttleStatic Stick 'EmsChase Card111.00
SS7UrsulaStatic Stick 'EmsChase Card111.00
SU1SharkStand-Up Activity CardChase Card111.00
SU2UrsulaStand-Up Activity CardChase Card010.00
SU3ScuttleStand-Up Activity CardChase Card111.00
SU4MaxStand-Up Activity CardChase Card111.00
SU5Grimsby & EricStand-Up Activity CardChase Card111.00
SU6Eric & MaxStand-Up Activity CardChase Card010.00
SU7VanessaStand-Up Activity CardChase Card010.00
SU8Eric & ArielStand-Up Activity CardChase Card111.00
SU9SebastianStand-Up Activity CardChase Card111.00
SU10King TritonStand-Up Activity CardChase Card010.00
SU11Chef LouieStand-Up Activity CardChase Card010.00
SU12FlounderStand-Up Activity CardChase Card010.00
SU13Flounder, Sebastian, & ArielStand-Up Activity CardChase Card010.00
SU14Daughters of TritonStand-Up Activity CardChase Card010.00
SU15Flotsam & JetsamStand-Up Activity CardChase Card010.00
site