·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·  
Συνδεθείτε στο LastSticker

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;


Νέος στο LastSticker;

Topps Star Wars: The Mandalorian. EU Version


Topps Star Wars: The Mandalorian. EU Version

Χρονιά: 2021
Συνολικές κάρτες: 262


Στατιστικά:
Συλλέγω: 142 / συμπληρωμένα: 22


Λίστα

Νο.ΤίτλοςΤμήμαΤύποςΧρειάζομαιΠροσφέρωΧρειάζομαι / Προσφερω.
1Κάρτα 1Season 1Base card20550.36
2Κάρτα 2Season 1Base card17570.30
3Κάρτα 3Season 1Base card15550.27
4Κάρτα 4Season 1Base card14570.25
5Κάρτα 5Season 1Base card13560.23
6Κάρτα 6Season 1Base card13570.23
7Κάρτα 7Season 1Base card12590.20
8Κάρτα 8Season 1Base card16500.32
9Κάρτα 9Season 1Base card13570.23
10Κάρτα 10Season 1Base card19480.40
11Κάρτα 11Season 1Base card18560.32
12Κάρτα 12Season 1Base card16510.31
13Κάρτα 13Season 1Base card14610.23
14Κάρτα 14Season 1Base card13500.26
15Κάρτα 15Season 1Base card20530.38
16Κάρτα 16Season 1Base card22540.41
17Κάρτα 17Season 1Base card16510.31
18Κάρτα 18Season 1Base card17540.31
19Κάρτα 19Season 1Base card19560.34
20Κάρτα 20Season 1Base card18620.29
21Κάρτα 21Season 1Base card22570.39
22Κάρτα 22Season 1Base card14520.27
23Κάρτα 23Season 1Base card17530.32
24Κάρτα 24Season 1Base card19540.35
25Κάρτα 25Season 1Base card16550.29
26Κάρτα 26Season 1Base card11580.19
27Κάρτα 27Season 1Base card17500.34
28Κάρτα 28Season 1Base card18530.34
29Κάρτα 29Season 1Base card16530.30
30Κάρτα 30Season 1Base card12490.24
31Κάρτα 31Season 1Base card17520.33
32Κάρτα 32Season 1Base card19530.36
33Κάρτα 33Season 1Base card11480.23
34Κάρτα 34Season 1Base card20470.43
35Κάρτα 35Season 1Base card17490.35
36Κάρτα 36Season 1Base card17470.36
37Κάρτα 37Season 1Base card20500.40
38Κάρτα 38Season 1Base card14510.27
39Κάρτα 39Season 1Base card17470.36
40Κάρτα 40Season 1Base card19500.38
41Κάρτα 41Season 1Base card11440.25
42Κάρτα 42Season 1Base card14520.27
43Κάρτα 43Season 1Base card16420.38
44Κάρτα 44Season 1Base card12430.28
45Κάρτα 45Season 1Base card19540.35
46Κάρτα 46Season 1Base card14500.28
47Κάρτα 47Season 1Base card18540.33
48Κάρτα 48Season 1Base card19560.34
49Κάρτα 49Season 1Base card15540.28
50Κάρτα 50Season 1Base card16500.32
51Κάρτα 51Season 1Base card19440.43
52Κάρτα 52Season 1Base card16550.29
53Κάρτα 53Season 1Base card11530.21
54Κάρτα 54Season 1Base card18450.40
55Κάρτα 55Season 1Base card19480.40
56Κάρτα 56Season 1Base card15450.33
57Κάρτα 57Season 1Base card16540.30
58Κάρτα 58Season 1Base card16530.30
59Κάρτα 59Season 1Base card23530.43
60Κάρτα 60Season 1Base card14470.30
61Κάρτα 61Season 1Base card19590.32
62Κάρτα 62Season 1Base card14520.27
63Κάρτα 63Season 1Base card14480.29
64Κάρτα 64Season 1Base card15430.35
65Κάρτα 65Season 1Base card14520.27
66Κάρτα 66Season 1Base card17460.37
67Κάρτα 67Season 1Base card13460.28
68Κάρτα 68Season 1Base card13650.20
69Κάρτα 69Season 1Base card18530.34
70Κάρτα 70Season 1Base card11500.22
71Κάρτα 71Season 1Base card16550.29
72Κάρτα 72Season 1Base card15550.27
73Κάρτα 73Season 1Base card15530.28
74Κάρτα 74Season 1Base card18380.47
75Κάρτα 75Season 1Base card21490.43
76Κάρτα 76Season 1Base card17510.33
77Κάρτα 77Season 1Base card19440.43
78Κάρτα 78Season 1Base card13480.27
79Κάρτα 79Season 2Base card19510.37
80Κάρτα 80Season 2Base card18500.36
81Κάρτα 81Season 2Base card13550.24
82Κάρτα 82Season 2Base card11630.17
83Κάρτα 83Season 2Base card16440.36
84Κάρτα 84Season 2Base card15560.27
85Κάρτα 85Season 2Base card15570.26
86Κάρτα 86Season 2Base card12470.26
87Κάρτα 87Season 2Base card11620.18
88Κάρτα 88Season 2Base card15540.28
89Κάρτα 89Season 2Base card14570.25
90Κάρτα 90Season 2Base card15600.25
91Κάρτα 91Season 2Base card15660.23
92Κάρτα 92Season 2Base card14580.24
93Κάρτα 93Season 2Base card14580.24
94Κάρτα 94Season 2Base card13560.23
95Κάρτα 95Season 2Base card15490.31
96Κάρτα 96Season 2Base card16590.27
97Κάρτα 97Season 2Base card21630.33
98Κάρτα 98Season 2Base card11530.21
99Κάρτα 99Season 2Base card19510.37
100Κάρτα 100Season 2Base card19450.42
101Κάρτα 101Season 2Base card11610.18
102Κάρτα 102Season 2Base card16560.29
103Κάρτα 103Season 2Base card20480.42
104Κάρτα 104Season 2Base card18530.34
105Κάρτα 105Season 2Base card12560.21
106Κάρτα 106Season 2Base card14510.27
107Κάρτα 107Season 2Base card15620.24
108Κάρτα 108Season 2Base card16620.26
109Κάρτα 109Season 2Base card12610.20
110Κάρτα 110Season 2Base card16570.28
111Κάρτα 111Season 2Base card14560.25
112Κάρτα 112Season 2Base card14520.27
113Κάρτα 113Season 2Base card16550.29
114Κάρτα 114Season 2Base card20520.38
115Κάρτα 115Season 2Base card14600.23
116Κάρτα 116Season 2Base card13520.25
117Κάρτα 117Season 2Base card12650.18
118Κάρτα 118Season 2Base card15500.30
119Κάρτα 119Season 2Base card16610.26
120Κάρτα 120Season 2Base card17520.33
121Κάρτα 121Season 2Base card15530.28
122Κάρτα 122Season 2Base card16610.26
123Κάρτα 123Season 2Base card21540.39
124Κάρτα 124Season 2Base card16500.32
125Κάρτα 125Season 2Base card19480.40
126Κάρτα 126Season 2Base card19570.33
127Κάρτα 127Season 2Base card19570.33
128Κάρτα 128Season 2Base card9570.16
129Κάρτα 129Season 2Base card13520.25
130Κάρτα 130Season 2Base card18510.35
131Κάρτα 131Season 2Base card13500.26
132Κάρτα 132Season 2Base card17530.32
133Κάρτα 133Season 2Base card23530.43
134Κάρτα 134Season 2Base card15470.32
135Κάρτα 135Season 2Base card14530.26
136Κάρτα 136Season 2Base card12510.24
137Κάρτα 137Season 2Base card14540.26
138Κάρτα 138Season 2Base card16560.29
139Κάρτα 139Season 2Base card16500.32
140Κάρτα 140Season 2Base card19470.40
141Κάρτα 141Season 2Base card17540.31
142Κάρτα 142Season 2Base card14460.30
143Κάρτα 143Season 2Base card19530.36
144Κάρτα 144Season 2Base card15490.31
145Κάρτα 145Season 2Base card14560.25
146Κάρτα 146Season 2Base card18510.35
147Κάρτα 147Season 2Base card16540.30
148Κάρτα 148Season 2Base card16590.27
149Κάρτα 149Season 2Base card17610.28
150Κάρτα 150Season 2Base card17490.35
151Κάρτα 151Season 2Base card15570.26
152Κάρτα 152Season 2Base card19540.35
153Κάρτα 153Season 2Base card16490.33
154Κάρτα 154Season 2Base card17570.30
155Κάρτα 155Season 2Base card16430.37
156Κάρτα 156Season 2Base card18550.33
CA-1Κάρτα CA-1Concept artBase card13520.25
CA-2Κάρτα CA-2Concept artBase card14590.24
CA-3Κάρτα CA-3Concept artBase card17500.34
CA-4Κάρτα CA-4Concept artBase card16560.29
CA-5Κάρτα CA-5Concept artBase card14520.27
CA-6Κάρτα CA-6Concept artBase card16480.33
CA-7Κάρτα CA-7Concept artBase card13600.22
CA-8Κάρτα CA-8Concept artBase card12520.23
CA-9Κάρτα CA-9Concept artBase card17500.34
CA-10Κάρτα CA-10Concept artBase card17510.33
CA-11Κάρτα CA-11Concept artBase card14470.30
CA-12Κάρτα CA-12Concept artBase card16630.25
CA-13Κάρτα CA-13Concept artBase card14470.30
CA-14Κάρτα CA-14Concept artBase card20490.41
CA-15Κάρτα CA-15Concept artBase card15610.25
CA-16Κάρτα CA-16Concept artBase card15430.35
CA-17Κάρτα CA-17Concept artBase card16510.31
CA-18Κάρτα CA-18Concept artBase card16520.31
TB-1Κάρτα TB-1ToolsBase card18500.36
TB-2Κάρτα TB-2ToolsBase card16520.31
TB-3Κάρτα TB-3ToolsBase card11500.22
TB-4Κάρτα TB-4ToolsBase card15580.26
TB-5Κάρτα TB-5ToolsBase card12530.23
TB-6Κάρτα TB-6ToolsBase card17430.40
TB-7Κάρτα TB-7ToolsBase card16630.25
TB-8Κάρτα TB-8ToolsBase card17560.30
TB-9Κάρτα TB-9ToolsBase card16570.28
TB-10Κάρτα TB-10ToolsBase card18530.34
AC-1Κάρτα AC-1Aliens & CreaturesBase card16440.36
AC-2Κάρτα AC-2Aliens & CreaturesBase card13570.23
AC-3Κάρτα AC-3Aliens & CreaturesBase card13500.26
AC-4Κάρτα AC-4Aliens & CreaturesBase card16500.32
AC-5Κάρτα AC-5Aliens & CreaturesBase card19530.36
AC-6Κάρτα AC-6Aliens & CreaturesBase card14480.29
AC-7Κάρτα AC-7Aliens & CreaturesBase card14590.24
AC-8Κάρτα AC-8Aliens & CreaturesBase card14540.26
AC-9Κάρτα AC-9Aliens & CreaturesBase card14500.28
AC-10Κάρτα AC-10Aliens & CreaturesBase card16620.26
CC-1Κάρτα CC-1Comic CoversBase card17470.36
CC-2Κάρτα CC-2Comic CoversBase card16520.31
CC-3Κάρτα CC-3Comic CoversBase card19520.37
CC-4Κάρτα CC-4Comic CoversBase card14470.30
CC-5Κάρτα CC-5Comic CoversBase card17520.33
CC-6Κάρτα CC-6Comic CoversBase card17450.38
C-1The MandalorianSeason 1 CharactersSilver foil17430.40
C-2The ChildSeason 1 CharactersSilver foil16420.38
C-3KuiilSeason 1 CharactersSilver foil17420.40
C-4Greef KargaSeason 1 CharactersSilver foil21370.57
C-5IG-11Season 1 CharactersSilver foil14440.32
C-6The ClientSeason 1 CharactersSilver foil17470.36
C-7Dr. PershingSeason 1 CharactersSilver foil19340.56
C-8Moff GideonSeason 1 CharactersSilver foil16480.33
C-9The ArmorerSeason 1 CharactersSilver foil25350.71
C-10Fennec ShandSeason 1 CharactersSilver foil18320.56
C-11MayfieldSeason 1 CharactersSilver foil23380.61
C-12Imperial Death TrooperSeason 1 CharactersSilver foil19420.45
C-13ZeroSeason 1 CharactersSilver foil17470.36
C-14Remnant StormtrooperSeason 1 CharactersSilver foil21410.51
C-15The MandalorianSeason 2 CharactersSilver foil19380.50
C-16The ChildSeason 2 CharactersSilver foil17440.39
C-17Moff GideonSeason 2 CharactersSilver foil17420.40
C-18StormtrooperSeason 2 CharactersSilver foil18420.43
C-19Cobb VanthSeason 2 CharactersSilver foil23340.68
C-20Dark TrooperSeason 2 CharactersSilver foil17420.40
C-21Axe WovesSeason 2 CharactersSilver foil18370.49
C-22Bo-Katan KryzeSeason 2 CharactersSilver foil19370.51
C-23Koska ReevesSeason 2 CharactersSilver foil15440.34
C-24Ahsoka TanoSeason 2 CharactersSilver foil21420.50
C-25Boba FettSeason 2 CharactersSilver foil15460.33
C-1YThe MandalorianSeason 1 CharactersYellow foil32152.13
C-2YThe ChildSeason 1 CharactersYellow foil35152.33
C-3YKuiilSeason 1 CharactersYellow foil36162.25
C-4YGreef KargaSeason 1 CharactersYellow foil32122.67
C-5YIG-11Season 1 CharactersYellow foil37191.95
C-6YThe ClientSeason 1 CharactersYellow foil28161.75
C-7YDr. PershingSeason 1 CharactersYellow foil33201.65
C-8YMoff GideonSeason 1 CharactersYellow foil34181.89
C-9YThe ArmorerSeason 1 CharactersYellow foil35142.50
C-10YFennec ShandSeason 1 CharactersYellow foil32162.00
C-11YMayfieldSeason 1 CharactersYellow foil37172.18
C-12YImperial Death TrooperSeason 1 CharactersYellow foil33132.54
C-13YZeroSeason 1 CharactersYellow foil26251.04
C-14YRemnant StormtrooperSeason 1 CharactersYellow foil39113.55
C-15YThe MandalorianSeason 2 CharactersYellow foil33211.57
C-16YThe ChildSeason 2 CharactersYellow foil33211.57
C-17YMoff GideonSeason 2 CharactersYellow foil31181.72
C-18YStormtrooperSeason 2 CharactersYellow foil28201.40
C-19YCobb VanthSeason 2 CharactersYellow foil34113.09
C-20YDark TrooperSeason 2 CharactersYellow foil33122.75
C-21YAxe WovesSeason 2 CharactersYellow foil35191.84
C-22YBo-Katan KryzeSeason 2 CharactersYellow foil29191.53
C-23YKoska ReevesSeason 2 CharactersYellow foil31112.82
C-24YAhsoka TanoSeason 2 CharactersYellow foil37182.06
C-25YBoba FettSeason 2 CharactersYellow foil28171.65
CR-1The Mandalorian-Crystal56414.00
CR-2The Child-Crystal66513.20
CR-3Boba Fett-Crystal58115.27
CR-4Ahsoka Tano-Crystal62610.33
CR-5Bo-Katan Kryze-Crystal73418.25
CR-6Moff Gideon-Crystal57414.25
SWA-GKCarl Weathers-Autograph84084.00
SWA-KUNick Nolte-Autograph84084.00
SWA-MGGiancarlo Esposito-Autograph84084.00
SWA-MOTamuera Morrison-Autograph84084.00
SWA-OAOmid Abtahi-Autograph83083.00
SWA-TWTaika Waititi-Autograph83083.00
site