·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·  
Συνδεθείτε στο LastSticker

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;


Νέος στο LastSticker;

Upper Deck Avengers


Upper Deck Avengers

Χρονιά: 2012
Συνολικές κάρτες: 458


Στατιστικά:
Συλλέγω: 1 / συμπληρωμένα: 0


Λίστα

Νο.ΤίτλοςΤμήμαΤύποςΧρειάζομαιΠροσφέρωΖήτηση/Προσφορά.
1Striving for a more practical alternativeIron ManBase Card101.00
2Working feverishly to assemble the vehicleIron ManBase Card101.00
3Emerging from his prison, protected byIron ManBase Card101.00
4The befuddled terrorists that kidnapped Tony StarkIron ManBase Card101.00
5Fresh from his daring escape from captivityIron ManBase Card101.00
6S.H.I.E.L.D. Agent Phil CoulsonIron ManBase Card101.00
7In a sprawling garage beneath a seasideIron ManBase Card101.00
8This time, with unlimited resourcesIron ManBase Card101.00
9Tony Stark tests the flight capabilitiesIron ManBase Card101.00
10During a test flight, Tony Stark learnsIron ManBase Card101.00
11Physically exhausted, Stark puts the finishingIron ManBase Card101.00
12Perhaps indoors is not the most suitableIron ManBase Card101.00
13Tony Stark's Mark III rmored asuit is completeIron ManBase Card101.00
14Iron Man's wholesale destructionIron ManBase Card101.00
15In a prime example of keen preparationIron ManBase Card101.00
16Iron Man disappears from the radar screensIron ManBase Card101.00
17While fine-tuning his equipment, Tony StarkIron ManBase Card101.00
18Upon analyzing the remains of Stark's Mark IIIIron ManBase Card101.00
19Irreconcilable differences of worldIron ManBase Card101.00
20In spite of his cautious lifestyleThe Incredible HulkBase Card101.00
21The Weapons Plus Program failedThe Incredible HulkBase Card101.00
22Emil Blonsky fears the physical limitationsThe Incredible HulkBase Card101.00
23Having trapped the Hulk in an open fieldThe Incredible HulkBase Card101.00
24Emil Blonsky's zeal for absolute powerThe Incredible HulkBase Card101.00
25Banner reasons that only Hulk can stopThe Incredible HulkBase Card101.00
26Hulk and Abomination clash in the streetsThe Incredible HulkBase Card101.00
27Tony Stark has always been a publicity houndIron Man 2Base Card101.00
28As Howard StarkIron Man 2Base Card101.00
29Before the Senate Armed Services CommitteeIron Man 2Base Card101.00
30In homage to his inventive genius, Tony StarkIron Man 2Base Card101.00
31Natalie Rushman is not what she appearsIron Man 2Base Card101.00
32Ivan Vanko has a beef with the Stark familyIron Man 2Base Card101.00
33Lt. Col. Rhodes is concerned about the healthIron Man 2Base Card101.00
34While celebrating what he believesIron Man 2Base Card101.00
35Lt. Col. Rhodes presents a prizeIron Man 2Base Card101.00
36Tony Stark flips through his father's notesIron Man 2Base Card101.00
37Among the property of Howard StarkIron Man 2Base Card101.00
38Convinced that he's uncovered a cryptic messagesIron Man 2Base Card101.00
39Tony Stark has been remanded to his residenceIron Man 2Base Card101.00
40Tony Stark muscles a beam of high-speed atomsIron Man 2Base Card101.00
41Happy reluctantly drives his boss' insistentIron Man 2Base Card101.00
42While Happy handles the gatekeeperIron Man 2Base Card101.00
43Black Widow engages Hammer Industries' securityIron Man 2Base Card101.00
44Iron Man and War MachineIron Man 2Base Card101.00
45Due to an underwhelming evaluation of Tony StarkIron Man 2Base Card101.00
46An attack on Asgard by their ancient enemyThorBase Card101.00
47Before crossing the Bifrost to JotunheimThorBase Card101.00
48With the vain Thor at point, the AsgardianThorBase Card101.00
49Loki embarrasses his warmongering brotherThorBase Card101.00
50The concerned Selvig/Foster research teamThorBase Card101.00
51Professor Eric Selvig is concerned about JaneThorBase Card101.00
52Loki picks up the Casket of Ancient WintersThorBase Card101.00
53Lady Sif and the warriors three seekThorBase Card101.00
54With Thor an outcast and Odin in the OdinsleepThorBase Card101.00
55When Odin cast his arrogant son Thor to EarthThorBase Card101.00
56Agent Phil Coulson of S.H.I.E.L.D.ThorBase Card101.00
57Professor Selvig ponders the man who seemsThorBase Card101.00
58The agony of defeat crumples ThorThorBase Card101.00
59Agent Coulson orders his prime marksmanThorBase Card101.00
60Agent Coulson unwittingly has a tigerThorBase Card101.00
61After convincing his despondent brother ThorThorBase Card101.00
62Agent Coulson confronts the unidentified weaponThorBase Card101.00
63Lady Sif and the warriors three traveledThorBase Card101.00
64As Loki looks on in utter disbeliefThorBase Card101.00
65The Foster/Selvig research team is backThorBase Card101.00
66Professor Selvig attends a clandestine meetingThorBase Card101.00
67Johann Schmidt has long been a studentCaptain America: The First AvengerBase Card101.00
68The commander of HYDRA, Johnann SchmidtCaptain America: The First AvengerBase Card101.00
69Steve Rogers joins his best friend JamesCaptain America: The First AvengerBase Card101.00
70Steve Rogers sheds his companionsCaptain America: The First AvengerBase Card101.00
71Rogers is put through the pacesCaptain America: The First AvengerBase Card101.00
72Steve Rogers lies strappedCaptain America: The First AvengerBase Card101.00
73The Super-Soldier serum has been administeredCaptain America: The First AvengerBase Card101.00
74Guttural screams resonateCaptain America: The First AvengerBase Card101.00
75With the process complete, Howard Stark turnsCaptain America: The First AvengerBase Card101.00
76Steve Rogers emerges from the rebirth chamberCaptain America: The First AvengerBase Card101.00
77Disappointed and dejected, Steve Rogers pencilCaptain America: The First AvengerBase Card101.00
78Steve Rogers is certain that he has moreCaptain America: The First AvengerBase Card101.00
79Captain America has begun to rewriteCaptain America: The First AvengerBase Card101.00
80Now that Captain AmericaCaptain America: The First AvengerBase Card101.00
81Howard Stark attempts to uncover the propertiesCaptain America: The First AvengerBase Card101.00
82As the only man who knows the locationCaptain America: The First AvengerBase Card101.00
83Captain America surveys the destructionCaptain America: The First AvengerBase Card101.00
84One man stands between the Red SkullCaptain America: The First AvengerBase Card101.00
85The Red Skull mistakenly handlesCaptain America: The First AvengerBase Card101.00
86The determination and courage that Dr. ErskineCaptain America: The First AvengerBase Card101.00
87A smoldering ruin is the headstone for AmericaCaptain America: The First AvengerBase Card101.00
88In an undisclosed locationCaptain America: The First AvengerBase Card101.00
89An item dropped from the doomedCaptain America: The First AvengerBase Card101.00
90Within the ruins of a downed aircraftCaptain America: The First AvengerBase Card101.00
91Stoic S.H.I.E.L.D. Agent Phil CoulsonMarvel: AvengersBase Card101.00
92S.H.I.E.L.D. Director Nick Fury checksMarvel: AvengersBase Card101.00
93S.H.I.E.L.D. Agent Clint Barton is an expertMarvel: AvengersBase Card101.00
94Director Fury and the capable S.H.I.E.L.D.Marvel: AvengersBase Card101.00
95Professor Selvig monitors the reactionsMarvel: AvengersBase Card101.00
96As the floor trembles, a shadowy figureMarvel: AvengersBase Card101.00
97As the smoke clears and the shadowy figureMarvel: AvengersBase Card101.00
98While S.H.I.E.L.D. Agent Maria Hill dutifullyMarvel: AvengersBase Card101.00
99S.H.I.E.L.D. colleagues Maria Hill and HawkeyeMarvel: AvengersBase Card101.00
100A S.H.I.E.L.D. Agent's trainingMarvel: AvengersBase Card101.00
101Nick Fury is not only the Director of S.H.I.E.L.D.Marvel: AvengersBase Card101.00
102Nick Fury's battle-scared face bearsMarvel: AvengersBase Card101.00
103Steve Rogers punishes a seriesMarvel: AvengersBase Card101.00
104Still so fresh in his mind, it seems as thoughMarvel: AvengersBase Card101.00
105Steve Rogers reflects on his days as a soldierMarvel: AvengersBase Card101.00
106When Cap sacrificed himself by nose-divingMarvel: AvengersBase Card101.00
107Nick Fury conducts himself with sincerityMarvel: AvengersBase Card101.00
108Nick Fury presents the Avengers InitiativeMarvel: AvengersBase Card101.00
109Iron Man's repulsors light up the night skyMarvel: AvengersBase Card101.00
110S.H.I.E.L.D. Agent Phil CoulsonMarvel: AvengersBase Card101.00
111Tony Stark is irritatedMarvel: AvengersBase Card101.00
112The espionage expert and S.H.I.E.L.D. AgentMarvel: AvengersBase Card101.00
113Dr. Banner politely allows the S.H.I.E.L.D. AgentMarvel: AvengersBase Card101.00
114An unexpected burst of rage from Dr. Bruce BannerMarvel: AvengersBase Card101.00
115Suspicious of secret government operationsMarvel: AvengersBase Card101.00
116Steve Rogers speeds toward the S.H.I.E.L.D.Marvel: AvengersBase Card101.00
117S.H.I.E.L.D. Director Nick FuryMarvel: AvengersBase Card101.00
118As Steve Rogers' gaze slowly tracks acrossMarvel: AvengersBase Card101.00
119The amazing array of S.H.I.E.L.D.Marvel: AvengersBase Card101.00
120Steve Rogers strides towards his new uniformMarvel: AvengersBase Card101.00
121Loki commands a frightened crowd to kneelMarvel: AvengersBase Card101.00
122As a terrified citizenry bows at the commandMarvel: AvengersBase Card101.00
123Bravado bleeds into battleMarvel: AvengersBase Card101.00
124Iron Man locks in on his target and racesMarvel: AvengersBase Card101.00
125Loki's surrender marksMarvel: AvengersBase Card101.00
126Onboard the Quinjet, Iron Man keepsMarvel: AvengersBase Card101.00
127Loki fixes a baneful stare on his captorsMarvel: AvengersBase Card101.00
128Flashes of lightning and claps of thunderMarvel: AvengersBase Card101.00
129Infuriated, Thor is unsure whetherMarvel: AvengersBase Card101.00
130Thor leaps into the air to bring downMarvel: AvengersBase Card101.00
131After a satisfying scuffle with Iron ManMarvel: AvengersBase Card101.00
132With the assistance of Thor, Loki is takenMarvel: AvengersBase Card101.00
133Loki's face is free from any tracesMarvel: AvengersBase Card101.00
134Onboard the S.H.I.E.L.D. Helicarrier, LokiMarvel: AvengersBase Card101.00
135As the hand-picked Avengers assembleMarvel: AvengersBase Card101.00
136Nick Fury and Bruce Banner listentMarvel: AvengersBase Card101.00
137Accustomed to flying solo, Tony StarkMarvel: AvengersBase Card101.00
138S.H.I.E.L.D. Agent Natasha RomanoffMarvel: AvengersBase Card101.00
139With aid from cutting edge S.H.I.E.L.D.Marvel: AvengersBase Card101.00
140The notion of teamwork was ingrainedMarvel: AvengersBase Card101.00
141Maria Hill observes the spectacleMarvel: AvengersBase Card101.00
142A stealthy dark clad figure is ableMarvel: AvengersBase Card101.00
143The charm of the seasoned spy Black WidowMarvel: AvengersBase Card101.00
144Loki leans forward and dramatically poundsMarvel: AvengersBase Card101.00
145Dr. Banner has reservations about the wisdomMarvel: AvengersBase Card101.00
146Steve Rogers and Tony Stark continue to searchMarvel: AvengersBase Card101.00
147Dr. Bruce Banner is an unparalleled expertMarvel: AvengersBase Card101.00
148From the bridge Nick Fury can keep his eyeMarvel: AvengersBase Card101.00
149Hawkeye has deadly precisionMarvel: AvengersBase Card101.00
150Black Widow is a consummate professionalMarvel: AvengersBase Card101.00
151Agent Maria Hill fights through the painMarvel: AvengersBase Card101.00
152The title of "Director" may conjure imagesMarvel: AvengersBase Card101.00
153Thor never shrinks from a fightMarvel: AvengersBase Card101.00
154Thor's mystical hammer MjolnirMarvel: AvengersBase Card101.00
155Black Widow tenderly leans over HawkeyeMarvel: AvengersBase Card101.00
156Black Widow shares a moment of solidarityMarvel: AvengersBase Card101.00
157A deeply concerned Nick FuryMarvel: AvengersBase Card101.00
158The Avengers assembleMarvel: AvengersBase Card101.00
159The terrified citizens of New York CityMarvel: AvengersBase Card101.00
160Captain America is no strangerMarvel: AvengersBase Card101.00
161Black Widow keeps her poise as pieces of New YorkMarvel: AvengersBase Card101.00
162Battle worn and blood stainedMarvel: AvengersBase Card101.00
163Loki has a plan in motion and refusesMarvel: AvengersBase Card101.00
164Once more into the breach!Marvel: AvengersBase Card101.00
165Agent Maria Hill watches a battle developMarvel: AvengersBase Card101.00
166As director of S.H.I.E.L.D. Nick FuryMarvel: AvengersBase Card101.00
167Captain AmericaCharactersBase Card101.00
168ThorCharactersBase Card101.00
169Bruce BannerCharactersBase Card101.00
170Tony StarkCharactersBase Card101.00
171Black WidowCharactersBase Card101.00
172HawkeyeCharactersBase Card101.00
173Nick FuryCharactersBase Card101.00
174Maria HillCharactersBase Card101.00
175Agent CoulsonCharactersBase Card101.00
176LokiCharactersBase Card101.00
A1The Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card101.00
A2New Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card101.00
A3Avengers - Vol. 2 Comic Cover ArtChase Card101.00
A4Avengers - Vol. 3 Comic Cover ArtChase Card101.00
A5Avengers - Vol. 3 Comic Cover ArtChase Card101.00
A6Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card101.00
A7Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card101.00
A8Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card101.00
A9Avengers Annual - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card101.00
A10Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card101.00
A11Avengers Annual - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card101.00
A12West Coast Avengers - Vol. 2 Comic Cover ArtChase Card101.00
A13Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card101.00
A14Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card101.00
A15New Avengers (Vol. 1) - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card101.00
A16Avengers - Vol. 4 Comic Cover ArtChase Card101.00
A17New Avengers - Vol. 2 Comic Cover ArtChase Card101.00
A18New Avengers - Vol. 2 Comic Cover ArtChase Card101.00
A19Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card101.00
A20Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card101.00
A21Avengers - Vol. 3 Comic Cover ArtChase Card101.00
A22Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card101.00
A23Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card101.00
A24Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card101.00
A25Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card101.00
A26Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card101.00
A27Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card101.00
A28Secret Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card101.00
A29Ultimate Comics Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card101.00
A30Young Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card101.00
A31West Coast Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card101.00
A32Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card101.00
A33Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card101.00
A34Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card101.00
A35Avengers - Vol. 3 Comic Cover ArtChase Card101.00
A36Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card101.00
AD-1Agent Romanov / Black WidowDuo Memorabilia CardsChase Card101.00
AD-2Justin Hammer / Tony StarkDuo Memorabilia CardsChase Card101.00
AD-3Justin Hammer / WhiplashDuo Memorabilia CardsChase Card101.00
AD-4Iron Man / WhiplashDuo Memorabilia CardsChase Card101.00
AD-5Justin Hammer / War MachineDuo Memorabilia CardsChase Card101.00
AD-6Black Widow / Nick Fury [short print]Duo Memorabilia CardsChase Card101.00
AD-7Thor / LokiDuo Memorabilia CardsChase Card101.00
AD-8Thor / HeimdallDuo Memorabilia CardsChase Card101.00
AD-9Thor / Jane FosterDuo Memorabilia CardsChase Card101.00
AD-10Frigga / ThorDuo Memorabilia CardsChase Card101.00
AD-11Nick Fury / Captain AmericaDuo Memorabilia CardsChase Card101.00
AD-12Captain America / Tony StarkDuo Memorabilia CardsChase Card101.00
AD-13Bruce Banner / ThorDuo Memorabilia CardsChase Card101.00
AD-14Nick Fury / Agent CoulsonDuo Memorabilia CardsChase Card101.00
AD-15Thor / Nick FuryDuo Memorabilia CardsChase Card101.00
AD-16Hawkeye / ThorDuo Memorabilia CardsChase Card101.00
AD-17Tony Stark / ThorDuo Memorabilia CardsChase Card101.00
AD-18Captain America / Bruce BannerDuo Memorabilia CardsChase Card101.00
AD-19Maria Hill / Nick FuryDuo Memorabilia CardsChase Card101.00
AD-20Hawkeye / Agent CoulsonDuo Memorabilia CardsChase Card101.00
AD-21Nick Fury / ThorDuo Memorabilia CardsChase Card101.00
AD-22Thor / LokiDuo Memorabilia CardsChase Card101.00
AD-23Loki / Captain AmericaDuo Memorabilia CardsChase Card101.00
AD-24Hawkeye / Captain AmericaDuo Memorabilia CardsChase Card101.00
AD-25Hawkeye / LokiDuo Memorabilia CardsChase Card101.00
AQ-1Vorstagg / Fandral / Hogun / ThorQuad Memorabilia CardsChase Card101.00
AQ-2Captain America / Thor / Tony Stark / HawkeyeQuad Memorabilia CardsChase Card101.00
AQ-3Hawkeye / Nick Fury / Tony Stark / Agent RomanovQuad Memorabilia CardsChase Card101.00
AQ-4Agent Romanov / Nick Fury / Agent Coulson / Maria HillQuad Memorabilia CardsChase Card101.00
AQ-5Steve Rogers / Tony Stark / Bruce Banner / Agent RomanovQuad Memorabilia CardsChase Card101.00
AQ-6Agent Coulson / Nick Fury / Hawkeye / Agent RomanovQuad Memorabilia CardsChase Card101.00
AQ-7Captain America / Thor / Tony Stark / Bruce BannerQuad Memorabilia CardsChase Card101.00
AS-1ThorSingle Memorabilia CardsChase Card101.00
AS-2Captain AmericaSingle Memorabilia CardsChase Card101.00
AS-3Tony StarkSingle Memorabilia CardsChase Card101.00
AS-4Bruce BannerSingle Memorabilia CardsChase Card101.00
AS-5Steve RogersSingle Memorabilia CardsChase Card101.00
AS-6LokiSingle Memorabilia CardsChase Card101.00
AS-7Nick FurySingle Memorabilia CardsChase Card101.00
AS-8Agent CoulsonSingle Memorabilia CardsChase Card101.00
AS-9Black WidowSingle Memorabilia CardsChase Card101.00
AS-10HawkeyeSingle Memorabilia CardsChase Card101.00
AS-11Maria HillSingle Memorabilia CardsChase Card101.00
ASC1AxeboneArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC2BardArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC3John BettyArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC4BooArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC5Kate "Red" BradleyArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC6Edward ChernigaArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC7Jim CheungArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC8Wendy ChewArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC9Scott CohnArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC10Eugene CommodoreArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC11Joe CorroneyArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC12Aston Roy CoverArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC13David DayArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC14Layron DeJarnetteArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC15Remi DoussetArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC16Kimberly DunawayArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC17Jason DurdenArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC18Michael "LocoDuck" DuronArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC19Elliot FernandezArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC20Chris ForemanArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC21Penelope "Peng" GaylordArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC22Rusty GilliganArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC23Mick and Matt GlebeArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC24James "Riot" GodfreyArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC25Jonathan D. GordonArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC26Daniel GormanArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC27Danielle Gransaull (Soloud)Artist Sketch CardsChase Card101.00
ASC28Sanford GreeneArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC29Diana GreenhalghArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC30Charles HallArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC31Ray-Anthony HeightArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC32Mark "Profesone" HenryArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC33Elvin HernandezArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC34Tom HodgesArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC35Joe HoganArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC36Charles HolbertArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC37Wes HufforArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC38j(ay)Artist Sketch CardsChase Card101.00
ASC39Jose JaroArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC40Frank KadarArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC41Rachel KaiserArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC42Ryan KincaidArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC43Jayson KretzerArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC44Elfie LebouleuxArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC45Lak LimArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC46Jerry MaArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC47Randy MartinezArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC48Mike MayhewArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC49Isaiah M. McAllisterArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC50Adriana MeloArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC51Pablo Diaz MenciaArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC52Jason MetcalfArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC53Remy "Eisu" MokhtarArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC54Gilbert MonsantoArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC55Marat MychaelsArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC56Marc Vo NguyenArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC57OpticNerveArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC58Rhiannon OwensArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC59Elaine PernaArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC60Tony PernaArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC61Jason Keith PhillipsArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC62Ashleigh PopplewellArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC63Bill PulkovskiArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC64Jon T. RacimoArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC65Lawrence ReynoldsArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC66Sara RichardArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC67Ian Yoshio RobertsArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC68Patricia RossArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC69Joe RubinsteinArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC70Steve ScottArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC71Kevin SharpeArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC72Cal SlaytonArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC73Uko SmithArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC74Bob StevlicArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC75Adam TalleyArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC76Ghislain "Spiderguile" TchissafouArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC77Bianca ThompsonArtist Sketch CardsChase Card101.00
ASC78Bryan Kaiser TillmanArtist Sketch CardsChase Card101.00
AT-1Tony Stark / Justin Hammer / WhiplashTrio Memorabilia CardsChase Card101.00
AT-2Volstagg / Fandral / HogunTrio Memorabilia CardsChase Card101.00
AT-3Jane Foster / Thor / LokiTrio Memorabilia CardsChase Card101.00
AT-4Frigga / Thor / LokiTrio Memorabilia CardsChase Card101.00
AT-5Captain America / Steve Rogers / Captain AmericaTrio Memorabilia CardsChase Card101.00
AT-6Captain America / Thor / Bruce BannerTrio Memorabilia CardsChase Card101.00
AT-7Agent Coulsen / Tony Stark / Nick FuryTrio Memorabilia CardsChase Card101.00
AT-8Loki / Thor / Nick FuryTrio Memorabilia CardsChase Card101.00
AT-9Captain America / Thor / Tony StarkTrio Memorabilia CardsChase Card101.00
AT-10Steve Rogers / Bruce Banner / Maria HillTrio Memorabilia CardsChase Card101.00
AT-11Hawkeye / Nick Fury / Maria HillTrio Memorabilia CardsChase Card101.00
AT-12Maria Hill / Nick Fury / Black WidowTrio Memorabilia CardsChase Card101.00
AT-13Black Widow / Nick Fury / HawkeyeTrio Memorabilia CardsChase Card101.00
AT-14Captain America / Hawkeye / Nick FuryTrio Memorabilia CardsChase Card101.00
BBlackPrinting PlatesChase Card101.00
BRBruno Ricci (unreleased Captain America card)
Autograph CardsChase Card101.00
CCyanPrinting PlatesChase Card101.00
CFColm Feore (unreleased Thor card)
Autograph CardsChase Card101.00
CHChris Hemsworth
Autograph CardsChase Card101.00
CSCobie Smulders
Autograph CardsChase Card101.00
CS-1Black WidowConcept SeriesChase Card101.00
CS-2The Incredible HulkConcept SeriesChase Card101.00
CS-3Air vehicleConcept SeriesChase Card101.00
CS-4Hulk, Thor, Iron Man, Captain AmericaConcept SeriesChase Card101.00
CS-5LokiConcept SeriesChase Card101.00
CS-6Hulk leading chargeConcept SeriesChase Card101.00
CS-7Captain America equipmentConcept SeriesChase Card101.00
CS-8Ground vehicleConcept SeriesChase Card101.00
CS-9Iron Man vs. ThorConcept SeriesChase Card101.00
E-1The Invincible Iron ManComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-2The Invincible Iron ManComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-3Iron ManComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-4Marvel Studios Iron ManComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-5Marvel Studios Iron Man 2Complete Heroes EvolveChase Card101.00
E-6Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-7The Incredible HulkComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-8The Incredible HulkComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-9The Incredible HulkComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-10Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-11Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-12Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-13The Mighty ThorComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-14The Mighty ThorComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-15ThorComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-16Marvel Studios ThorComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-17Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-18Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-19Captain AmericaComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-20Captain AmericaComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-21Captain AmericaComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-22Marvel Studios Captain America: The First AvengerComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-23Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-24Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-25HawkeyeComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-26HawkeyeComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-27HawkeyeComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-28Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-29Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-30Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-31Black WidowComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-32Black WidowComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-33Black WidowComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-34Marel Studios Iron Man 2Complete Heroes EvolveChase Card101.00
E-35Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-36Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-37Sgt. FuryComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-38Nick Fury, Agent of... S.H.I.E.L.D.Complete Heroes EvolveChase Card101.00
E-39Ultimate FuryComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-40Marvel Studios Iron Man 2Complete Heroes EvolveChase Card101.00
E-41Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-42Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-43The Avengers [Maria Hill]Complete Heroes EvolveChase Card101.00
E-44The AvengersComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-45The AvengersComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-46Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-47Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-48Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-49The Incredible Hulk [Bruce Banner]Complete Heroes EvolveChase Card101.00
E-50The Incredible HulkComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-51The Incredible HulkComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-52The Incredible HulkComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-53Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-54Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card101.00
E-55LokiComplete Villains EvolveChase Card101.00
E-56LokiComplete Villains EvolveChase Card101.00
E-57LokiComplete Villains EvolveChase Card101.00
E-58ThorComplete Villains EvolveChase Card101.00
E-59Marvel AvengersComplete Villains EvolveChase Card101.00
E-60Marvel AvengersComplete Villains EvolveChase Card101.00
IEIdris Elba (unreleased Thor card)
Autograph CardsChase Card101.00
JAJaimie Alexander (unreleased Thor card)
Autograph CardsChase Card101.00
JRJeremy Renner
Autograph CardsChase Card101.00
KDKat Dennings (unreleased Thor card)
Autograph CardsChase Card101.00
MMagentaPrinting PlatesChase Card101.00
S1Avengers (6 heroes, Cap shield right)-Stickers101.00
S2Strategic Homeland Intervention Enforcement-Stickers101.00
S3I'm an Avenger / I'm an Avenger-Stickers101.00
S4A logo / Hulk-Stickers101.00
S5Captain America / A logo-Stickers101.00
S6Iron Man / A logo-Stickers101.00
S7Thor / A logo-Stickers101.00
S8Hawkeye / A logo-Stickers101.00
S9Black Widow / A logo-Stickers101.00
S10Avengers Hulk clobbering rock-Stickers101.00
S112 S.H.I.E.L.D. logos-Stickers101.00
S12Avengers (Hawkeye, aiming bow)-Stickers101.00
S13Nick Fury (Logistics Division)-Stickers101.00
S14Hulk Smash-Stickers101.00
S15Thor hammer-Stickers101.00
S16Hulk fist-Stickers101.00
S17Iron Man head-Stickers101.00
S18Captain America shield-Stickers101.00
S19Hulk / Iron Man-Stickers101.00
S20Iron Man Game On! / Captain America-Stickers101.00
S21Assemble / Marvel Avengers-Stickers101.00
S22Captain America running-Stickers101.00
S23Assemble (Thor and Hulk)-Stickers101.00
S24Six Avengers, hexagon-Stickers101.00
S25Iron Man flying with 5 Avengers-Stickers101.00
S26Iron Man - Have a plan... Attack-Stickers101.00
S27Avengers (6 heroes, Cap shield forward)-Stickers101.00
S28The Mighty Avenger (Thor)-Stickers101.00
S29Avengers Initiative-Stickers101.00
S30S.H.I.E.L.D. (Hawkeye, Black Widow) / Assemble-Stickers101.00
YYellowPrinting PlatesChase Card101.00
site