·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·     ·  
Συνδεθείτε στο LastSticker

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;


Νέος στο LastSticker;

Fleer

Fleer

    Χόκεϊ

    NHL

    NHL 1994-1995 (Fleer)

    Χρονιά: 1994
    Συνολικές κάρτες: 300

    Ultra NHL 1994-1995 (Fleer)

    Χρονιά: 1994
    Συνολικές κάρτες: 535

    Ultra NHL 1992-1993 (Fleer)

    Χρονιά: 1992
    Συνολικές κάρτες: 540

    Αθλητισμός

    Baseball

    ProCards MiLB 1995 (Fleer)

    Χρονιά: 1995
    Συνολικές κάρτες: 267

    Μπάσκετ

    NBA 2008-2009 (Fleer)

    Χρονιά: 2008
    Συνολικές κάρτες: 947

    Michael Jordan 2007-2008 (Fleer)

    Χρονιά: 2007
    Συνολικές κάρτες: 205

    NBA 2007-2008 (Fleer)

    Χρονιά: 2007
    Συνολικές κάρτες: 877

    Ultra NBA 2007-2008 (Fleer)

    Χρονιά: 2007
    Συνολικές κάρτες: 1827

    NBA 2006-2007 (Fleer)

    Χρονιά: 2006
    Συνολικές κάρτες: 883

    Ultra NBA 2006-2007 (Fleer)

    Χρονιά: 2006
    Συνολικές κάρτες: 1962

    HOOPS NBA 2005-2006 (Fleer)

    Χρονιά: 2005
    Συνολικές κάρτες: 318

    Flair NBA 2004-2005 (Fleer)

    Χρονιά: 2004
    Συνολικές κάρτες: 701

    Tradition NBA 2004-2005 (Fleer)

    Χρονιά: 2004
    Συνολικές κάρτες: 1404

    Ultra NBA 2004-2005 (Fleer)

    Χρονιά: 2004
    Συνολικές κάρτες: 1002

    HOOPS NBA 2004-2005 (Fleer)

    Χρονιά: 2004
    Συνολικές κάρτες: 669

    Flair NBA 2003-2004 (Fleer)

    Χρονιά: 2003
    Συνολικές κάρτες: 700

    Tradition NBA 2003-2004 (Fleer)

    Χρονιά: 2003
    Συνολικές κάρτες: 752

    Ultra NBA 2003-2004 (Fleer)

    Χρονιά: 2003
    Συνολικές κάρτες: 773

    Flair NBA 2002-2003 (Fleer)

    Χρονιά: 2002
    Συνολικές κάρτες: 553

    Tradition NBA 2002-2003 (Fleer)

    Χρονιά: 2002
    Συνολικές κάρτες: 735

    Ultra NBA 2002-2003 (Fleer)

    Χρονιά: 2002
    Συνολικές κάρτες: 576

    Flair NBA 2001-2002 (Fleer)

    Χρονιά: 2001
    Συνολικές κάρτες: 266

    Ultra NBA 2001-2002 (Fleer)

    Χρονιά: 2001
    Συνολικές κάρτες: 539

    Tradition Glossy NBA 2000-2001 (Fleer)

    Χρονιά: 2000
    Συνολικές κάρτες: 366

    Tradition NBA 2000-2001 (Fleer)

    Χρονιά: 2000
    Συνολικές κάρτες: 865

    Ultra NBA 2000-2001 (Fleer)

    Χρονιά: 2000
    Συνολικές κάρτες: 800

    Tradition NBA 1999-2000 (Fleer)

    Χρονιά: 1999
    Συνολικές κάρτες: 739

    Ultra NBA 1999-2000 (Fleer)

    Χρονιά: 1999
    Συνολικές κάρτες: 729

    HOOPS NBA 1999-2000 (Fleer)

    Χρονιά: 1999
    Συνολικές κάρτες: 486

    Tradition NBA 1998-1999 (Fleer)

    Χρονιά: 1998
    Συνολικές κάρτες: 526

    Ultra NBA 1998-1999 (Fleer)

    Χρονιά: 1998
    Συνολικές κάρτες: 593

    HOOPS NBA 1998-1999 (Fleer)

    Χρονιά: 1998
    Συνολικές κάρτες: 430

    NBA 1997-1998 (Fleer)

    Χρονιά: 1997
    Συνολικές κάρτες: 1355

    Ultra NBA 1997-1998 (Fleer)

    Χρονιά: 1997
    Συνολικές κάρτες: 1421

    HOOPS NBA 1997-1998 (Fleer)

    Χρονιά: 1997
    Συνολικές κάρτες: 563

    NBA 1996-1997 (Fleer)

    Χρονιά: 1996
    Συνολικές κάρτες: 481

    NBA 1996-1997 (European edition) (Fleer)

    Χρονιά: 1996
    Συνολικές κάρτες: 372

    Ultra NBA 1996-1997 (Fleer)

    Χρονιά: 1996
    Συνολικές κάρτες: 1093

    HOOPS NBA 1996-1997 (Fleer)

    Χρονιά: 1996
    Συνολικές κάρτες: 611

    Flair NBA 1995-1996 (Fleer)

    Χρονιά: 1995
    Συνολικές κάρτες: 343

    NBA 1995-1996 (Fleer)

    Χρονιά: 1995
    Συνολικές κάρτες: 551

    European NBA 1995-1996 (Fleer)

    Χρονιά: 1995
    Συνολικές κάρτες: 509

    Ultra NBA 1995-1996 (Fleer)

    Χρονιά: 1995
    Συνολικές κάρτες: 743

    Flair NBA 1994-1995 (Fleer)

    Χρονιά: 1994
    Συνολικές κάρτες: 388

    NBA 1994-1995 (Fleer)

    Χρονιά: 1994
    Συνολικές κάρτες: 571

    NBA European 1994-1995 (Fleer)

    Χρονιά: 1994
    Συνολικές κάρτες: 288

    Ultra NBA 1994-1995 (Fleer)

    Χρονιά: 1994
    Συνολικές κάρτες: 480

    NBA 1993-1994 (Fleer)

    Χρονιά: 1993
    Συνολικές κάρτες: 587

    Ultra NBA 1993-1994 (Fleer)

    Χρονιά: 1993
    Συνολικές κάρτες: 512

    NBA 1992-1993 (Fleer)

    Χρονιά: 1992
    Συνολικές κάρτες: 617

    Ultra NBA 1992-1993 (Fleer)

    Χρονιά: 1992
    Συνολικές κάρτες: 449

    NBA 1991-1992 (Fleer)

    Χρονιά: 1991
    Συνολικές κάρτες: 885

    NBA 1990-1991 (Fleer)

    Χρονιά: 1990
    Συνολικές κάρτες: 279

    Update NBA 1990-1991 (Fleer)

    Χρονιά: 1990
    Συνολικές κάρτες: 100

    NBA 1989-1990 (Fleer)

    Χρονιά: 1989
    Συνολικές κάρτες: 182

    NBA 1988-1989 (Fleer)

    Χρονιά: 1988
    Συνολικές κάρτες: 143

    NBA 1987-1988 (Fleer)

    Χρονιά: 1987
    Συνολικές κάρτες: 143

    NBA 1986-1987 (Fleer)

    Χρονιά: 1986
    Συνολικές κάρτες: 143

    NBA 1961-1962 (Fleer)

    Χρονιά: 1961
    Συνολικές κάρτες: 66

    Κινηματογράφος

    Batman

    Batman Forever Ultra (Fleer)

    Χρονιά: 1995
    Συνολικές κάρτες: 181

    Άλλος

    Fox Kids Network (Fleer)

    Χρονιά: 1995
    Συνολικές κάρτες: 184

    Waterworld (Fleer)

    Χρονιά: 1995
    Συνολικές κάρτες: 169
    site