·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·  
Συνδεθείτε στο LastSticker

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;


Νέος στο LastSticker;

Upper Deck Avengers

Avengers

Χρονιά: 2012
Συνολικές κάρτες: 458


Στατιστικά:
Συλλέγω: 0 / συμπληρωμένα: 0


Λίστα

Νο.ΤίτλοςΤμήμαΤύποςΧρειάζομαιΠροσφέρωΖήτηση/Προσφορά.
1Striving for a more practical alternativeIron ManBase Card000.00
2Working feverishly to assemble the vehicleIron ManBase Card000.00
3Emerging from his prison, protected byIron ManBase Card000.00
4The befuddled terrorists that kidnapped Tony StarkIron ManBase Card000.00
5Fresh from his daring escape from captivityIron ManBase Card000.00
6S.H.I.E.L.D. Agent Phil CoulsonIron ManBase Card000.00
7In a sprawling garage beneath a seasideIron ManBase Card000.00
8This time, with unlimited resourcesIron ManBase Card000.00
9Tony Stark tests the flight capabilitiesIron ManBase Card000.00
10During a test flight, Tony Stark learnsIron ManBase Card000.00
11Physically exhausted, Stark puts the finishingIron ManBase Card000.00
12Perhaps indoors is not the most suitableIron ManBase Card000.00
13Tony Stark's Mark III rmored asuit is completeIron ManBase Card000.00
14Iron Man's wholesale destructionIron ManBase Card000.00
15In a prime example of keen preparationIron ManBase Card000.00
16Iron Man disappears from the radar screensIron ManBase Card000.00
17While fine-tuning his equipment, Tony StarkIron ManBase Card000.00
18Upon analyzing the remains of Stark's Mark IIIIron ManBase Card000.00
19Irreconcilable differences of worldIron ManBase Card000.00
20In spite of his cautious lifestyleThe Incredible HulkBase Card000.00
21The Weapons Plus Program failedThe Incredible HulkBase Card000.00
22Emil Blonsky fears the physical limitationsThe Incredible HulkBase Card000.00
23Having trapped the Hulk in an open fieldThe Incredible HulkBase Card000.00
24Emil Blonsky's zeal for absolute powerThe Incredible HulkBase Card000.00
25Banner reasons that only Hulk can stopThe Incredible HulkBase Card000.00
26Hulk and Abomination clash in the streetsThe Incredible HulkBase Card000.00
27Tony Stark has always been a publicity houndIron Man 2Base Card000.00
28As Howard StarkIron Man 2Base Card000.00
29Before the Senate Armed Services CommitteeIron Man 2Base Card000.00
30In homage to his inventive genius, Tony StarkIron Man 2Base Card000.00
31Natalie Rushman is not what she appearsIron Man 2Base Card000.00
32Ivan Vanko has a beef with the Stark familyIron Man 2Base Card000.00
33Lt. Col. Rhodes is concerned about the healthIron Man 2Base Card000.00
34While celebrating what he believesIron Man 2Base Card000.00
35Lt. Col. Rhodes presents a prizeIron Man 2Base Card000.00
36Tony Stark flips through his father's notesIron Man 2Base Card000.00
37Among the property of Howard StarkIron Man 2Base Card000.00
38Convinced that he's uncovered a cryptic messagesIron Man 2Base Card000.00
39Tony Stark has been remanded to his residenceIron Man 2Base Card000.00
40Tony Stark muscles a beam of high-speed atomsIron Man 2Base Card000.00
41Happy reluctantly drives his boss' insistentIron Man 2Base Card000.00
42While Happy handles the gatekeeperIron Man 2Base Card000.00
43Black Widow engages Hammer Industries' securityIron Man 2Base Card000.00
44Iron Man and War MachineIron Man 2Base Card000.00
45Due to an underwhelming evaluation of Tony StarkIron Man 2Base Card000.00
46An attack on Asgard by their ancient enemyThorBase Card000.00
47Before crossing the Bifrost to JotunheimThorBase Card000.00
48With the vain Thor at point, the AsgardianThorBase Card000.00
49Loki embarrasses his warmongering brotherThorBase Card000.00
50The concerned Selvig/Foster research teamThorBase Card000.00
51Professor Eric Selvig is concerned about JaneThorBase Card000.00
52Loki picks up the Casket of Ancient WintersThorBase Card000.00
53Lady Sif and the warriors three seekThorBase Card000.00
54With Thor an outcast and Odin in the OdinsleepThorBase Card000.00
55When Odin cast his arrogant son Thor to EarthThorBase Card000.00
56Agent Phil Coulson of S.H.I.E.L.D.ThorBase Card000.00
57Professor Selvig ponders the man who seemsThorBase Card000.00
58The agony of defeat crumples ThorThorBase Card000.00
59Agent Coulson orders his prime marksmanThorBase Card000.00
60Agent Coulson unwittingly has a tigerThorBase Card000.00
61After convincing his despondent brother ThorThorBase Card000.00
62Agent Coulson confronts the unidentified weaponThorBase Card000.00
63Lady Sif and the warriors three traveledThorBase Card000.00
64As Loki looks on in utter disbeliefThorBase Card000.00
65The Foster/Selvig research team is backThorBase Card000.00
66Professor Selvig attends a clandestine meetingThorBase Card000.00
67Johann Schmidt has long been a studentCaptain America: The First AvengerBase Card000.00
68The commander of HYDRA, Johnann SchmidtCaptain America: The First AvengerBase Card000.00
69Steve Rogers joins his best friend JamesCaptain America: The First AvengerBase Card000.00
70Steve Rogers sheds his companionsCaptain America: The First AvengerBase Card000.00
71Rogers is put through the pacesCaptain America: The First AvengerBase Card000.00
72Steve Rogers lies strappedCaptain America: The First AvengerBase Card000.00
73The Super-Soldier serum has been administeredCaptain America: The First AvengerBase Card000.00
74Guttural screams resonateCaptain America: The First AvengerBase Card000.00
75With the process complete, Howard Stark turnsCaptain America: The First AvengerBase Card000.00
76Steve Rogers emerges from the rebirth chamberCaptain America: The First AvengerBase Card000.00
77Disappointed and dejected, Steve Rogers pencilCaptain America: The First AvengerBase Card000.00
78Steve Rogers is certain that he has moreCaptain America: The First AvengerBase Card000.00
79Captain America has begun to rewriteCaptain America: The First AvengerBase Card000.00
80Now that Captain AmericaCaptain America: The First AvengerBase Card000.00
81Howard Stark attempts to uncover the propertiesCaptain America: The First AvengerBase Card000.00
82As the only man who knows the locationCaptain America: The First AvengerBase Card000.00
83Captain America surveys the destructionCaptain America: The First AvengerBase Card000.00
84One man stands between the Red SkullCaptain America: The First AvengerBase Card000.00
85The Red Skull mistakenly handlesCaptain America: The First AvengerBase Card000.00
86The determination and courage that Dr. ErskineCaptain America: The First AvengerBase Card000.00
87A smoldering ruin is the headstone for AmericaCaptain America: The First AvengerBase Card000.00
88In an undisclosed locationCaptain America: The First AvengerBase Card000.00
89An item dropped from the doomedCaptain America: The First AvengerBase Card000.00
90Within the ruins of a downed aircraftCaptain America: The First AvengerBase Card000.00
91Stoic S.H.I.E.L.D. Agent Phil CoulsonMarvel: AvengersBase Card000.00
92S.H.I.E.L.D. Director Nick Fury checksMarvel: AvengersBase Card000.00
93S.H.I.E.L.D. Agent Clint Barton is an expertMarvel: AvengersBase Card000.00
94Director Fury and the capable S.H.I.E.L.D.Marvel: AvengersBase Card000.00
95Professor Selvig monitors the reactionsMarvel: AvengersBase Card000.00
96As the floor trembles, a shadowy figureMarvel: AvengersBase Card000.00
97As the smoke clears and the shadowy figureMarvel: AvengersBase Card000.00
98While S.H.I.E.L.D. Agent Maria Hill dutifullyMarvel: AvengersBase Card000.00
99S.H.I.E.L.D. colleagues Maria Hill and HawkeyeMarvel: AvengersBase Card000.00
100A S.H.I.E.L.D. Agent's trainingMarvel: AvengersBase Card000.00
101Nick Fury is not only the Director of S.H.I.E.L.D.Marvel: AvengersBase Card000.00
102Nick Fury's battle-scared face bearsMarvel: AvengersBase Card000.00
103Steve Rogers punishes a seriesMarvel: AvengersBase Card000.00
104Still so fresh in his mind, it seems as thoughMarvel: AvengersBase Card000.00
105Steve Rogers reflects on his days as a soldierMarvel: AvengersBase Card000.00
106When Cap sacrificed himself by nose-divingMarvel: AvengersBase Card000.00
107Nick Fury conducts himself with sincerityMarvel: AvengersBase Card000.00
108Nick Fury presents the Avengers InitiativeMarvel: AvengersBase Card000.00
109Iron Man's repulsors light up the night skyMarvel: AvengersBase Card000.00
110S.H.I.E.L.D. Agent Phil CoulsonMarvel: AvengersBase Card000.00
111Tony Stark is irritatedMarvel: AvengersBase Card000.00
112The espionage expert and S.H.I.E.L.D. AgentMarvel: AvengersBase Card000.00
113Dr. Banner politely allows the S.H.I.E.L.D. AgentMarvel: AvengersBase Card000.00
114An unexpected burst of rage from Dr. Bruce BannerMarvel: AvengersBase Card000.00
115Suspicious of secret government operationsMarvel: AvengersBase Card000.00
116Steve Rogers speeds toward the S.H.I.E.L.D.Marvel: AvengersBase Card000.00
117S.H.I.E.L.D. Director Nick FuryMarvel: AvengersBase Card000.00
118As Steve Rogers' gaze slowly tracks acrossMarvel: AvengersBase Card000.00
119The amazing array of S.H.I.E.L.D.Marvel: AvengersBase Card000.00
120Steve Rogers strides towards his new uniformMarvel: AvengersBase Card000.00
121Loki commands a frightened crowd to kneelMarvel: AvengersBase Card000.00
122As a terrified citizenry bows at the commandMarvel: AvengersBase Card000.00
123Bravado bleeds into battleMarvel: AvengersBase Card000.00
124Iron Man locks in on his target and racesMarvel: AvengersBase Card000.00
125Loki's surrender marksMarvel: AvengersBase Card000.00
126Onboard the Quinjet, Iron Man keepsMarvel: AvengersBase Card000.00
127Loki fixes a baneful stare on his captorsMarvel: AvengersBase Card000.00
128Flashes of lightning and claps of thunderMarvel: AvengersBase Card000.00
129Infuriated, Thor is unsure whetherMarvel: AvengersBase Card000.00
130Thor leaps into the air to bring downMarvel: AvengersBase Card000.00
131After a satisfying scuffle with Iron ManMarvel: AvengersBase Card000.00
132With the assistance of Thor, Loki is takenMarvel: AvengersBase Card000.00
133Loki's face is free from any tracesMarvel: AvengersBase Card000.00
134Onboard the S.H.I.E.L.D. Helicarrier, LokiMarvel: AvengersBase Card000.00
135As the hand-picked Avengers assembleMarvel: AvengersBase Card000.00
136Nick Fury and Bruce Banner listentMarvel: AvengersBase Card000.00
137Accustomed to flying solo, Tony StarkMarvel: AvengersBase Card000.00
138S.H.I.E.L.D. Agent Natasha RomanoffMarvel: AvengersBase Card000.00
139With aid from cutting edge S.H.I.E.L.D.Marvel: AvengersBase Card000.00
140The notion of teamwork was ingrainedMarvel: AvengersBase Card000.00
141Maria Hill observes the spectacleMarvel: AvengersBase Card000.00
142A stealthy dark clad figure is ableMarvel: AvengersBase Card000.00
143The charm of the seasoned spy Black WidowMarvel: AvengersBase Card000.00
144Loki leans forward and dramatically poundsMarvel: AvengersBase Card000.00
145Dr. Banner has reservations about the wisdomMarvel: AvengersBase Card000.00
146Steve Rogers and Tony Stark continue to searchMarvel: AvengersBase Card000.00
147Dr. Bruce Banner is an unparalleled expertMarvel: AvengersBase Card000.00
148From the bridge Nick Fury can keep his eyeMarvel: AvengersBase Card000.00
149Hawkeye has deadly precisionMarvel: AvengersBase Card000.00
150Black Widow is a consummate professionalMarvel: AvengersBase Card000.00
151Agent Maria Hill fights through the painMarvel: AvengersBase Card000.00
152The title of "Director" may conjure imagesMarvel: AvengersBase Card000.00
153Thor never shrinks from a fightMarvel: AvengersBase Card000.00
154Thor's mystical hammer MjolnirMarvel: AvengersBase Card000.00
155Black Widow tenderly leans over HawkeyeMarvel: AvengersBase Card000.00
156Black Widow shares a moment of solidarityMarvel: AvengersBase Card000.00
157A deeply concerned Nick FuryMarvel: AvengersBase Card000.00
158The Avengers assembleMarvel: AvengersBase Card000.00
159The terrified citizens of New York CityMarvel: AvengersBase Card000.00
160Captain America is no strangerMarvel: AvengersBase Card000.00
161Black Widow keeps her poise as pieces of New YorkMarvel: AvengersBase Card000.00
162Battle worn and blood stainedMarvel: AvengersBase Card000.00
163Loki has a plan in motion and refusesMarvel: AvengersBase Card000.00
164Once more into the breach!Marvel: AvengersBase Card000.00
165Agent Maria Hill watches a battle developMarvel: AvengersBase Card000.00
166As director of S.H.I.E.L.D. Nick FuryMarvel: AvengersBase Card000.00
167Captain AmericaCharactersBase Card000.00
168ThorCharactersBase Card000.00
169Bruce BannerCharactersBase Card000.00
170Tony StarkCharactersBase Card000.00
171Black WidowCharactersBase Card000.00
172HawkeyeCharactersBase Card000.00
173Nick FuryCharactersBase Card000.00
174Maria HillCharactersBase Card000.00
175Agent CoulsonCharactersBase Card000.00
176LokiCharactersBase Card000.00
A1The Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card000.00
A2New Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card000.00
A3Avengers - Vol. 2 Comic Cover ArtChase Card000.00
A4Avengers - Vol. 3 Comic Cover ArtChase Card000.00
A5Avengers - Vol. 3 Comic Cover ArtChase Card000.00
A6Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card000.00
A7Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card000.00
A8Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card000.00
A9Avengers Annual - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card000.00
A10Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card000.00
A11Avengers Annual - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card000.00
A12West Coast Avengers - Vol. 2 Comic Cover ArtChase Card000.00
A13Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card000.00
A14Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card000.00
A15New Avengers (Vol. 1) - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card000.00
A16Avengers - Vol. 4 Comic Cover ArtChase Card000.00
A17New Avengers - Vol. 2 Comic Cover ArtChase Card000.00
A18New Avengers - Vol. 2 Comic Cover ArtChase Card000.00
A19Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card000.00
A20Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card000.00
A21Avengers - Vol. 3 Comic Cover ArtChase Card000.00
A22Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card000.00
A23Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card000.00
A24Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card000.00
A25Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card000.00
A26Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card000.00
A27Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card000.00
A28Secret Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card000.00
A29Ultimate Comics Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card000.00
A30Young Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card000.00
A31West Coast Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card000.00
A32Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card000.00
A33Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card000.00
A34Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card000.00
A35Avengers - Vol. 3 Comic Cover ArtChase Card000.00
A36Avengers - Vol. 1 Comic Cover ArtChase Card000.00
AD-1Agent Romanov / Black WidowDuo Memorabilia CardsChase Card000.00
AD-2Justin Hammer / Tony StarkDuo Memorabilia CardsChase Card000.00
AD-3Justin Hammer / WhiplashDuo Memorabilia CardsChase Card000.00
AD-4Iron Man / WhiplashDuo Memorabilia CardsChase Card000.00
AD-5Justin Hammer / War MachineDuo Memorabilia CardsChase Card000.00
AD-6Black Widow / Nick Fury [short print]Duo Memorabilia CardsChase Card000.00
AD-7Thor / LokiDuo Memorabilia CardsChase Card000.00
AD-8Thor / HeimdallDuo Memorabilia CardsChase Card000.00
AD-9Thor / Jane FosterDuo Memorabilia CardsChase Card000.00
AD-10Frigga / ThorDuo Memorabilia CardsChase Card000.00
AD-11Nick Fury / Captain AmericaDuo Memorabilia CardsChase Card000.00
AD-12Captain America / Tony StarkDuo Memorabilia CardsChase Card000.00
AD-13Bruce Banner / ThorDuo Memorabilia CardsChase Card000.00
AD-14Nick Fury / Agent CoulsonDuo Memorabilia CardsChase Card000.00
AD-15Thor / Nick FuryDuo Memorabilia CardsChase Card000.00
AD-16Hawkeye / ThorDuo Memorabilia CardsChase Card000.00
AD-17Tony Stark / ThorDuo Memorabilia CardsChase Card000.00
AD-18Captain America / Bruce BannerDuo Memorabilia CardsChase Card000.00
AD-19Maria Hill / Nick FuryDuo Memorabilia CardsChase Card000.00
AD-20Hawkeye / Agent CoulsonDuo Memorabilia CardsChase Card000.00
AD-21Nick Fury / ThorDuo Memorabilia CardsChase Card000.00
AD-22Thor / LokiDuo Memorabilia CardsChase Card000.00
AD-23Loki / Captain AmericaDuo Memorabilia CardsChase Card000.00
AD-24Hawkeye / Captain AmericaDuo Memorabilia CardsChase Card000.00
AD-25Hawkeye / LokiDuo Memorabilia CardsChase Card000.00
AQ-1Vorstagg / Fandral / Hogun / ThorQuad Memorabilia CardsChase Card000.00
AQ-2Captain America / Thor / Tony Stark / HawkeyeQuad Memorabilia CardsChase Card000.00
AQ-3Hawkeye / Nick Fury / Tony Stark / Agent RomanovQuad Memorabilia CardsChase Card000.00
AQ-4Agent Romanov / Nick Fury / Agent Coulson / Maria HillQuad Memorabilia CardsChase Card000.00
AQ-5Steve Rogers / Tony Stark / Bruce Banner / Agent RomanovQuad Memorabilia CardsChase Card000.00
AQ-6Agent Coulson / Nick Fury / Hawkeye / Agent RomanovQuad Memorabilia CardsChase Card000.00
AQ-7Captain America / Thor / Tony Stark / Bruce BannerQuad Memorabilia CardsChase Card000.00
AS-1ThorSingle Memorabilia CardsChase Card000.00
AS-2Captain AmericaSingle Memorabilia CardsChase Card000.00
AS-3Tony StarkSingle Memorabilia CardsChase Card000.00
AS-4Bruce BannerSingle Memorabilia CardsChase Card000.00
AS-5Steve RogersSingle Memorabilia CardsChase Card000.00
AS-6LokiSingle Memorabilia CardsChase Card000.00
AS-7Nick FurySingle Memorabilia CardsChase Card000.00
AS-8Agent CoulsonSingle Memorabilia CardsChase Card000.00
AS-9Black WidowSingle Memorabilia CardsChase Card000.00
AS-10HawkeyeSingle Memorabilia CardsChase Card000.00
AS-11Maria HillSingle Memorabilia CardsChase Card000.00
ASC1AxeboneArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC2BardArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC3John BettyArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC4BooArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC5Kate "Red" BradleyArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC6Edward ChernigaArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC7Jim CheungArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC8Wendy ChewArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC9Scott CohnArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC10Eugene CommodoreArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC11Joe CorroneyArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC12Aston Roy CoverArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC13David DayArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC14Layron DeJarnetteArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC15Remi DoussetArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC16Kimberly DunawayArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC17Jason DurdenArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC18Michael "LocoDuck" DuronArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC19Elliot FernandezArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC20Chris ForemanArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC21Penelope "Peng" GaylordArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC22Rusty GilliganArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC23Mick and Matt GlebeArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC24James "Riot" GodfreyArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC25Jonathan D. GordonArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC26Daniel GormanArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC27Danielle Gransaull (Soloud)Artist Sketch CardsChase Card000.00
ASC28Sanford GreeneArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC29Diana GreenhalghArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC30Charles HallArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC31Ray-Anthony HeightArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC32Mark "Profesone" HenryArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC33Elvin HernandezArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC34Tom HodgesArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC35Joe HoganArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC36Charles HolbertArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC37Wes HufforArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC38j(ay)Artist Sketch CardsChase Card000.00
ASC39Jose JaroArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC40Frank KadarArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC41Rachel KaiserArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC42Ryan KincaidArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC43Jayson KretzerArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC44Elfie LebouleuxArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC45Lak LimArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC46Jerry MaArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC47Randy MartinezArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC48Mike MayhewArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC49Isaiah M. McAllisterArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC50Adriana MeloArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC51Pablo Diaz MenciaArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC52Jason MetcalfArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC53Remy "Eisu" MokhtarArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC54Gilbert MonsantoArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC55Marat MychaelsArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC56Marc Vo NguyenArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC57OpticNerveArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC58Rhiannon OwensArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC59Elaine PernaArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC60Tony PernaArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC61Jason Keith PhillipsArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC62Ashleigh PopplewellArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC63Bill PulkovskiArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC64Jon T. RacimoArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC65Lawrence ReynoldsArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC66Sara RichardArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC67Ian Yoshio RobertsArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC68Patricia RossArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC69Joe RubinsteinArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC70Steve ScottArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC71Kevin SharpeArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC72Cal SlaytonArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC73Uko SmithArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC74Bob StevlicArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC75Adam TalleyArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC76Ghislain "Spiderguile" TchissafouArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC77Bianca ThompsonArtist Sketch CardsChase Card000.00
ASC78Bryan Kaiser TillmanArtist Sketch CardsChase Card000.00
AT-1Tony Stark / Justin Hammer / WhiplashTrio Memorabilia CardsChase Card000.00
AT-2Volstagg / Fandral / HogunTrio Memorabilia CardsChase Card000.00
AT-3Jane Foster / Thor / LokiTrio Memorabilia CardsChase Card000.00
AT-4Frigga / Thor / LokiTrio Memorabilia CardsChase Card000.00
AT-5Captain America / Steve Rogers / Captain AmericaTrio Memorabilia CardsChase Card000.00
AT-6Captain America / Thor / Bruce BannerTrio Memorabilia CardsChase Card000.00
AT-7Agent Coulsen / Tony Stark / Nick FuryTrio Memorabilia CardsChase Card000.00
AT-8Loki / Thor / Nick FuryTrio Memorabilia CardsChase Card000.00
AT-9Captain America / Thor / Tony StarkTrio Memorabilia CardsChase Card000.00
AT-10Steve Rogers / Bruce Banner / Maria HillTrio Memorabilia CardsChase Card000.00
AT-11Hawkeye / Nick Fury / Maria HillTrio Memorabilia CardsChase Card000.00
AT-12Maria Hill / Nick Fury / Black WidowTrio Memorabilia CardsChase Card000.00
AT-13Black Widow / Nick Fury / HawkeyeTrio Memorabilia CardsChase Card000.00
AT-14Captain America / Hawkeye / Nick FuryTrio Memorabilia CardsChase Card000.00
BBlackPrinting PlatesChase Card000.00
BRBruno Ricci (unreleased Captain America card)
Autograph CardsChase Card000.00
CCyanPrinting PlatesChase Card000.00
CFColm Feore (unreleased Thor card)
Autograph CardsChase Card000.00
CHChris Hemsworth
Autograph CardsChase Card000.00
CSCobie Smulders
Autograph CardsChase Card000.00
CS-1Black WidowConcept SeriesChase Card000.00
CS-2The Incredible HulkConcept SeriesChase Card000.00
CS-3Air vehicleConcept SeriesChase Card000.00
CS-4Hulk, Thor, Iron Man, Captain AmericaConcept SeriesChase Card000.00
CS-5LokiConcept SeriesChase Card000.00
CS-6Hulk leading chargeConcept SeriesChase Card000.00
CS-7Captain America equipmentConcept SeriesChase Card000.00
CS-8Ground vehicleConcept SeriesChase Card000.00
CS-9Iron Man vs. ThorConcept SeriesChase Card000.00
E-1The Invincible Iron ManComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-2The Invincible Iron ManComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-3Iron ManComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-4Marvel Studios Iron ManComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-5Marvel Studios Iron Man 2Complete Heroes EvolveChase Card000.00
E-6Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-7The Incredible HulkComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-8The Incredible HulkComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-9The Incredible HulkComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-10Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-11Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-12Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-13The Mighty ThorComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-14The Mighty ThorComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-15ThorComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-16Marvel Studios ThorComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-17Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-18Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-19Captain AmericaComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-20Captain AmericaComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-21Captain AmericaComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-22Marvel Studios Captain America: The First AvengerComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-23Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-24Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-25HawkeyeComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-26HawkeyeComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-27HawkeyeComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-28Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-29Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-30Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-31Black WidowComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-32Black WidowComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-33Black WidowComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-34Marel Studios Iron Man 2Complete Heroes EvolveChase Card000.00
E-35Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-36Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-37Sgt. FuryComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-38Nick Fury, Agent of... S.H.I.E.L.D.Complete Heroes EvolveChase Card000.00
E-39Ultimate FuryComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-40Marvel Studios Iron Man 2Complete Heroes EvolveChase Card000.00
E-41Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-42Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-43The Avengers [Maria Hill]Complete Heroes EvolveChase Card000.00
E-44The AvengersComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-45The AvengersComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-46Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-47Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-48Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-49The Incredible Hulk [Bruce Banner]Complete Heroes EvolveChase Card000.00
E-50The Incredible HulkComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-51The Incredible HulkComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-52The Incredible HulkComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-53Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-54Marvel AvengersComplete Heroes EvolveChase Card000.00
E-55LokiComplete Villains EvolveChase Card000.00
E-56LokiComplete Villains EvolveChase Card000.00
E-57LokiComplete Villains EvolveChase Card000.00
E-58ThorComplete Villains EvolveChase Card000.00
E-59Marvel AvengersComplete Villains EvolveChase Card000.00
E-60Marvel AvengersComplete Villains EvolveChase Card000.00
IEIdris Elba (unreleased Thor card)
Autograph CardsChase Card000.00
JAJaimie Alexander (unreleased Thor card)
Autograph CardsChase Card000.00
JRJeremy Renner
Autograph CardsChase Card000.00
KDKat Dennings (unreleased Thor card)
Autograph CardsChase Card000.00
MMagentaPrinting PlatesChase Card000.00
S1Avengers (6 heroes, Cap shield right)-Stickers000.00
S2Strategic Homeland Intervention Enforcement-Stickers000.00
S3I'm an Avenger / I'm an Avenger-Stickers000.00
S4A logo / Hulk-Stickers000.00
S5Captain America / A logo-Stickers000.00
S6Iron Man / A logo-Stickers000.00
S7Thor / A logo-Stickers000.00
S8Hawkeye / A logo-Stickers000.00
S9Black Widow / A logo-Stickers000.00
S10Avengers Hulk clobbering rock-Stickers000.00
S112 S.H.I.E.L.D. logos-Stickers000.00
S12Avengers (Hawkeye, aiming bow)-Stickers000.00
S13Nick Fury (Logistics Division)-Stickers000.00
S14Hulk Smash-Stickers000.00
S15Thor hammer-Stickers000.00
S16Hulk fist-Stickers000.00
S17Iron Man head-Stickers000.00
S18Captain America shield-Stickers000.00
S19Hulk / Iron Man-Stickers000.00
S20Iron Man Game On! / Captain America-Stickers000.00
S21Assemble / Marvel Avengers-Stickers000.00
S22Captain America running-Stickers000.00
S23Assemble (Thor and Hulk)-Stickers000.00
S24Six Avengers, hexagon-Stickers000.00
S25Iron Man flying with 5 Avengers-Stickers000.00
S26Iron Man - Have a plan... Attack-Stickers000.00
S27Avengers (6 heroes, Cap shield forward)-Stickers000.00
S28The Mighty Avenger (Thor)-Stickers000.00
S29Avengers Initiative-Stickers000.00
S30S.H.I.E.L.D. (Hawkeye, Black Widow) / Assemble-Stickers000.00
YYellowPrinting PlatesChase Card000.00
site