·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·  
Συνδεθείτε στο LastSticker

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;


Νέος στο LastSticker;

Συλλογές - NHLΌλες οι συλλογές   |   Αυτοκόλλητα (63)   |   Κάρτες (513)


NHL 2021-2022 (Topps)

Χρονιά: 2021
Συνολικά αυτοκόλλητα: 670

Now NHL 2021-2022 (Topps)

Χρονιά: 2021
Συνολικά αυτοκόλλητα: 500

Now NHL 2020-2021 (Topps)

Χρονιά: 2021
Συνολικά αυτοκόλλητα: 260

NHL 2020-2021 (Topps)

Χρονιά: 2020
Συνολικά αυτοκόλλητα: 670

O-Pee-Chee 2020-2021 (Upper Deck)

Χρονιά: 2020
Συνολικές κάρτες: 4136

Engrained Hockey 2019-2020 (Upper Deck)

Χρονιά: 2020
Συνολικές κάρτες: 1262

Ice Hockey 2019-2020 (Upper Deck)

Χρονιά: 2020
Συνολικές κάρτες: 1345

NHL Rookie Box Set Hockey 2019-2020 (Upper Deck)

Χρονιά: 2020
Συνολικές κάρτες: 43

Premier Hockey 2019-2020 (Upper Deck)

Χρονιά: 2020
Συνολικές κάρτες: 1631

SP Authentic Hockey 2019-2020 (Upper Deck)

Χρονιά: 2020
Συνολικές κάρτες: 1386

SP Game Used Hockey 2019-2020 (Upper Deck)

Χρονιά: 2020
Συνολικές κάρτες: 4371

SP Hockey 2019-2020 (Upper Deck)

Χρονιά: 2020
Συνολικές κάρτες: 464

SPx Hockey 2019-2020 (Upper Deck)

Χρονιά: 2020
Συνολικές κάρτες: 1286

Stature Hockey 2019-2020 (Upper Deck)

Χρονιά: 2020
Συνολικές κάρτες: 3234

Synergy Hockey 2019-2020 (Upper Deck)

Χρονιά: 2020
Συνολικές κάρτες: 1079

Trilogy Hockey 2019-2020 (Upper Deck)

Χρονιά: 2020
Συνολικές κάρτες: 1006

Ultimate Hockey 2019-2020 (Upper Deck)

Χρονιά: 2020
Συνολικές κάρτες: 1688

NHL Hockey 2019-2020 (Topps)

Χρονιά: 2019
Συνολικά αυτοκόλλητα: 630

Now NHL 2019-2020 (Topps)

Χρονιά: 2019
Συνολικά αυτοκόλλητα: 658

Allure Hockey 2019-2020 (Upper Deck)

Χρονιά: 2019
Συνολικές κάρτες: 3147

Artifacts 2019-2020 (Upper Deck)

Χρονιά: 2019
Συνολικές κάρτες: 3102

Black Diamond 2019-2020 (Upper Deck)

Χρονιά: 2019
Συνολικές κάρτες: 1465

Credentials Hockey 2019-2020 (Upper Deck)

Χρονιά: 2019
Συνολικές κάρτες: 1295

Game Dated Moments Hockey 2019-2020 (Upper Deck)

Χρονιά: 2019
Συνολικές κάρτες: 113

Hockey 2019-2020 (Upper Deck)

Χρονιά: 2019
Συνολικές κάρτες: 6690

MVP Hockey 2019-2020 (Upper Deck)

Χρονιά: 2019
Συνολικές κάρτες: 3654

O-Pee-Chee 2019-2020 (Upper Deck)

Χρονιά: 2019
Συνολικές κάρτες: 5684

O-Pee-Chee 2019-2020 Platinum (Upper Deck)

Χρονιά: 2019
Συνολικές κάρτες: 3407

Engrained Hockey 2018-2019 (Upper Deck)

Χρονιά: 2019
Συνολικές κάρτες: 930

Ice Hockey 2018-2019 (Upper Deck)

Χρονιά: 2019
Συνολικές κάρτες: 977

Premier Hockey 2018-2019 (Upper Deck)

Χρονιά: 2019
Συνολικές κάρτες: 1047

SP Authentic Hockey 2018-2019 (Upper Deck)

Χρονιά: 2019
Συνολικές κάρτες: 1291

SP Game Used Hockey 2018-2019 (Upper Deck)

Χρονιά: 2019
Συνολικές κάρτες: 3040

SP Hockey 2018-2019 (Upper Deck)

Χρονιά: 2019
Συνολικές κάρτες: 481

SPx Hockey 2018-2019 (Upper Deck)

Χρονιά: 2019
Συνολικές κάρτες: 914

Ultimate Hockey 2018-2019 (Upper Deck)

Χρονιά: 2019
Συνολικές κάρτες: 1338

NHL Hockey 2018-2019 (Panini)

Χρονιά: 2018
Συνολικά αυτοκόλλητα: 575

AHL Hockey 2018-2019 (Upper Deck)

Χρονιά: 2018
Συνολικές κάρτες: 224

Artifacts 2018-2019 (Upper Deck)

Χρονιά: 2018
Συνολικές κάρτες: 2289

Black Diamond 2018-2019 (Upper Deck)

Χρονιά: 2018
Συνολικές κάρτες: 929

Chronology Hockey 2018-2019 (Upper Deck)

Χρονιά: 2018
Συνολικές κάρτες: 1567

Clear Cut Hockey 2018-2019 (Upper Deck)

Χρονιά: 2018
Συνολικές κάρτες: 635

Game Dated Moments Hockey 2018-2019 (Upper Deck)

Χρονιά: 2018
Συνολικές κάρτες: 128

Hockey 2018-2019 (Upper Deck)

Χρονιά: 2018
Συνολικές κάρτες: 4956

MVP Hockey 2018-2019 (Upper Deck)

Χρονιά: 2018
Συνολικές κάρτες: 3689

O-Pee-Chee 2018-2019 (Upper Deck)

Χρονιά: 2018
Συνολικές κάρτες: 6210

O-Pee-Chee 2018-2019 Platinum (Upper Deck)

Χρονιά: 2018
Συνολικές κάρτες: 3754

Synergy Hockey 2018-2019 (Upper Deck)

Χρονιά: 2018
Συνολικές κάρτες: 1053

Trilogy Hockey 2018-2019 (Upper Deck)

Χρονιά: 2018
Συνολικές κάρτες: 1103

In The Game Used Hockey 2017-2018 (Leaf)

Χρονιά: 2017
Συνολικές κάρτες: 2678

Invictus Hockey 2017-2018 (Leaf)

Χρονιά: 2017
Συνολικές κάρτες: 1505

NHL Hockey 2017-2018 (Panini)

Χρονιά: 2017
Συνολικά αυτοκόλλητα: 509

AHL Hockey 2017-2018 (Upper Deck)

Χρονιά: 2017
Συνολικές κάρτες: 1207

Game Dated Moments Hockey 2017-2018 (Upper Deck)

Χρονιά: 2017
Συνολικές κάρτες: 107

Hockey 2017-2018 (Upper Deck)

Χρονιά: 2017
Συνολικές κάρτες: 7228

Ice Hockey 2017-2018 (Upper Deck)

Χρονιά: 2017
Συνολικές κάρτες: 1023

MVP Hockey 2017-2018 (Upper Deck)

Χρονιά: 2017
Συνολικές κάρτες: 3037

O-Pee-Chee 2017-2018 (Upper Deck)

Χρονιά: 2017
Συνολικές κάρτες: 4536

O-Pee-Chee 2017-2018 Platinum (Upper Deck)

Χρονιά: 2017
Συνολικές κάρτες: 3816

Premier Hockey 2017-2018 (Upper Deck)

Χρονιά: 2017
Συνολικές κάρτες: 1539

Trilogy Hockey 2017-2018 (Upper Deck)

Χρονιά: 2017
Συνολικές κάρτες: 1076

AHL Hockey 2016-2017 (Upper Deck)

Χρονιά: 2017
Συνολικές κάρτες: 1050

NHL Hockey 2016-2017 (Panini)

Χρονιά: 2016
Συνολικά αυτοκόλλητα: 503

Hockey 2016-2017 (Upper Deck)

Χρονιά: 2016
Συνολικές κάρτες: 7193

MVP Hockey 2016-2017 (Upper Deck)

Χρονιά: 2016
Συνολικές κάρτες: 3702

O-Pee-Chee 2016-2017 (Upper Deck)

Χρονιά: 2016
Συνολικές κάρτες: 4631

O-Pee-Chee 2016-2017 Platinum (Upper Deck)

Χρονιά: 2016
Συνολικές κάρτες: 3834

Trilogy Hockey 2016-2017 (Upper Deck)

Χρονιά: 2016
Συνολικές κάρτες: 1006

AHL Hockey 2015-2016 (Upper Deck)

Χρονιά: 2016
Συνολικές κάρτες: 306

World Cup of Hockey 2016 (Upper Deck)

Χρονιά: 2016
Συνολικές κάρτες: 210

NHL Hockey 2015-2016 (Panini)

Χρονιά: 2015
Συνολικά αυτοκόλλητα: 516

Artifacts 2015-2016 (Upper Deck)

Χρονιά: 2015
Συνολικές κάρτες: 2753

Hockey 2015-2016 (Upper Deck)

Χρονιά: 2015
Συνολικές κάρτες: 6180

MVP Hockey 2015-2016 (Upper Deck)

Χρονιά: 2015
Συνολικές κάρτες: 1987

O-Pee-Chee 2015-2016 (Upper Deck)

Χρονιά: 2015
Συνολικές κάρτες: 4260

O-Pee-Chee 2015-2016 Platinum (Upper Deck)

Χρονιά: 2015
Συνολικές κάρτες: 4331

Portfolio Hockey 2015-2016 (Upper Deck)

Χρονιά: 2015
Συνολικές κάρτες: 993

Trilogy Hockey 2015-2016 (Upper Deck)

Χρονιά: 2015
Συνολικές κάρτες: 1587

AHL Hockey 2014-2015 (Upper Deck)

Χρονιά: 2015
Συνολικές κάρτες: 378

Masterpieces Hockey 2014-2015 (Upper Deck)

Χρονιά: 2015
Συνολικές κάρτες: 1390

NHL Hockey 2014-2015 (Panini)

Χρονιά: 2014
Συνολικά αυτοκόλλητα: 500

Black Diamond 2014-2015 (Upper Deck)

Χρονιά: 2014
Συνολικές κάρτες: 1422

Hockey 2014-2015 (Upper Deck)

Χρονιά: 2014
Συνολικές κάρτες: 5489

MVP Hockey 2014-2015 (Upper Deck)

Χρονιά: 2014
Συνολικές κάρτες: 2856

O-Pee-Chee 2014-2015 (Upper Deck)

Χρονιά: 2014
Συνολικές κάρτες: 4192

O-Pee-Chee 2014-2015 Platinum (Upper Deck)

Χρονιά: 2014
Συνολικές κάρτες: 3555

Overtime 2014-2015 (Upper Deck)

Χρονιά: 2014
Συνολικές κάρτες: 349

Trilogy Hockey 2014-2015 (Upper Deck)

Χρονιά: 2014
Συνολικές κάρτες: 1667

Between The Pipes 2013-2014 (In The Game)

Χρονιά: 2014
Συνολικές κάρτες: 2273

StickWork (In The Game)

Χρονιά: 2014
Συνολικές κάρτες: 1350

Totally Certified Hockey 2013-2014 (Panini)

Χρονιά: 2014
Συνολικές κάρτες: 4737

AHL Hockey 2013-2014 (Upper Deck)

Χρονιά: 2014
Συνολικές κάρτες: 155

Enforcers II (In The Game)

Χρονιά: 2013
Συνολικές κάρτες: 836

Crown Royale Hockey 2013-2014 (Panini)

Χρονιά: 2013
Συνολικές κάρτες: 2042

NHL Hockey 2013-2014 (Panini)

Χρονιά: 2013
Συνολικά αυτοκόλλητα: 388

Prizm Hockey 2013-2014 (Panini)

Χρονιά: 2013
Συνολικές κάρτες: 4497

Score Hockey 2013-2014 (Panini)

Χρονιά: 2013
Συνολικές κάρτες: 3967

Select Hockey 2013-2014 (Panini)

Χρονιά: 2013
Συνολικές κάρτες: 3582

Artifacts 2013-2014 (Upper Deck)

Χρονιά: 2013
Συνολικές κάρτες: 3339

Black Diamond 2013-2014 (Upper Deck)

Χρονιά: 2013
Συνολικές κάρτες: 1331

Edmonton Oilers Collection (Upper Deck)

Χρονιά: 2013
Συνολικές κάρτες: 977

Hockey 2013-2014 (Upper Deck)

Χρονιά: 2013
Συνολικές κάρτες: 3280

O-Pee-Chee 2013-2014 (Upper Deck)

Χρονιά: 2013
Συνολικές κάρτες: 4228

Overtime 2013-2014 (Upper Deck)

Χρονιά: 2013
Συνολικές κάρτες: 320

Team Canada Hockey (Upper Deck)

Χρονιά: 2013
Συνολικές κάρτες: 2199

Trilogy Hockey 2013-2014 (Upper Deck)

Χρονιά: 2013
Συνολικές κάρτες: 1229

Between The Pipes 2012-2013 (In The Game)

Χρονιά: 2013
Συνολικές κάρτες: 1506

Decades The 1990's (In The Game)

Χρονιά: 2013
Συνολικές κάρτες: 1583

Draft Prospects 2013 (In The Game)

Χρονιά: 2013
Συνολικές κάρτες: 1958

Superlative Hockey The First Six (In The Game)

Χρονιά: 2013
Συνολικές κάρτες: 1350

Classics Signatures 2012-2013 (Panini)

Χρονιά: 2012
Συνολικές κάρτες: 606

NHL Hockey 2012-2013 (Panini)

Χρονιά: 2012
Συνολικά αυτοκόλλητα: 360

Score Hockey 2012-2013 (Panini)

Χρονιά: 2012
Συνολικές κάρτες: 1880

Artifacts 2012-2013 (Upper Deck)

Χρονιά: 2012
Συνολικές κάρτες: 3073

Black Diamond 2012-2013 (Upper Deck)

Χρονιά: 2012
Συνολικές κάρτες: 1314

Hockey 2012-2013 (Upper Deck)

Χρονιά: 2012
Συνολικές κάρτες: 1872

O-Pee-Chee 2012-2013 (Upper Deck)

Χρονιά: 2012
Συνολικές κάρτες: 4051

Between The Pipes 2011-2012 (In The Game)

Χρονιά: 2012
Συνολικές κάρτες: 1802

Captain-C (In The Game)

Χρονιά: 2012
Συνολικές κάρτες: 1072

Enforcers (In The Game)

Χρονιά: 2012
Συνολικές κάρτες: 798

Contenders Hockey 2011-2012 (Panini)

Χρονιά: 2012
Συνολικές κάρτες: 1108

Titanium Hockey 2011-2012 (Panini)

Χρονιά: 2012
Συνολικές κάρτες: 1894

Canada vs The World (In The Game)

Χρονιά: 2011
Συνολικές κάρτες: 1261

Elite Hockey 2011-2012 (Panini)

Χρονιά: 2011
Συνολικές κάρτες: 1606

NHL Hockey 2011-2012 (Panini)

Χρονιά: 2011
Συνολικά αυτοκόλλητα: 354

Pinnacle 2011-2012 (Panini)

Χρονιά: 2011
Συνολικές κάρτες: 1368

Score Hockey 2011-2012 (Panini)

Χρονιά: 2011
Συνολικές κάρτες: 2466

Artifacts 2011-2012 (Upper Deck)

Χρονιά: 2011
Συνολικές κάρτες: 2787

Hockey 2011-2012 (Upper Deck)

Χρονιά: 2011
Συνολικές κάρτες: 3117

O-Pee-Chee 2011-2012 (Upper Deck)

Χρονιά: 2011
Συνολικές κάρτες: 3402

NHL Victory 2011-2012 (Upper Deck)

Χρονιά: 2011
Συνολικές κάρτες: 1056

Between The Pipes 2010-2011 (In The Game)

Χρονιά: 2011
Συνολικές κάρτες: 2131

Enshrined (In The Game)

Χρονιά: 2011
Συνολικές κάρτες: 1412

All Goalies 2010-2011 (Panini)

Χρονιά: 2011
Συνολικές κάρτες: 218

Luxury Suite Hockey 2010-2011 (Panini)

Χρονιά: 2011
Συνολικές κάρτες: 1716

NHL Adrenalyn XL 2010-2011 (Panini)

Χρονιά: 2011
Συνολικές κάρτες: 495

NHL Hockey 2010-2011 (Panini)

Χρονιά: 2010
Συνολικά αυτοκόλλητα: 364

Pinnacle 2010-2011 (Panini)

Χρονιά: 2010
Συνολικές κάρτες: 1490

Score Hockey 2010-2011 (Panini)

Χρονιά: 2010
Συνολικές κάρτες: 2535

Artifacts 2010-2011 (Upper Deck)

Χρονιά: 2010
Συνολικές κάρτες: 1504

Hockey 2010-2011 (Upper Deck)

Χρονιά: 2010
Συνολικές κάρτες: 3479

Hockey French 2010-2011 (Upper Deck)

Χρονιά: 2010
Συνολικές κάρτες: 2050

O-Pee-Chee 2010-2011 (Upper Deck)

Χρονιά: 2010
Συνολικές κάρτες: 3349

NHL Victory 2010-2011 (Upper Deck)

Χρονιά: 2010
Συνολικές κάρτες: 1400

NHL Collector's Choice 2009-2010 (Upper Deck)

Χρονιά: 2010
Συνολικές κάρτες: 1046

Between The Pipes 2009-2010 (In The Game)

Χρονιά: 2010
Συνολικές κάρτες: 1693

NHL Hockey 2009-2010 (Panini)

Χρονιά: 2009
Συνολικά αυτοκόλλητα: 364

Artifacts 2009-2010 (Upper Deck)

Χρονιά: 2009
Συνολικές κάρτες: 2764

Black Diamond 2009-2010 (Upper Deck)

Χρονιά: 2009
Συνολικές κάρτες: 1290

Hockey 2009-2010 (Upper Deck)

Χρονιά: 2009
Συνολικές κάρτες: 2846

MVP Hockey 2009-2010 (Upper Deck)

Χρονιά: 2009
Συνολικές κάρτες: 1344

O-Pee-Chee 2009-2010 (Upper Deck)

Χρονιά: 2009
Συνολικές κάρτες: 3820

O-Pee-Chee 2009-2010 Premier (Upper Deck)

Χρονιά: 2009
Συνολικές κάρτες: 1441

Ovation NHL 2009-2010 (Upper Deck)

Χρονιά: 2009
Συνολικές κάρτες: 190

Trilogy Hockey 2009-2010 (Upper Deck)

Χρονιά: 2009
Συνολικές κάρτες: 746

NHL Victory 2009-2010 (Upper Deck)

Χρονιά: 2009
Συνολικές κάρτες: 1162

Victory Finnish 2009-2010 (Upper Deck)

Χρονιά: 2009
Συνολικές κάρτες: 270

Victory Swedish 2009-2010 (Upper Deck)

Χρονιά: 2009
Συνολικές κάρτες: 270

NHL Collector's Choice 2008-2009 (Upper Deck)

Χρονιά: 2009
Συνολικές κάρτες: 1020

1972 The Year in Hockey (In The Game)

Χρονιά: 2009
Συνολικές κάρτες: 1527

Between The Pipes 2008-2009 (In The Game)

Χρονιά: 2009
Συνολικές κάρτες: 1007

NHL Hockey 2008-2009 (Panini)

Χρονιά: 2008
Συνολικά αυτοκόλλητα: 270

Fleer Ultra 2008-2009 (Upper Deck)

Χρονιά: 2008
Συνολικές κάρτες: 1403

Hockey 2008-2009 (Upper Deck)

Χρονιά: 2008
Συνολικές κάρτες: 4672

MVP Hockey 2008-2009 (Upper Deck)

Χρονιά: 2008
Συνολικές κάρτες: 1357

O-Pee-Chee 2008-2009 (Upper Deck)

Χρονιά: 2008
Συνολικές κάρτες: 6294

O-Pee-Chee 2008-2009 Premier (Upper Deck)

Χρονιά: 2008
Συνολικές κάρτες: 803

Ovation NHL 2008-2009 (Upper Deck)

Χρονιά: 2008
Συνολικές κάρτες: 236

Trilogy Hockey 2008-2009 (Upper Deck)

Χρονιά: 2008
Συνολικές κάρτες: 668

NHL Victory 2008-2009 (Upper Deck)

Χρονιά: 2008
Συνολικές κάρτες: 1192

Between The Pipes 2007-2008 (In The Game)

Χρονιά: 2008
Συνολικές κάρτες: 867

Heroes and Prospects 2007-2008 (In The Game)

Χρονιά: 2007
Συνολικές κάρτες: 826

O Canada (In The Game)

Χρονιά: 2007
Συνολικές κάρτες: 553

Hockey 2007-2008 (Upper Deck)

Χρονιά: 2007
Συνολικές κάρτες: 4925

MVP 2007-2008 (Upper Deck)

Χρονιά: 2007
Συνολικές κάρτες: 1291

O-Pee-Chee 2007-2008 (Upper Deck)

Χρονιά: 2007
Συνολικές κάρτες: 2136

O-Pee-Chee 2007-2008 Premier (Upper Deck)

Χρονιά: 2007
Συνολικές κάρτες: 2419

Ovation NHL 2007-2008 (Upper Deck)

Χρονιά: 2007
Συνολικές κάρτες: 263

Trilogy Hockey 2007-2008 (Upper Deck)

Χρονιά: 2007
Συνολικές κάρτες: 558

NHL Victory 2007-2008 (Upper Deck)

Χρονιά: 2007
Συνολικές κάρτες: 983

Between The Pipes 2006-2007 (In The Game)

Χρονιά: 2007
Συνολικές κάρτες: 1576

O-Pee-Chee 2006-2007 (Upper Deck)

Χρονιά: 2007
Συνολικές κάρτες: 1553

International Ice 2006-2007 (In The Game)

Χρονιά: 2006
Συνολικές κάρτες: 1329

NHL Hockey 2006-2007 (Panini)

Χρονιά: 2006
Συνολικά αυτοκόλλητα: 360

Parkhurst NHL 2006-2007 (Upper Deck)

Χρονιά: 2006
Συνολικές κάρτες: 535

Be A Player Portraits Hockey 2006-2007 (Upper Deck)

Χρονιά: 2006
Συνολικές κάρτες: 311

Hockey 2006-2007 (Upper Deck)

Χρονιά: 2006
Συνολικές κάρτες: 4518

Ovation NHL 2006-2007 (Upper Deck)

Χρονιά: 2006
Συνολικές κάρτες: 200

Trilogy Hockey 2006-2007 (Upper Deck)

Χρονιά: 2006
Συνολικές κάρτες: 731

NHL Victory 2006-2007 (Upper Deck)

Χρονιά: 2006
Συνολικές κάρτες: 932

Tough Customers (In The Game)

Χρονιά: 2005
Συνολικές κάρτες: 111

NHL Hockey 2005-2006 (Panini)

Χρονιά: 2005
Συνολικά αυτοκόλλητα: 390

Parkhurst NHL 2005-2006 (Upper Deck)

Χρονιά: 2005
Συνολικές κάρτες: 1544

Hockey 2005-2006 (Upper Deck)

Χρονιά: 2005
Συνολικές κάρτες: 4631

Trilogy Hockey 2005-2006 (Upper Deck)

Χρονιά: 2005
Συνολικές κάρτες: 869

NHL Victory 2005-2006 (Upper Deck)

Χρονιά: 2005
Συνολικές κάρτες: 1232

All-World Edition 2004-2005 (Upper Deck)

Χρονιά: 2005
Συνολικές κάρτες: 322

NHL 2004-2005 (Pacific)

Χρονιά: 2004
Συνολικές κάρτες: 1107

Hockey 2004-2005 (Upper Deck)

Χρονιά: 2004
Συνολικές κάρτες: 1179

NHL Victory 2003-2004 (Upper Deck)

Χρονιά: 2004
Συνολικές κάρτες: 910

Toronto Star 2003-2004 (In The Game)

Χρονιά: 2003
Συνολικές κάρτες: 130

NHL Hockey 2003-2004 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 2003
Συνολικές κάρτες: 1543

Calder NHL 2003-2004 (Pacific)

Χρονιά: 2003
Συνολικές κάρτες: 1042

Complete NHL 2003-2004 (Pacific)

Χρονιά: 2003
Συνολικές κάρτες: 1800

Crown Royale NHL 2003-2004 (Pacific)

Χρονιά: 2003
Συνολικές κάρτες: 522

Exhibit NHL 2003-2004 (Pacific)

Χρονιά: 2003
Συνολικές κάρτες: 630

Heads Up NHL 2003-2004 (Pacific)

Χρονιά: 2003
Συνολικές κάρτες: 564

Invincible NHL 2003-2004 (Pacific)

Χρονιά: 2003
Συνολικές κάρτες: 626

Luxury Suite NHL 2003-2004 (Pacific)

Χρονιά: 2003
Συνολικές κάρτες: 263

McDonald's NHL 2003-2004 (Pacific)

Χρονιά: 2003
Συνολικές κάρτες: 171

NHL 2003-2004 (Pacific)

Χρονιά: 2003
Συνολικές κάρτες: 1598

Prism NHL 2003-2004 (Pacific)

Χρονιά: 2003
Συνολικές κάρτες: 710

Private Stock Reserve NHL 2003-2004 (Pacific)

Χρονιά: 2003
Συνολικές κάρτες: 966

Private Stock Titanium NHL 2003-2004 (Pacific)

Χρονιά: 2003
Συνολικές κάρτες: 874

Quest for the Cup NHL 2003-2004 (Pacific)

Χρονιά: 2003
Συνολικές κάρτες: 311

Supreme NHL 2003-2004 (Pacific)

Χρονιά: 2003
Συνολικές κάρτες: 633

NHL Hockey 2003-2004 (Panini)

Χρονιά: 2003
Συνολικά αυτοκόλλητα: 390

NHL Hockey 2003-2004 (Topps)

Χρονιά: 2003
Συνολικές κάρτες: 1515

NHL Hockey 2003-2004. Pocket Collection (Topps)

Χρονιά: 2003
Συνολικά αυτοκόλλητα: 218

Hockey 2003-2004 (Upper Deck)

Χρονιά: 2003
Συνολικές κάρτες: 2303

Kraft NHL 2003-2004 (Upper Deck)

Χρονιά: 2003
Συνολικές κάρτες: 11

Trilogy Hockey 2003-2004 (Upper Deck)

Χρονιά: 2003
Συνολικές κάρτες: 665

NHL Hockey 2002-2003 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 2002
Συνολικές κάρτες: 1629

Atomic NHL 2002-2003 (Pacific)

Χρονιά: 2002
Συνολικές κάρτες: 806

Calder NHL 2002-2003 (Pacific)

Χρονιά: 2002
Συνολικές κάρτες: 396

Complete NHL 2002-2003 (Pacific)

Χρονιά: 2002
Συνολικές κάρτες: 1200

Crown Royale NHL 2002-2003 (Pacific)

Χρονιά: 2002
Συνολικές κάρτες: 733

Exclusive NHL 2002-2003 (Pacific)

Χρονιά: 2002
Συνολικές κάρτες: 749

Heads Up NHL 2002-2003 (Pacific)

Χρονιά: 2002
Συνολικές κάρτες: 1707

McDonald's NHL 2002-2003 (Pacific)

Χρονιά: 2002
Συνολικές κάρτες: 452

NHL 2002-2003 (Pacific)

Χρονιά: 2002
Συνολικές κάρτες: 3041

Private Stock Reserve NHL 2002-2003 (Pacific)

Χρονιά: 2002
Συνολικές κάρτες: 773

Private Stock Titanium NHL 2002-2003 (Pacific)

Χρονιά: 2002
Συνολικές κάρτες: 817

Quest for the Cup NHL 2002-2003 (Pacific)

Χρονιά: 2002
Συνολικές κάρτες: 369

Vanguard NHL 2002-2003 (Pacific)

Χρονιά: 2002
Συνολικές κάρτες: 436

Chrome NHL 2002-2003 (Topps)

Χρονιά: 2002
Συνολικές κάρτες: 629

Heritage NHL 2002-2003 (Topps)

Χρονιά: 2002
Συνολικές κάρτες: 392

NHL Hockey 2002-2003 (Topps)

Χρονιά: 2002
Συνολικές κάρτες: 1610

Total 2002-2003 (Topps)

Χρονιά: 2002
Συνολικές κάρτες: 521

Hockey 2002-2003 (Upper Deck)

Χρονιά: 2002
Συνολικές κάρτες: 1636

NHL Victory 2002-2003 (Upper Deck)

Χρονιά: 2002
Συνολικές κάρτες: 940

Vintage NHL 2002-2003 (Upper Deck)

Χρονιά: 2002
Συνολικές κάρτες: 674

MVP Hockey 2001-2002 (Upper Deck)

Χρονιά: 2002
Συνολικές κάρτες: 375

NHL Victory 2001-2002 (Upper Deck)

Χρονιά: 2002
Συνολικές κάρτες: 893

NHL Hockey 2001-2002 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 2001
Συνολικές κάρτες: 1086

Adrenaline NHL 2001-2002 (Pacific)

Χρονιά: 2001
Συνολικές κάρτες: 1291

Atomic NHL 2001-2002 (Pacific)

Χρονιά: 2001
Συνολικές κάρτες: 783

Crown Royale NHL 2001-2002 (Pacific)

Χρονιά: 2001
Συνολικές κάρτες: 912

Heads Up NHL 2001-2002 (Pacific)

Χρονιά: 2001
Συνολικές κάρτες: 1469

McDonald's NHL 2001-2002 (Pacific)

Χρονιά: 2001
Συνολικές κάρτες: 158

NHL 2001-2002 (Pacific)

Χρονιά: 2001
Συνολικές κάρτες: 2704

Private Stock NHL 2001-2002 (Pacific)

Χρονιά: 2001
Συνολικές κάρτες: 1180

Private Stock Titanium Draft NHL 2001-2002 (Pacific)

Χρονιά: 2001
Συνολικές κάρτες: 173

Private Stock Titanium NHL 2001-2002 (Pacific)

Χρονιά: 2001
Συνολικές κάρτες: 1749

Vanguard NHL 2001-2002 (Pacific)

Χρονιά: 2001
Συνολικές κάρτες: 1336

Chrome NHL 2001-2002 (Topps)

Χρονιά: 2001
Συνολικές κάρτες: 606

Heritage NHL 2001-2002 (Topps)

Χρονιά: 2001
Συνολικές κάρτες: 352

NHL Hockey 2001-2002 (Topps)

Χρονιά: 2001
Συνολικές κάρτες: 1080

Reserve NHL 2001-2002 (Topps)

Χρονιά: 2001
Συνολικές κάρτες: 402

Hockey 2001-2002 (Upper Deck)

Χρονιά: 2001
Συνολικές κάρτες: 1274

Vintage NHL 2001-2002 (Upper Deck)

Χρονιά: 2001
Συνολικές κάρτες: 326

Crown Royale Calder Collection NHL 2001 (Pacific)

Χρονιά: 2001
Συνολικές κάρτες: 16

Top Draft Picks NHL 2001 (Pacific)

Χρονιά: 2001
Συνολικές κάρτες: 20

MVP Hockey 2000-2001 (Upper Deck)

Χρονιά: 2001
Συνολικές κάρτες: 1026

NHL Victory 2000-2001 (Upper Deck)

Χρονιά: 2001
Συνολικές κάρτες: 330

NHL Hockey 2000-2001 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 2000
Συνολικές κάρτες: 855

Aurora NHL 2000-2001 (Pacific)

Χρονιά: 2000
Συνολικές κάρτες: 572

Crown Royale NHL 2000-2001 (Pacific)

Χρονιά: 2000
Συνολικές κάρτες: 766

McDonald's NHL 2000-2001 (Pacific)

Χρονιά: 2000
Συνολικές κάρτες: 109

NHL 2000-2001 (Pacific)

Χρονιά: 2000
Συνολικές κάρτες: 6036

Paramount NHL 2000-2001 (Pacific)

Χρονιά: 2000
Συνολικές κάρτες: 3963

Private Stock NHL 2000-2001 (Pacific)

Χρονιά: 2000
Συνολικές κάρτες: 1142

Private Stock Titanium Draft Day NHL 2000-2001 (Pacific)

Χρονιά: 2000
Συνολικές κάρτες: 250

Private Stock Titanium NHL 2000-2001 (Pacific)

Χρονιά: 2000
Συνολικές κάρτες: 1005

Revolution NHL 2000-2001 (Pacific)

Χρονιά: 2000
Συνολικές κάρτες: 736

Vanguard NHL 2000-2001 (Pacific)

Χρονιά: 2000
Συνολικές κάρτες: 873

NHL Hockey 2000-2001 (Panini)

Χρονιά: 2000
Συνολικά αυτοκόλλητα: 212

Chrome NHL 2000-2001 (Topps)

Χρονιά: 2000
Συνολικές κάρτες: 931

Heritage NHL 2000-2001 (Topps)

Χρονιά: 2000
Συνολικές κάρτες: 430

NHL Hockey 2000-2001 (Topps)

Χρονιά: 2000
Συνολικές κάρτες: 855

Stars NHL 2000-2001 (Topps)

Χρονιά: 2000
Συνολικές κάρτες: 367

Heroes 2000-2001 (Upper Deck)

Χρονιά: 2000
Συνολικές κάρτες: 285

Hockey 2000-2001 (Upper Deck)

Χρονιά: 2000
Συνολικές κάρτες: 1800

Kraft NHL 2000-2001 (Upper Deck)

Χρονιά: 2000
Συνολικές κάρτες: 30

Vintage NHL 2000-2001 (Upper Deck)

Χρονιά: 2000
Συνολικές κάρτες: 507

NHL Hockey 1999-2000 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1999
Συνολικές κάρτες: 486

NHL Hockey 1999-2000 Chrome (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1999
Συνολικές κάρτες: 812

Aurora NHL 1999-2000 (Pacific)

Χρονιά: 1999
Συνολικές κάρτες: 574

Crown Royale NHL 1999-2000 (Pacific)

Χρονιά: 1999
Συνολικές κάρτες: 691

Dynagon Ice NHL 1999-2000 (Pacific)

Χρονιά: 1999
Συνολικές κάρτες: 2819

NHL 1999-2000 (Pacific)

Χρονιά: 1999
Συνολικές κάρτες: 3340

Omega NHL 1999-2000 (Pacific)

Χρονιά: 1999
Συνολικές κάρτες: 1411

Paramount NHL 1999-2000 (Pacific)

Χρονιά: 1999
Συνολικές κάρτες: 2921

Prism NHL 1999-2000 (Pacific)

Χρονιά: 1999
Συνολικές κάρτες: 1561

Revolution NHL 1999-2000 (Pacific)

Χρονιά: 1999
Συνολικές κάρτες: 943

NHL Hockey 1999-2000 (Panini)

Χρονιά: 1999
Συνολικά αυτοκόλλητα: 360

Chrome NHL 1999-2000 (Topps)

Χρονιά: 1999
Συνολικές κάρτες: 812

Gold Label NHL 1999-2000 (Topps)

Χρονιά: 1999
Συνολικές κάρτες: 2070

NHL Hockey 1999-2000 (Topps)

Χρονιά: 1999
Συνολικές κάρτες: 551

Premier Plus NHL 1999-2000 (Topps)

Χρονιά: 1999
Συνολικές κάρτες: 392

Stadium Club Hockey 1999-2000 (Topps)

Χρονιά: 1999
Συνολικές κάρτες: 1688

Gold Reserve NHL 1999-2000 (Upper Deck)

Χρονιά: 1999
Συνολικές κάρτες: 384

Hockey 1999-2000 (Upper Deck)

Χρονιά: 1999
Συνολικές κάρτες: 2050

Kraft Post Collection NHL 1999-2000 (Upper Deck)

Χρονιά: 1999
Συνολικές κάρτες: 128

Ovation NHL 1999-2000 (Upper Deck)

Χρονιά: 1999
Συνολικές κάρτες: 268

NHL Victory 1999-2000 (Upper Deck)

Χρονιά: 1999
Συνολικές κάρτες: 440

Wayne Gretzky Hockey 1999-2000 (Upper Deck)

Χρονιά: 1999
Συνολικές κάρτες: 304

CHL 1999 (Bowman)

Χρονιά: 1999
Συνολικές κάρτες: 636

MVP Hockey 1998-1999 (Upper Deck)

Χρονιά: 1999
Συνολικές κάρτες: 991

Wayne Gretzky Living Legend 1999 (Upper Deck)

Χρονιά: 1999
Συνολικές κάρτες: 493

NHL Hockey 1998-1999 Chrome (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1998
Συνολικές κάρτες: 594

Aurora NHL 1998-1999 (Pacific)

Χρονιά: 1998
Συνολικές κάρτες: 555

Crown Royale NHL 1998-1999 (Pacific)

Χρονιά: 1998
Συνολικές κάρτες: 448

Dynagon Ice NHL 1998-1999 (Pacific)

Χρονιά: 1998
Συνολικές κάρτες: 2317

NHL 1998-1999 (Pacific)

Χρονιά: 1998
Συνολικές κάρτες: 1497

Omega NHL 1998-1999 (Pacific)

Χρονιά: 1998
Συνολικές κάρτες: 1213

Paramount NHL 1998-1999 (Pacific)

Χρονιά: 1998
Συνολικές κάρτες: 1618

Revolution NHL 1998-1999 (Pacific)

Χρονιά: 1998
Συνολικές κάρτες: 607

NHL Hockey 1998-1999 (Panini)

Χρονιά: 1998
Συνολικά αυτοκόλλητα: 228

NHL Photocards 1998-1999 (Panini)

Χρονιά: 1998
Συνολικές κάρτες: 108

Finest NHL 1998-1999 (Topps)

Χρονιά: 1998
Συνολικές κάρτες: 840

Gold Label NHL 1998-1999 (Topps)

Χρονιά: 1998
Συνολικές κάρτες: 1860

NHL Hockey 1998-1999 (Topps)

Χρονιά: 1998
Συνολικές κάρτες: 702

Gold Reserve NHL 1998-1999 (Upper Deck)

Χρονιά: 1998
Συνολικές κάρτες: 426

Hockey 1998-1999 (Upper Deck)

Χρονιά: 1998
Συνολικές κάρτες: 2017

Kraft NHL 1998-1999 (Upper Deck)

Χρονιά: 1998
Συνολικές κάρτες: 26

CHL 1998 (Bowman)

Χρονιά: 1998
Συνολικές κάρτες: 639

Be A Player 1997-1998 (Pinnacle)

Χρονιά: 1998
Συνολικές κάρτες: 1056

NHL 1997-1998 (Leaf)

Χρονιά: 1997
Συνολικές κάρτες: 678

Crown NHL 1997-1998 (Pacific)

Χρονιά: 1997
Συνολικές κάρτες: 2272

Crown Royale NHL 1997-1998 (Pacific)

Χρονιά: 1997
Συνολικές κάρτες: 686

Dynagon NHL 1997-1998 (Pacific)

Χρονιά: 1997
Συνολικές κάρτες: 1334

Invincible NHL 1997-1998 (Pacific)

Χρονιά: 1997
Συνολικές κάρτες: 1200

Omega NHL 1997-1998 (Pacific)

Χρονιά: 1997
Συνολικές κάρτες: 1583

Paramount NHL 1997-1998 (Pacific)

Χρονιά: 1997
Συνολικές κάρτες: 1473

Revolution NHL 1997-1998 (Pacific)

Χρονιά: 1997
Συνολικές κάρτες: 977

NHL Hockey 1997-1998 (Panini)

Χρονιά: 1997
Συνολικά αυτοκόλλητα: 252

Kraft NHL 1997-1998 (Pinnacle)

Χρονιά: 1997
Συνολικές κάρτες: 46

NHL 1997-1998 (Topps)

Χρονιά: 1997
Συνολικά αυτοκόλλητα: 86

Hockey 1997-1998 (Upper Deck)

Χρονιά: 1997
Συνολικές κάρτες: 770

CHL 1997 (Bowman)

Χρονιά: 1997
Συνολικές κάρτες: 423

NHL Collector's Choice 1996-1997 (Upper Deck)

Χρονιά: 1996
Συνολικές κάρτες: 453

Limited NHL 1996-1997 (Leaf)

Χρονιά: 1996
Συνολικές κάρτες: 241

NHL 1996-1997 (Leaf)

Χρονιά: 1996
Συνολικές κάρτες: 599

NHL Hockey 1996-1997 (Panini)

Χρονιά: 1996
Συνολικά αυτοκόλλητα: 304

Impact NHL 1996-1997 (SkyBox)

Χρονιά: 1996
Συνολικές κάρτες: 254

NHL Picks 1996-1997 (Topps)

Χρονιά: 1996
Συνολικές κάρτες: 278

Hockey 1996-1997 (Upper Deck)

Χρονιά: 1996
Συνολικές κάρτες: 660

Kraft NHL 1996-1997 (Upper Deck)

Χρονιά: 1996
Συνολικές κάρτες: 72

Stadium Club Members Only 50 NHL 1996 (Topps)

Χρονιά: 1996
Συνολικές κάρτες: 50

NHL Collector's Choice 1995-1996 (Upper Deck)

Χρονιά: 1995
Συνολικές κάρτες: 1514

Elite NHL 1995-1996 (Donruss)

Χρονιά: 1995
Συνολικές κάρτες: 440

NHL 1995-1996 (Donruss)

Χρονιά: 1995
Συνολικές κάρτες: 511

E-Motion NHL 1995-1996 (Fleer)

Χρονιά: 1995
Συνολικές κάρτες: 255

Ultra NHL 1995-1996 (Fleer)

Χρονιά: 1995
Συνολικές κάρτες: 997

NHL 1995-1996 (Kraft)

Χρονιά: 1995
Συνολικές κάρτες: 79

Limited NHL 1995-1996 (Leaf)

Χρονιά: 1995
Συνολικές κάρτες: 158

NHL 1995-1996 (Leaf)

Χρονιά: 1995
Συνολικές κάρτες: 397

NHL Hockey 1995-1996 (Panini)

Χρονιά: 1995
Συνολικά αυτοκόλλητα: 306

Parkhurst International NHL 1995-1996 (Upper Deck)

Χρονιά: 1995
Συνολικές κάρτες: 1234

NHL 1995-1996 (Pinnacle)

Χρονιά: 1995
Συνολικές κάρτες: 811

NHL 1995-1996 (Score)

Χρονιά: 1995
Συνολικές κάρτες: 1083

Summit Hockey 1995-1996 (Score)

Χρονιά: 1995
Συνολικές κάρτες: 660

Certified NHL 1995-1996 (Select)

Χρονιά: 1995
Συνολικές κάρτες: 361

Impact NHL 1995-1996 (SkyBox)

Χρονιά: 1995
Συνολικές κάρτες: 309

Finest NHL 1995-1996 (Topps)

Χρονιά: 1995
Συνολικές κάρτες: 382

NHL Hockey 1995-1996 (Topps)

Χρονιά: 1995
Συνολικές κάρτες: 1011

Stadium Club Hockey 1995-1996 (Topps)

Χρονιά: 1995
Συνολικές κάρτες: 568

Stadium Club Members Only 50 NHL 1995-1996 (Topps)

Χρονιά: 1995
Συνολικές κάρτες: 50

Super Skills NHL 1995-1996 (Topps)

Χρονιά: 1995
Συνολικές κάρτες: 195

Be a Player NHL 1995-1996 (Upper Deck)

Χρονιά: 1995
Συνολικές κάρτες: 701

Hockey 1995-1996 (Upper Deck)

Χρονιά: 1995
Συνολικές κάρτες: 2448

SP Hockey 1995-1996 (Upper Deck)

Χρονιά: 1995
Συνολικές κάρτες: 295

Parkhurst 1994-1995 SE (Upper Deck)

Χρονιά: 1995
Συνολικές κάρτες: 605

NHL 1994-1995 (Donruss)

Χρονιά: 1994
Συνολικές κάρτες: 368

Flair NHL 1994-1995 (Fleer)

Χρονιά: 1994
Συνολικές κάρτες: 255

Metal NHL 1994-1995 (Fleer)

Χρονιά: 1994
Συνολικές κάρτες: 267

NHL 1994-1995 (Fleer)

Χρονιά: 1994
Συνολικές κάρτες: 300

Ultra NHL 1994-1995 (Fleer)

Χρονιά: 1994
Συνολικές κάρτες: 535

NHL 1994-1995 (Kraft)

Χρονιά: 1994
Συνολικές κάρτες: 72

Limited NHL 1994-1995 (Leaf)

Χρονιά: 1994
Συνολικές κάρτες: 150

NHL 1994-1995 (Leaf)

Χρονιά: 1994
Συνολικές κάρτες: 640

NHL Hockey 1994-1995 Premier (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1994
Συνολικές κάρτες: 1137

NHL Hockey 1994-1995 (Panini)

Χρονιά: 1994
Συνολικά αυτοκόλλητα: 275

Parkhurst 1994-1995 (Upper Deck)

Χρονιά: 1994
Συνολικές κάρτες: 832

NHL Hockey 1994-1995 (Score)

Χρονιά: 1994
Συνολικές κάρτες: 1256

NHL 1994-1995 (Select)

Χρονιά: 1994
Συνολικές κάρτες: 425

Finest NHL 1994-1995 (Topps)

Χρονιά: 1994
Συνολικές κάρτες: 642

Premier NHL Hockey 1994-1995 (Topps)

Χρονιά: 1994
Συνολικές κάρτες: 1138

Stadium Club Hockey 1994-1995 (Topps)

Χρονιά: 1994
Συνολικές κάρτες: 1301

Be a Player NHL 1994-1995 (Upper Deck)

Χρονιά: 1994
Συνολικές κάρτες: 389

Hockey 1994-1995 (Upper Deck)

Χρονιά: 1994
Συνολικές κάρτες: 1813

SP Hockey 1994-1995 (Upper Deck)

Χρονιά: 1994
Συνολικές κάρτες: 452

NHLPA Be A Player 1994 (Upper Deck)

Χρονιά: 1994
Συνολικές κάρτες: 45

NHL 1993-1994 (Donruss)

Χρονιά: 1993
Συνολικές κάρτες: 624

Power Play NHL 1993-1994 (Fleer)

Χρονιά: 1993
Συνολικές κάρτες: 616

Ultra NHL 1993-1994 (Fleer)

Χρονιά: 1993
Συνολικές κάρτες: 624

NHL 1993-1994 (Kraft)

Χρονιά: 1993
Συνολικές κάρτες: 79

NHL 1993-1994 (Leaf)

Χρονιά: 1993
Συνολικές κάρτες: 515

NHL Hockey 1993-1994 Premier (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1993
Συνολικές κάρτες: 1111

NHL Hockey 1993-1994 (Panini)

Χρονιά: 1993
Συνολικά αυτοκόλλητα: 300

Parkhurst Hockey 1993-1994 (Upper Deck)

Χρονιά: 1993
Συνολικές κάρτες: 1237

Durivage 1993-1994 (Score)

Χρονιά: 1993
Συνολικά αυτοκόλλητα: 53

NHL Hockey 1993-1994 Canadian Edition (Score)

Χρονιά: 1993
Συνολικές κάρτες: 936

NHL Hockey 1993-1994 USA Edition (Score)

Χρονιά: 1993
Συνολικές κάρτες: 942

Premier NHL Hockey 1993-1994 (Topps)

Χρονιά: 1993
Συνολικές κάρτες: 1118

Stadium Club Hockey 1993-1994 (Topps)

Χρονιά: 1993
Συνολικές κάρτες: 2226

Hockey 1993-1994 (Upper Deck)

Χρονιά: 1993
Συνολικές κάρτες: 870

Ultra NHL 1992-1993 (Fleer)

Χρονιά: 1992
Συνολικές κάρτες: 540

NHL 1992-1993 (Kraft)

Χρονιά: 1992
Συνολικές κάρτες: 49

NHL Hockey 1992-1993 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1992
Συνολικές κάρτες: 426

NHL Hockey 1992-1993 Premier (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1992
Συνολικές κάρτες: 158

Durivage 1992-1993 (Panini)

Χρονιά: 1992
Συνολικά αυτοκόλλητα: 51

NHL Hockey 1992-1993 (Panini)

Χρονιά: 1992
Συνολικά αυτοκόλλητα: 660

Pinnacle Eric Lindros 1992-1993 (Score)

Χρονιά: 1992
Συνολικές κάρτες: 30

NHL 1992-1993 (Pro Set)

Χρονιά: 1992
Συνολικές κάρτες: 309

NHL Hockey 1992-1993 Canadian Edition (Score)

Χρονιά: 1992
Συνολικές κάρτες: 607

NHL Hockey 1992-1993 USA Edition (Score)

Χρονιά: 1992
Συνολικές κάρτες: 596

NHL 1992-1993 Young Superstars (Score)

Χρονιά: 1992
Συνολικές κάρτες: 40

NHL Hockey 1992-1993 (Topps)

Χρονιά: 1992
Συνολικές κάρτες: 1058

Stadium Club Hockey 1992-1993 (Topps)

Χρονιά: 1992
Συνολικές κάρτες: 509

All-Star Locker Series NHL 1992-1993 (Upper Deck)

Χρονιά: 1992
Συνολικές κάρτες: 68

Hockey 1992-1993 (Upper Deck)

Χρονιά: 1992
Συνολικές κάρτες: 807

NHL 1991-1992 (Kraft)

Χρονιά: 1991
Συνολικές κάρτες: 92

NHL Hockey 1991-1992 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1991
Συνολικές κάρτες: 594

NHL Hockey 1991-1992 Premier (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1991
Συνολικές κάρτες: 199

NHL Hockey 1991-1992 (Panini)

Χρονιά: 1991
Συνολικά αυτοκόλλητα: 344

Pinnacle NHL 1991-1992 (Score)

Χρονιά: 1991
Συνολικές κάρτες: 432

NHL Hockey 1991-1992 (Pro Set)

Χρονιά: 1991
Συνολικές κάρτες: 694

NHL Hockey 1991-1992 Platinum (Pro Set)

Χρονιά: 1991
Συνολικές κάρτες: 320

NHL French 1991-1992 (Pro Set)

Χρονιά: 1991
Συνολικές κάρτες: 624

Parkhurst Hockey 1991-1992 (Pro Set)

Χρονιά: 1991
Συνολικές κάρτες: 487

Hockey 1991-1992 (ProCards)

Χρονιά: 1991
Συνολικές κάρτες: 641

NHL Hockey 1991-1992 American Edition (Score)

Χρονιά: 1991
Συνολικές κάρτες: 461

NHL Hockey 1991-1992 Canadian Bilingual Edition (Score)

Χρονιά: 1991
Συνολικές κάρτες: 671

NHL Hockey 1991-1992 Canadian English Edition (Score)

Χρονιά: 1991
Συνολικές κάρτες: 665

NHL 1991-1992 Rookie and Traded (Score)

Χρονιά: 1991
Συνολικές κάρτες: 110

NHL 1991-1992 Young Superstars (Score)

Χρονιά: 1991
Συνολικές κάρτες: 40

NHL Hockey 1991-1992 (Topps)

Χρονιά: 1991
Συνολικές κάρτες: 554

Stadium Club Hockey 1991-1992 (Topps)

Χρονιά: 1991
Συνολικές κάρτες: 447

Hockey 1991-1992 (Upper Deck)

Χρονιά: 1991
Συνολικές κάρτες: 1284

Hockey French 1991-1992 (Upper Deck)

Χρονιά: 1991
Συνολικές κάρτες: 1252

McDonald's All-Stars NHL 1991-1992 (Upper Deck)

Χρονιά: 1991
Συνολικές κάρτες: 31

Hockey Canada '72 (The Future Trends Experience)

Χρονιά: 1991
Συνολικές κάρτες: 361

NHL 1990-1991 (Kraft)

Χρονιά: 1990
Συνολικές κάρτες: 115

Hockey 1990-1991 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1990
Συνολικές κάρτες: 570

NHL Hockey 1990-1991 Premier (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1990
Συνολικές κάρτες: 132

NHL Hockey 1990-1991 (Panini)

Χρονιά: 1990
Συνολικά αυτοκόλλητα: 351

NHL 1990-1991 (Pro Set)

Χρονιά: 1990
Συνολικές κάρτες: 768

Hockey 1990-1991 (ProCards)

Χρονιά: 1990
Συνολικές κάρτες: 632

NHL Hockey 1990-1991 (Score)

Χρονιά: 1990
Συνολικές κάρτες: 1175

NHL Hockey 1990-1991 (Topps)

Χρονιά: 1990
Συνολικές κάρτες: 834

Hockey 1990-1991 (Upper Deck)

Χρονιά: 1990
Συνολικές κάρτες: 1122

NHL Hockey 1989-1990 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1990
Συνολικές κάρτες: 482

NHL 1989-1990 (Kraft)

Χρονιά: 1989
Συνολικές κάρτες: 70

NHL Hockey 1989-1990 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1989
Συνολικά αυτοκόλλητα: 270

NHL Hockey 1989-1990 (Panini)

Χρονιά: 1989
Συνολικά αυτοκόλλητα: 384

AHL 1989-1990 (ProCards)

Χρονιά: 1989
Συνολικές κάρτες: 361

IHL 1989-1990 (ProCards)

Χρονιά: 1989
Συνολικές κάρτες: 208

NHL Hockey 1989-1990 (Topps)

Χρονιά: 1989
Συνολικές κάρτες: 261

NHL Hockey 1988-1989 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1988
Συνολικά αυτοκόλλητα: 270

NHL Hockey 1988-1989 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1988
Συνολικές κάρτες: 288

NHL 1988-1989 Minis (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1988
Συνολικές κάρτες: 46

NHL Hockey 1988-1989 (Panini)

Χρονιά: 1988
Συνολικά αυτοκόλλητα: 408

AHL 1988-1989 (ProCards)

Χρονιά: 1988
Συνολικές κάρτες: 346

IHL 1988-1989 (ProCards)

Χρονιά: 1988
Συνολικές κάρτες: 119

NHL Hockey 1988-1989 (Topps)

Χρονιά: 1988
Συνολικές κάρτες: 261

NHL Hockey 1987-1988 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1988
Συνολικά αυτοκόλλητα: 256

NHL Hockey 1987-1988 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1987
Συνολικές κάρτες: 285

NHL 1987-1988 Minis (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1987
Συνολικές κάρτες: 42

NHL Hockey 1987-1988 (Panini)

Χρονιά: 1987
Συνολικά αυτοκόλλητα: 396

NHL Hockey 1987-1988 (Topps)

Χρονιά: 1987
Συνολικές κάρτες: 261

NHL Hockey 1986-1987 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1986
Συνολικά αυτοκόλλητα: 255

NHL Hockey 1986-1987 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1986
Συνολικές κάρτες: 285

NHL Hockey 1986-1987 (Topps)

Χρονιά: 1986
Συνολικές κάρτες: 261

NHL Hockey 1985-1986 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1985
Συνολικά αυτοκόλλητα: 255

NHL Hockey 1985-1986 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1985
Συνολικές κάρτες: 325

NHL Hockey 1985-1986 (Topps)

Χρονιά: 1985
Συνολικές κάρτες: 228

NHL Hockey 1984-1985 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1984
Συνολικά αυτοκόλλητα: 292

NHL Hockey 1984-1985 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1984
Συνολικές κάρτες: 404

NHL Hockey 1984-1985 (Topps)

Χρονιά: 1984
Συνολικές κάρτες: 165

NHL Hockey Puffy Sticker 1983-1984 (Funmate)

Χρονιά: 1984
Συνολικά αυτοκόλλητα: 154

Edmonton Oilers 1983-1984 (McDonald's)

Χρονιά: 1984
Συνολικά αυτοκόλλητα: 25

NHL Hockey 1983-1984 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1983
Συνολικά αυτοκόλλητα: 330

NHL Hockey 1983-1984 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1983
Συνολικές κάρτες: 396

NHL Hockey 1983-1984 (Topps)

Χρονιά: 1983
Συνολικά αυτοκόλλητα: 330

All-Star Hockey 1982-1983 (McDonald's)

Χρονιά: 1983
Συνολικά αυτοκόλλητα: 36

NHL Hockey 1982-1983 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1982
Συνολικά αυτοκόλλητα: 263

NHL Hockey 1982-1983 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1982
Συνολικές κάρτες: 396

NHL Hockey 1982-1983 (Topps)

Χρονιά: 1982
Συνολικά αυτοκόλλητα: 263

NHL Hockey 1981-1982 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1981
Συνολικά αυτοκόλλητα: 269

NHL Hockey 1981-1982 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1981
Συνολικές κάρτες: 397

NHL Hockey 1981-1982 (Topps)

Χρονιά: 1981
Συνολικές κάρτες: 198

NHL Hockey 1980-1981 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1980
Συνολικές κάρτες: 396

NHL Hockey 1980-1981 (Topps)

Χρονιά: 1980
Συνολικές κάρτες: 280

NHL Hockey 1979-1980 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1979
Συνολικές κάρτες: 396

NHL Hockey 1979-1980 (Topps)

Χρονιά: 1979
Συνολικές κάρτες: 287

NHL Hockey 1978-1979 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1978
Συνολικές κάρτες: 402

NHL Hockey 1978-1979 (Topps)

Χρονιά: 1978
Συνολικές κάρτες: 286

NHL Hockey 1977-1978 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1977
Συνολικές κάρτες: 443

WHA 1977-1978 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1977
Συνολικές κάρτες: 66

NHL Hockey 1977-1978 (Topps)

Χρονιά: 1977
Συνολικές κάρτες: 312

NHL Hockey 1976-1977 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1976
Συνολικές κάρτες: 399

WHA 1976-1977 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1976
Συνολικές κάρτες: 132

NHL Hockey 1976-1977 (Topps)

Χρονιά: 1976
Συνολικές κάρτες: 286

NHL Hockey 1975-1976 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1975
Συνολικές κάρτες: 404

WHA 1975-1976 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1975
Συνολικές κάρτες: 132

NHL Hockey 1975-1976 (Topps)

Χρονιά: 1975
Συνολικές κάρτες: 330

NHL Hockey 1974-1975 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1974
Συνολικές κάρτες: 396

WHA 1974-1975 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1974
Συνολικές κάρτες: 66

NHL Hockey 1974-1975 (Topps)

Χρονιά: 1974
Συνολικές κάρτες: 264

NHL Hockey Cloth Stickers 1974-1975 (Topps)

Χρονιά: 1974
Συνολικά αυτοκόλλητα: 36

NHL Hockey 1973-1974 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1973
Συνολικές κάρτες: 564

NHL Hockey 1973-1974 (Topps)

Χρονιά: 1973
Συνολικές κάρτες: 220

NHL Hockey 1972-1973 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1972
Συνολικές κάρτες: 423

NHL Hockey 1972-1973 (Topps)

Χρονιά: 1972
Συνολικές κάρτες: 176

NHL 1971-1972 Posters (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1971
Συνολικές κάρτες: 24

NHL Hockey 1971-1972 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1971
Συνολικές κάρτες: 327

NHL Hockey 1971-1972 (Topps)

Χρονιά: 1971
Συνολικές κάρτες: 156

NHL Hockey 1970-1971 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1970
Συνολικές κάρτες: 361

NHL Hockey 1970-1971 (Topps)

Χρονιά: 1970
Συνολικές κάρτες: 165

NHL Hockey 1969-1970 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1969
Συνολικές κάρτες: 313

NHL Hockey 1969-1970 (Topps)

Χρονιά: 1969
Συνολικές κάρτες: 158

NHL Hockey 1968-1969 (O-Pee-Chee)

Χρονιά: 1968
Συνολικές κάρτες: 238

NHL Hockey 1968-1969 (Topps)

Χρονιά: 1968
Συνολικές κάρτες: 133

NHL Hockey 1967-1968 (Topps)

Χρονιά: 1967
Συνολικές κάρτες: 132

NHL Hockey 1966-1967 (Topps)

Χρονιά: 1966
Συνολικές κάρτες: 198

NHL Hockey 1965-1966 (Topps)

Χρονιά: 1965
Συνολικές κάρτες: 128

NHL Hockey 1964-1965 (Topps)

Χρονιά: 1964
Συνολικές κάρτες: 110

NHL Hockey 1963-1964 (Topps)

Χρονιά: 1963
Συνολικές κάρτες: 66

NHL Hockey 1962-1963 (Topps)

Χρονιά: 1962
Συνολικές κάρτες: 90

NHL Hockey 1961-1962 (Topps)

Χρονιά: 1961
Συνολικές κάρτες: 66

NHL Hockey 1960-1961 (Topps)

Χρονιά: 1960
Συνολικές κάρτες: 118

NHL Hockey 1959-1960 (Topps)

Χρονιά: 1959
Συνολικές κάρτες: 66

NHL Hockey 1958-1959 (Topps)

Χρονιά: 1958
Συνολικές κάρτες: 66

NHL Hockey 1957-1958 (Topps)

Χρονιά: 1957
Συνολικές κάρτες: 66

NHL Hockey 1954-1955 (Topps)

Χρονιά: 1954
Συνολικές κάρτες: 60

Προσθήκη νέας συλλογής στο site

site