·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·  
Συνδεθείτε στο LastSticker

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;


Νέος στο LastSticker;

Συλλογές - NFLΌλες οι συλλογές   |   Αυτοκόλλητα (23)   |   Κάρτες (71)


NFL 2021 (Panini)

Χρονιά: 2021
Συνολικά αυτοκόλλητα: 1461

NFL 2020 (Panini)

Χρονιά: 2020
Συνολικά αυτοκόλλητα: 1163

NFL Sticker Collection 2019 (Panini)

Χρονιά: 2019
Συνολικά αυτοκόλλητα: 858

NFL Sticker Collection 2018 (Panini)

Χρονιά: 2018
Συνολικά αυτοκόλλητα: 468

NFL Sticker Collection 2017 (Panini)

Χρονιά: 2017
Συνολικά αυτοκόλλητα: 493

NFL Sticker Collection 2016 (Panini)

Χρονιά: 2016
Συνολικά αυτοκόλλητα: 485

NFL Sticker Collection 2015 (Panini)

Χρονιά: 2015
Συνολικά αυτοκόλλητα: 477

NFL Sticker Collection 2014 (Panini)

Χρονιά: 2014
Συνολικά αυτοκόλλητα: 485

NFL Sticker Collection 2013 (Panini)

Χρονιά: 2013
Συνολικά αυτοκόλλητα: 488

NFL Sticker Collection 2012 (Panini)

Χρονιά: 2012
Συνολικά αυτοκόλλητα: 494

NFL Sticker Collection 2011 (Panini)

Χρονιά: 2011
Συνολικά αυτοκόλλητα: 494

NFL Sticker Collection 2010 (Panini)

Χρονιά: 2010
Συνολικά αυτοκόλλητα: 560

NFL 2000 (Bowman)

Χρονιά: 2000
Συνολικές κάρτες: 662

NFL 2000 (Topps)

Χρονιά: 2000
Συνολικές κάρτες: 1419

NFL 1999 (Bowman)

Χρονιά: 1999
Συνολικές κάρτες: 722

NFL 1999 (Topps)

Χρονιά: 1999
Συνολικές κάρτες: 1252

NFL 1998 (Bowman)

Χρονιά: 1998
Συνολικές κάρτες: 730

NFL 1998 (Topps)

Χρονιά: 1998
Συνολικές κάρτες: 532

NFL 1997 (Topps)

Χρονιά: 1997
Συνολικές κάρτες: 1044

NFL 1996 (Topps)

Χρονιά: 1996
Συνολικές κάρτες: 588

NFL 1995 (Bowman)

Χρονιά: 1995
Συνολικές κάρτες: 411

NFL 1995 (Topps)

Χρονιά: 1995
Συνολικές κάρτες: 1680

NFL 1994 (Bowman)

Χρονιά: 1994
Συνολικές κάρτες: 390

NFL 1994 (Topps)

Χρονιά: 1994
Συνολικές κάρτες: 1379

NFL 1993 (Bowman)

Χρονιά: 1993
Συνολικές κάρτες: 423

The Flintstones NFL (Cardz)

Χρονιά: 1993
Συνολικές κάρτες: 120

NFL 1993 (Pro Set)

Χρονιά: 1993
Συνολικές κάρτες: 515

NFL 1993 (Topps)

Χρονιά: 1993
Συνολικές κάρτες: 1378

NFL 1992 (Bowman)

Χρονιά: 1992
Συνολικές κάρτες: 574

NFL Superstars Signature Series 1992 (Diamond)

Χρονιά: 1992
Συνολικά αυτοκόλλητα: 160

NFL 1992 (Pro Set)

Χρονιά: 1992
Συνολικές κάρτες: 768

NFL 1992 (Topps)

Χρονιά: 1992
Συνολικές κάρτες: 1565

NFL 1991 (Bowman)

Χρονιά: 1991
Συνολικές κάρτες: 563

NFL 1991 (Pro Set)

Χρονιά: 1991
Συνολικές κάρτες: 989

NFL 1991 (Topps)

Χρονιά: 1991
Συνολικές κάρτες: 700

NFL Sticker Collection 1990 (Panini)

Χρονιά: 1990
Συνολικά αυτοκόλλητα: 396

NFL 1990 (Pro Set)

Χρονιά: 1990
Συνολικές κάρτες: 928

NFL 1990 (Topps)

Χρονιά: 1990
Συνολικές κάρτες: 1744

NFL Sticker Collection 1989 (Panini)

Χρονιά: 1989
Συνολικά αυτοκόλλητα: 432

NFL 1989 (Pro Set)

Χρονιά: 1989
Συνολικές κάρτες: 648

NFL 1989 (Topps)

Χρονιά: 1989
Συνολικές κάρτες: 437

NFL Sticker Collection 1988 (Panini)

Χρονιά: 1988
Συνολικά αυτοκόλλητα: 447

NFL 1988 (Topps)

Χρονιά: 1988
Συνολικές κάρτες: 444

NFL 1987 (Topps)

Χρονιά: 1987
Συνολικές κάρτες: 704

NFL Sticker Yearbook 1987 (Topps)

Χρονιά: 1987
Συνολικά αυτοκόλλητα: 285

NFL 1986 (Topps)

Χρονιά: 1986
Συνολικές κάρτες: 426

NFL Sticker Yearbook 1986 (Topps)

Χρονιά: 1986
Συνολικά αυτοκόλλητα: 285

NFL 1985 (Topps)

Χρονιά: 1985
Συνολικές κάρτες: 457

NFL Sticker Yearbook 1985 (Topps)

Χρονιά: 1985
Συνολικά αυτοκόλλητα: 285

NFL 1984 (Topps)

Χρονιά: 1984
Συνολικές κάρτες: 464

NFL Sticker Yearbook 1984 (Topps)

Χρονιά: 1984
Συνολικά αυτοκόλλητα: 283

NFL Sticker Album 1983 (Topps)

Χρονιά: 1983
Συνολικά αυτοκόλλητα: 330

NFL 1983 (Topps)

Χρονιά: 1983
Συνολικές κάρτες: 430

NFL Sticker Album 1982 (Topps)

Χρονιά: 1982
Συνολικά αυτοκόλλητα: 288

NFL 1982 (Topps)

Χρονιά: 1982
Συνολικές κάρτες: 544

NFL Sticker Album 1981 (Topps)

Χρονιά: 1981
Συνολικά αυτοκόλλητα: 262

NFL 1981 (Topps)

Χρονιά: 1981
Συνολικές κάρτες: 528

NFL 1980 (Topps)

Χρονιά: 1980
Συνολικές κάρτες: 529

NFL 1979 (Topps)

Χρονιά: 1979
Συνολικές κάρτες: 1056

NFL 1978 (Topps)

Χρονιά: 1978
Συνολικές κάρτες: 528

Mexican NFL 1977 (Topps)

Χρονιά: 1977
Συνολικές κάρτες: 528

NFL 1977 (Topps)

Χρονιά: 1977
Συνολικές κάρτες: 528

NFL 1976 (Topps)

Χρονιά: 1976
Συνολικές κάρτες: 528

NFL 1975 (Topps)

Χρονιά: 1975
Συνολικές κάρτες: 555

NFL 1974 (Topps)

Χρονιά: 1974
Συνολικές κάρτες: 580

NFL 1973 (Topps)

Χρονιά: 1973
Συνολικές κάρτες: 581

NFL 1972 (Topps)

Χρονιά: 1972
Συνολικές κάρτες: 351

NFL 1971 (Topps)

Χρονιά: 1971
Συνολικές κάρτες: 380

NFL 1970 (Topps)

Χρονιά: 1970
Συνολικές κάρτες: 322

NFL 1969 (Topps)

Χρονιά: 1969
Συνολικές κάρτες: 619

NFL 1968 (Topps)

Χρονιά: 1968
Συνολικές κάρτες: 258

NFL 1967 (Topps)

Χρονιά: 1967
Συνολικές κάρτες: 163

NFL 1966 (Topps)

Χρονιά: 1966
Συνολικές κάρτες: 156

NFL 1965 (Topps)

Χρονιά: 1965
Συνολικές κάρτες: 212

NFL 1964 (Topps)

Χρονιά: 1964
Συνολικές κάρτες: 200

NFL 1963 (Topps)

Χρονιά: 1963
Συνολικές κάρτες: 171

NFL 1962 (Topps)

Χρονιά: 1962
Συνολικές κάρτες: 224

NFL 1961 (Topps)

Χρονιά: 1961
Συνολικές κάρτες: 259

NFL 1960 (Topps)

Χρονιά: 1960
Συνολικές κάρτες: 169

NFL 1959 (Topps)

Χρονιά: 1959
Συνολικές κάρτες: 176

NFL 1958 (Topps)

Χρονιά: 1958
Συνολικές κάρτες: 133

NFL 1957 (Topps)

Χρονιά: 1957
Συνολικές κάρτες: 161

NFL 1956 (Topps)

Χρονιά: 1956
Συνολικές κάρτες: 127

NFL 1955 (Bowman)

Χρονιά: 1955
Συνολικές κάρτες: 160

All-American NFL 1955 (Topps)

Χρονιά: 1955
Συνολικές κάρτες: 102

NFL 1954 (Bowman)

Χρονιά: 1954
Συνολικές κάρτες: 132

NFL 1953 (Bowman)

Χρονιά: 1953
Συνολικές κάρτες: 96

Large NFL 1952 (Bowman)

Χρονιά: 1952
Συνολικές κάρτες: 144

Small NFL 1952 (Bowman)

Χρονιά: 1952
Συνολικές κάρτες: 144

NFL 1951 (Bowman)

Χρονιά: 1951
Συνολικές κάρτες: 144

Magic NFL 1951 (Topps)

Χρονιά: 1951
Συνολικές κάρτες: 75

NFL 1950 (Bowman)

Χρονιά: 1950
Συνολικές κάρτες: 144

Felt Backs NFL 1950 (Topps)

Χρονιά: 1950
Συνολικές κάρτες: 125

NFL 1948 (Bowman)

Χρονιά: 1948
Συνολικές κάρτες: 108

Προσθήκη νέας συλλογής στο site

site