·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·  
Συνδεθείτε στο LastSticker

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;


Νέος στο LastSticker;

Upper Deck Batman Begins


Upper Deck Batman Begins

Χρονιά: 2005
Συνολικά αυτοκόλλητα: 156


Προεπισκόπηση συλλογής (100% σκαναρισμένων εικόνων)

Στατιστικά:
Συλλέγω: 4 / συμπληρωμένα: 4


Λίστα

Νο.ΤίτλοςΤμήμαΤύποςΧρειάζομαιΠροσφέρωΖήτηση/Προσφορά.
1Snitching from young Rachel--130.33
2Bruce and young Rachel--130.33
3Fallen Bruce--130.33
4Carried by Thomas--130.33
5Gifting the kid--150.20
6Grungy vagrant young Bruce--130.33
7Alley fight--150.20
8Practicing thug-wrestling--140.25
9Fighting two (puzzle 1)--140.25
10Fighting two (puzzle 2)--150.20
11Fighting two (puzzle 3)--140.25
12Chatting with Henri in jail--140.25
13Gray masked--150.20
14Trudging the steppes--130.33
15Old structure--150.20
16Fight with Ducard (puzzle 1)--140.25
17Fight with Ducard (puzzle 2)--140.25
18The blue rose--120.50
19At the opera--150.20
20Opera onstage (puzzle 1)--140.25
21Opera onstage (puzzle 2)--140.25
22Kid wants to leave--140.25
23Confronted by punk's gun--150.20
24Alfred consoling orphan--140.25
25Standing over the bodies--111.00
26Ducard with foil--111.00
27Ducard's face--111.00
28Bruce en garde (puzzle 1)--111.00
29Ducard parries (puzzle 2)--120.50
30Joe Chill's parole hearing--101.00
31Restraining Bruce--111.00
32Supplication--120.50
33Martial training (puzzle 1)--120.50
34Martial training (puzzle 2)--111.00
35Black ninja hood--111.00
36Ducard observes--111.00
37Viewing the vanquished (puzzle 1)--101.00
38Viewing the vanquished (puzzle 2)--212.00
39Ra's wand--111.00
40Crossing swords with Ra's--111.00
41Carrying the vanquished--120.50
42Rachel and Crane--111.00
43Alfred and Bruce--111.00
44Bruce with rope and cape--111.00
45Waterfall cave (puzzle 1)--111.00
46Waterfall cave (puzzle 2)--202.00
47Unfinished interior (puzzle 1)--120.50
48Unfinished interior (puzzle 2)--120.50
49Rachel puzzled--202.00
50Corporate agreement with Earle--111.00
51Lighting the cave light--120.50
52Bruce and Lucius--111.00
53Alfred and Bruce engineering--111.00
54Fixing up the cave (puzzle 1)--101.00
55Fixing up the cave (puzzle 2)--130.33
56Installing first gadgets--111.00
57Running the generator--111.00
58Checking the water curtain--111.00
59Painting the armor--111.00
60Consultant Lucius--101.00
61Gordon and ninja--120.50
62Ski-masked eyes--111.00
63Tinkering with Alfred (puzzle 1)--221.00
64Tinkering with Alfred (puzzle 2)--120.50
65Tinkering with Alfred (puzzle 3)--120.50
66Armor closet--120.50
67Car turbine--111.00
68Batmobile 1 (puzzle 1)--111.00
69Batmobile 1 (puzzle 2)--111.00
70Batmobile 1 (puzzle 3)--202.00
71Full costume on stairs (puzzle 1)--120.50
72Full costume on stairs (puzzle 2)--120.50
73Bat from above--120.50
74Upended hero--111.00
75Gazing over Gotham--120.50
76Batsignal origin--111.00
77Gassed by Scarecrow (puzzle 1)--202.00
78Gassed by Scarecrow (puzzle 2)--120.50
79Gassed by Scarecrow (puzzle 3)--111.00
80Rainy battle (puzzle 1)--221.00
81Rainy battle (puzzle 2)--120.50
82Flass upended--120.50
83Bat Serves Up Crime Boss--120.50
84Climbing the wall--120.50
85Drugs in rabbits (puzzle 1)--120.50
86Drugs in rabbits (puzzle 2)--212.00
87Drugs in rabbits (puzzle 3)--111.00
88Scarecrow face (puzzle 1)--120.50
89Scarecrow face (puzzle 2)--120.50
90Batman gets gassed (puzzle 1)--120.50
91Batman gets gassed (puzzle 2)--202.00
92Batman on fire (puzzle 1)--120.50
93Batman on fire (puzzle 2)--111.00
94Jumping in flames--120.50
95Sizzling in street (puzzle 1)--111.00
96Sizzling in street (puzzle 2)--212.00
97Crane and Rachel in court--101.00
98Batman in laundry room--111.00
99Dueling with Scarecrow (puzzle 1)--111.00
100Dueling with Scarecrow (puzzle 2)--111.00
101Rachel gassed--111.00
102Caught by the hair--212.00
103Bearing Rachel--111.00
104Gordon ponders--101.00
105SWAT Team on stairs--101.00
106Gordon wakes Rachel--111.00
107Tumbler at roadblock--120.50
108Batmobile explodes through--221.00
109Taking Rachel for a ride--111.00
110Sedating Rachel (puzzle 1)--212.00
111Sedating Rachel (puzzle 2)--111.00
112Ducard and Bruce--111.00
113Alfred's mean 5-iron (puzzle 1)--101.00
114Alfred's mean 5-iron (puzzle 2)--111.00
115Straightjacketed Crane--111.00
116Scarecrow rides again--111.00
117Prison break--120.50
118Lifting the beam in flames (puzzle 1)--212.00
119Lifting the beam in flames (puzzle 2)--111.00
120Readying the emitter--101.00
121Swinging Batman--140.25
122Raised drawbridge--130.33
123Batmobile through desolation--130.33
124Swinging out of explosion--140.25
125Batman confronts Ducard (puzzle 1)--140.25
126Batman confronts Ducard (puzzle 2)--150.20
127Rachel prepares a kiss--140.25
128Wayne Manor ruins (puzzle 1)--130.33
129Wayne Manor ruins (puzzle 2)--150.20
130Gordon and Batman (puzzle 1)--130.33
131Gordon and Batman (puzzle 2)--130.33
132The Batman--150.20
AThe Batman peers up-foil130.33
BTumbler-foil140.25
CUpended Batman-foil130.33
DDuel with Scarecrow (puzzle 1)-foil130.33
EDuel with Scarecrow (puzzle 2)-foil140.25
FSqueezing the perp's neck-foil150.20
GBatman portrait (puzzle 1)-foil140.25
HBatman portrait (puzzle 2)-foil130.33
IBatman portrait (puzzle 3)-foil130.33
JBatman portrait (puzzle 4)-foil130.33
KGrabbing the perp's hair-foil130.33
LKneeling in cave construction-foil130.33
MRabbits and drugs-foil130.33
NTumbler in garage-foil140.25
OIn armor and cape-foil140.25
PAt the roof edge-foil130.33
QPunching the perp-foil140.25
RKicking the perps-foil140.25
SBatman's fist pump-foil140.25
TWings unfurled-foil130.33
UUnmasked on rooftop-foil120.50
VIn garb facing left-foil130.33
WBatsignal and Batman-foil130.33
XBatman portrait-foil130.33
site